Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci został ustanowiony w 2001 roku przez szwajcarską fundację „Światowy Szczyt Kobiet” (Women’s World Summit Foundation, WWSF). Od tego czasu do wspólnych obchodów Dnia przyłączyło się ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata, które tworzą międzynarodową koalicję oraz inicjują akcje zwracające uwagę społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci.

W Polsce od 2012 roku koordynatorem Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci jest Fundacja Dzieci Niczyje. W tym samym roku organizacja zainicjowała kampanię „Zła tradycja”. Głównym celem akcji było pobudzenie reakcji społecznej na przemoc wobec najmłodszych oraz upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki i profilaktyki wykorzystywania seksualnego oraz przemocy wobec dzieci. Dzień obchodów jest ściśle powiązany z obchodzonym 20 listopada Dniem Ochrony Praw Dziecka, który przypomina o przywilejach najmłodszych obywateli. Niestety, poważny problem przemocy wobec dzieci nadal jest powszechny. Codziennie tysiące najmłodszych osób staje się ofiarami przemocy, która może dotyczyć sfery fizycznej, psychicznej lub seksualnej. Często zdarzają się sytuacje, gdy dzieci zmuszane są do żebractwa, ciężkiej pracy bądź prostytucji. W latach 2003-2010 w Polsce ponad 4-krotnie wzrosła liczba dzieci poszkodowanych przestępstwami seksualnymi i przemocowymi.

W społeczeństwie wciąż istnieje ciche przyzwolenie na stosowanie kar cielesnych wobec dzieci, zaś wiele osób nie chce dostrzegać pewnych objawów występujących u dziecka, które wskazują na zaistnienie problemu przemocy. W 2012 roku zostały przeprowadzone badania na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka, z których wynika, że jedna trzecia osób badanych uważa, że nie powinno się zwracać uwagi na metody wychowywania dzieci, w tym stosowania kar fizycznych. Niemal połowa respondentów ze strachu bądź braku poczucia uprawnienia nie zareagowałaby w sytuacji przeprowadzanych kar cielesnych, to często od naszej postawy zależy dalszy los dziecka. Nikt nie ma prawa do stosowania jakiejkolwiek przemocy wobec najmłodszych osób. I w myśl hasła kampanii Rzecznika Praw Dziecka: „Nie zamykaj oczu na przemoc dzieci”.

Źródło:  www.bimkal.pl

Podobne wpisy