Międzynarodowy Dzień przeciwko Wykorzystywaniu Dzieci jako Żołnierzy (w Polsce też jako Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy lub rzadziej jako Dzień Czerwonej Ręki) to międzynarodowa kampania w obronie dzieci, które są wykorzystywane w działaniach zbrojnych. Symbolem akcji jest czerwona dłoń z postacią dziecka- żołnierza. Podczas…

read more

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci został ustanowiony w 2001 roku przez szwajcarską fundację „Światowy Szczyt Kobiet” (Women’s World Summit Foundation, WWSF). Od tego czasu do wspólnych obchodów Dnia przyłączyło się ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata, które tworzą międzynarodową…

read more

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole, w tym nękaniu przy użyciu technik cyfrowych (ang. International Day against Violence and Bullying at School Including Cyberbullying) został ogłoszony przez państwa członkowskie UNESCO w 2019 r. Ma on na celu zwrócenie uwagi na…

read more

Rozwojowe Zaburzenia Językowe to nowy termin, który ma zastąpić specyficzne zaburzenia językowe (SLI). Rozwojowe zaburzenie językowe rozpoznaje się, gdy dzieci nie potrafią opanować własnego języka bez wyraźnego powodu. Dzieci takie mają trudności ze zrozumieniem tego, co ludzie do nich mówią i mają…

read more

Międzynarodowy Dzień Tłumaczeń ma być okazją do oddania hołdu pracy specjalistów językowych, która odgrywa ważną rolę w zbliżaniu narodów, ułatwianiu dialogu, zrozumienia i współpracy, przyczynianiu się do rozwoju oraz umacnianiu pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Przeniesienie dzieła literackiego lub naukowego, w tym…

read more

Według Światowej Federacji Głuchych na świecie żyje około 72 milionów osób niesłyszących. Ponad 80% z nich mieszka w krajach rozwijających się. Łącznie używają ponad 300 różnych języków migowych. Języki migowe są pełnoprawnymi językami naturalnymi, strukturalnie odrębnymi od języków mówionych. Istnieje również międzynarodowy…

read more

Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 9 września Międzynarodowym Dniem Ochrony Edukacji przed Atakiem, przyjmując rezolucję, która potwierdza prawo do edukacji dla wszystkich oraz znaczenie zapewnienia bezpiecznego, sprzyjającego środowisku uczenia się w sytuacjach kryzysowych. Zgodnie ze swymi warunkami Zgromadzenie stanowczo potępiło wszelkie ataki na…

read more

Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji corocznie obchodzony jest przez państwa członkowskie ONZ w ramach programów walki z analfabetyzmem. Od ponad 40 lat UNESCO organizuje obchodny Dnia Alfabetyzacji, które przybliżają społeczeństwu problem dotyczący powszechnego prawa do edukacji. Niestety, wciąż istnieją obszary na świecie, gdzie to…

read more