Międzynarodowy Dzień Tłumaczeń ma być okazją do oddania hołdu pracy specjalistów językowych, która odgrywa ważną rolę w zbliżaniu narodów, ułatwianiu dialogu, zrozumienia i współpracy, przyczynianiu się do rozwoju oraz umacnianiu pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

Przeniesienie dzieła literackiego lub naukowego, w tym dzieła technicznego, z jednego języka na inny język, profesjonalne tłumaczenie, w tym właściwe tłumaczenie, tłumaczenie i terminologia, jest niezbędne dla zachowania przejrzystości, pozytywnego klimatu i wydajności w międzynarodowym dyskursie publicznym i komunikacji interpersonalnej.

Święto ustanowione przez ONZ w 2017 r.

30 września obchodzony jest także Międzynarodowy Dzień Tłumacza (od 1991 roku) w dniu wspominania św. Hieronima, tłumacza Biblii, który uważany jest za patrona tej profesji. Obchody święta były promowane przez Międzynarodową Federację Tłumaczy (FIT-IFT), od momentu jej powstania w 1953 roku. W1991 roku organizacja podjęła inicjatywę oficjalnego uznania Międzynarodowego Dnia Tłumacza, którego celem jest integracja środowisk tłumaczy oraz zwrócenie społecznej uwagi na globalny wymiar tego zawodu. W tym Dniu organizowane są m. in. wydarzenia propagujące naukę języków obcych. Instytucje kulturalne inicjują wystawy artystyczne, pokazy filmowe, warsztaty językowe oraz spotkania z obcojęzycznymi pisarzami.

W dobie powszechnej globalizacji zawód tłumacza staje się bardzo ważny w różnych dziedzinach życia. Profesjonalista nie tylko zna język obcy, ale przede wszystkim potrafi przetłumaczyć tekst, który jest zgodny z realiami danego kraju. Oprócz wysokich kompetencji językowych, tłumacz powinien odznaczać się umiejętnością szybkiego uczenia się oraz wszechstronną wiedzą w swojej specjalizacji. Zawód tłumacza nie wymaga teoretycznie formalnego wykształcenia i regulowany jest prawem wolnego rynku (oprócz tłumaczy przysięgłych). Najczęściej tłumaczeniami zajmują się absolwenci kierunków językowych lub związanych z literaturą. Na polskim rynku wyróżnia się tłumaczy pisemnych oraz ustnych. Każdy rodzaj wiąże się ze specyfiką nauki oraz zawodu. Tłumaczenie pisemne wymaga dbałości o język pisany oraz znajomości znaczenia pewnych wyrażeń, zaś tłumaczenie ustne związane jest z dużą odpornością na stres oraz umiejętnością podzielnej uwagi i szybkiego kojarzenia faktów. W przypadku tłumaczeń literackich, bardzo ważna jest znajomość dotycząca codziennego życia danego kraju oraz tak zwany talent pisarski. Tłumacz literatury dokonując tłumaczenia obcojęzycznej książki, niejako staje się rzemieślnikiem tekstu. Przełożona treść musi znaleźć odzwierciedlenie w danym języku czytelnika. Często praca tłumaczy jest mozolna i wymaga ogromnej odpowiedzialności oraz dobrze rozwiniętej intuicji.

Źródło:  www.bimkal.pl

Podobne wpisy