OFERTA
studiów wyższych
2023/2024

STUDIA LICENCJACKIE

I stopnia

Studia dla osób legitymujących się świadectwem maturalnym

STUDIA MAGISTERSKIE

II stopnia

Studia dla osób legitymujących się tytułem licencjata

JEDNOLITE

STUDIA MAGISTERSKIE

Studia dla osób legitymujących się świadectwem maturalnym

STUDIA MBA

Studia dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych

Rekrutację, obsługę administracyjną i techniczną prowadzi PTEA WSZECHNICA w Krośnie

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie lub mailowo: