Według Światowej Federacji Głuchych na świecie żyje około 72 milionów osób niesłyszących. Ponad 80% z nich mieszka w krajach rozwijających się. Łącznie używają ponad 300 różnych języków migowych.

Języki migowe są pełnoprawnymi językami naturalnymi, strukturalnie odrębnymi od języków mówionych. Istnieje również międzynarodowy język migowy, który jest używany przez osoby niesłyszące podczas międzynarodowych spotkań oraz nieformalnie podczas podróży i spotkań towarzyskich. Jest uważany za prostą formę języka migowego, który nie jest tak złożony jak naturalne języki migowe.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych uznaje i wspiera używanie języków migowych. Wyjaśnia, że języki migowe mają równy status z językami mówionymi i zobowiązuje państwa-strony do ułatwienia nauki języka migowego i promowania tożsamości językowej społeczności osób niesłyszących.

Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 23 września Międzynarodowym Dniem Języków Migowych w celu zwiększenia świadomości znaczenia języka migowego dla pełnej realizacji praw człowieka osób niesłyszących.

Pierwszy Międzynarodowy Dzień Języków Migowych był obchodzony w 2018 r. pod hasłem „Z językiem migowym, każdy jest włączony!”

Źródło:  www.bimkal.pl

Podobne wpisy