Tydzień Edukacji Informatycznej (ang. Computer Science Education Week) to coroczny program poświęcony inspirowaniu uczniów do zainteresowania się informatykę, w szczególności programowaniem. Tydzień Edukacji Informatyki (CSEdWeek) powstał ja ko wezwanie do działania w celu podniesienia świadomości na temat potrzeby podniesienia poziomu edukacji informatycznej na…

czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci został ustanowiony w 2001 roku przez szwajcarską fundację „Światowy Szczyt Kobiet” (Women’s World Summit Foundation, WWSF). Od tego czasu do wspólnych obchodów Dnia przyłączyło się ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata, które tworzą międzynarodową…

czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole, w tym nękaniu przy użyciu technik cyfrowych (ang. International Day against Violence and Bullying at School Including Cyberbullying) został ogłoszony przez państwa członkowskie UNESCO w 2019 r. Ma on na celu zwrócenie uwagi na…

czytaj więcej

Rozwojowe Zaburzenia Językowe to nowy termin, który ma zastąpić specyficzne zaburzenia językowe (SLI). Rozwojowe zaburzenie językowe rozpoznaje się, gdy dzieci nie potrafią opanować własnego języka bez wyraźnego powodu. Dzieci takie mają trudności ze zrozumieniem tego, co ludzie do nich mówią i mają…

czytaj więcej

Dzień Bezpiecznego Komputera został zainicjowany 12 października 2004 roku. Celem Dnia jest propagowane wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa informatycznego oraz metod zapobiegania zagrożeniom w Internecie. Akcja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, zaś do projektu przyłączyła się również Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji….

czytaj więcej