Międzynarodowy Dzień przeciwko Wykorzystywaniu Dzieci jako Żołnierzy (w Polsce też jako Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy lub rzadziej jako Dzień Czerwonej Ręki) to międzynarodowa kampania w obronie dzieci, które są wykorzystywane w działaniach zbrojnych. Symbolem akcji jest czerwona dłoń z postacią dziecka- żołnierza.

Podczas konferencji „Uwolnijmy dzieci od wojny”, która odbyła się w lutym 2007 r. w Paryżu zdefiniowano, że dzieckiem związanym z siłami zbrojnymi lub grupą zbrojną uznaje się każdą osobę poniżej 18 roku życia, która jest rekrutowana lub wykorzystywana przez siły zbrojne lub grupę zbrojną w dowolnej roli, w tym, ale nie wyłącznie, dzieci wykorzystywane jako bojownicy, kucharze, tragarze, posłańcy szpiedzy lub w celach seksualnych. Celem Dnia Czerwonej Ręki jest wezwanie do podjęcia działań w celu zaprzestania tej praktyki i wsparcia dla dzieci nią dotkniętych. Akcja jest prowadzona corocznie 12 lutego od 2002 roku.

Unicef szacuje, że współcześnie na świecie wykorzystuje się około 300 tys dzieci w działaniach zbrojnych, głównie w krajach słabo rozwiniętych (w Afryce i na Bliskim Wschodzie)

Źródło:  www.bimkal.pl

Podobne wpisy