OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

WSZECHNICA

Będziemy doskonalić
Twoje kompetencje

Zróbmy pierwszy krok razem.
Zobaczysz jakie to proste i pomocne w dydaktyce.

Przeszkolonych Nauczycieli
0
Form Szkoleniowych
0
Projektów
0
Zadowolonych Klientów
0 %

Dlaczego jesteśmy najlepsi

Współpracujemy z najlepszymi edukatorami łączącymi współczesną wiedzę akademicką oraz realne doświadczenie w pracy dydaktycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Wykorzystujemy nowoczesne technologie i narzędzia dydaktyczne. Korzystamy z własnego ponad 20-letniego doświadczenia w organizowaniu doskonalenia nauczycieli.

23 lata doświadczeń

Status

ODN WSZECHNICA
jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli
w rozumieniu przepisów
prawa oświatowego

Wpis do Rejestru

ODN WSZECHNICA
jest wpisana do Rejestru Placówek Doskonalenia Nauczycieli prowadzonego przez Samorząd województwa podkarpackiego

Organ prowadzący

Organem prowadzącym
ODN WSZECHNICA
jest Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej WSZECHNICA sp. z o.o. w Krośnie

Akredytacja

ODN WSZECHNICA
posiada aktualną akredytację
Podkarpackiego
Kuratora Oświaty
w Rzeszowie

Trzy kroki do sukcesu

Pomożemy Ci
w każdym kroku

Wykorzystamy doświadczenie i kompetencje własne
oraz naszych licznych edukatorów i konsultantów

01

Przedstawimy uwarunkowania formalno-prawne

W każdej sytuacji problemowej niezbędna jest wiedza formalno-prawna wyznaczająca granice możliwych działań.
Nasi konsultanci przekażą Ci taką wiedzę, a Twoje wysiłki będą skuteczne.

02

Pomożemy w identyfikacji
źródeł problemu

Identyfikacja źródeł problemu jest niezbędna dla uzyskania trwałego efektu podjętych działań. Wykorzystamy cały potencjał doświadczeń własnych i naszych licznych konsultantów oraz edukatorów.

03

Wskażemy możliwe rozwiązania i kryteria wyboru

Kompetentna analiza każdego przypadku prowadzi do wskazania możliwych rozwiązań, wśród których jest jedno optymalne. Znajdziemy je wspólnie wskazując właściwe kryteria wyboru.

Stosujemy zasady dobrych praktyk

Korzystamy z wiedzy specjalistycznej
i uniwersalnej oraz z doświadczenia

ZAPRASZAMY
do bezpośrednich kontaktów