Rozwojowe Zaburzenia Językowe to nowy termin, który ma zastąpić specyficzne zaburzenia językowe (SLI). Rozwojowe zaburzenie językowe rozpoznaje się, gdy dzieci nie potrafią opanować własnego języka bez wyraźnego powodu. Dzieci takie mają trudności ze zrozumieniem tego, co ludzie do nich mówią i mają trudności z wyrażaniem swoich pomysłów i uczuć. Badania wykazały, że średnio 2 dzieci w każdej klasie dotykają takie zaburzenia na tyle poważnie, że utrudnia to postęp w nauce.

W 2017 roku wprowadzono pierwszą kampanię uświadamiającą dotyczącą Rozwojowych Zaburzeń Językowych. Rozwojowe Zaburzenia Językowe to problem z mówieniem i/lub słuchaniem, jest ukryty, ale powszechny. Wsparcie może pomóc, poprawić jakość życia dotkniętych nią dzieci i ich rodzin.

Międzynarodowy Dzień Świadomości Rozwojowych Zaburzeń Językowych (ang. International Developmental Language Disorder Awareness Day) obchodzony jest corocznie w trzeci piątek października.

Źródło:  www.bimkal.pl

Podobne wpisy