OFERTA
szkoleniowa
2023/2024

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

WSZECHNICA-ODN-logo

WSZECHNICA

Oferta dla szkół i placówek oświatowych

W przypadku zleceń grupowych – PTEA Wszechnica stwarza możliwość indywidualnej adaptacji programów proponowanych form szkoleniowych oraz dostosowania warunków organizacyjnych realizacji szkoleń do potrzeb i oczekiwań Zleceniodawcy.
Realizacja wszelkich szkoleń możliwa jest zarówno z wykorzystaniem bazy dydaktycznej PTEA WSZECHNICA jak i dysponowanej bazy dydaktycznej Zleceniodawcy.

Proponowane formy szkoleń

SZKOLENIA

RAD PEDAGOGICZNYCH

ODN WSZECHNICA oferuje
szkolenia rad pedagogicznych
w formach stacjonarnych
oraz on-line prowadzonych
przez wybitnych ekspertów akademickich oraz doświadczonych edukatorów praktyków

ODN WSZECHNICA oferuje
szkolenia warsztatowe
o charakterze doskonalącym
o tematyce dostosowanej
do aktualnych
potrzeb i oczekiwań
środowiska oświatowego

SZKOLENIA WARSZTATOWE

Oferta dla nauczycieli

Oferta uwzględnia aktualnie zdiagnozowane potrzeby i oczekiwania środowiska oświatowego.
Została dostosowana do aktualnych przepisów prawa oświatowego. 
Proponowane formy realizacji są wynikiem naszych wieloletnich doświadczeń popartych opiniami naszych konsultantów dysponujących wiedzą akademicką oraz praktyką szkoleniową.

Proponowane formy szkoleń

KURSY KWALIFIKACYJNE

ODN WSZECHNICA
posiadający akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia kursów kwalifikacyjnych z zakresu tematyki określonej obecnymi przepisami prawa oświatowego

ODN WSZECHNICA oferuje
studia podyplomowe
- kwalifikacyjne i doskonalące
w formach stacjonarnych realizowane we współpracy
z Uczelniami Partnerskimi

STUDIA PODYPLOMOWE

STACJONARNE

Oferta specjalna

Studia podyplomowe uzupełniające (1-semestralne), dla osób, które ukończyły kursy kwalifikacyjne wg programów MEN w stosownym zakresie.

ODN WSZECHNICA oferuje
studia podyplomowe
kwalifikacyjne
(wymiar - 1 semestr)
dla osób legitymujących się
ukończonym kursem kwalifikacyjnym
wg programu MEN

STUDIA PODYPLOMOWE

PO KURSIE KWALIFIKACYJNYM