Obwieszczając Międzynarodowy Dzień Edukacji, państwa członkowskie ONZ uznały znaczenie pracy na rzecz zapewnienia integracyjnej i godziwej jakościowo edukacji na wszystkich poziomach dla ludzi na całym świecie. Możliwość uczenia się przez całe życie pomaga zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. Szacuje się, że na świecie około 265 mln dzieci i młodzieży nie ma możliwości nauki.

Uznaje się, ze edukacja odgrywa kluczową rolę w budowaniu trwałości i odporności społeczeństw. Edukacja przyczynia się do zwiększenia produktywność jednostek i wzmacnia potencjał wzrostu gospodarczego, rozwija umiejętności potrzebne do godnej pracy, umiejętności zawodowe niezbędne do zrównoważonego rozwoju, w tym w dziedzinach związanych z wodą i urządzeniami sanitarnymi, zieloną energią i ochroną zasobów naturalnych. Upowszechnianie edukacji doprowadza do wykorzenienia ubóstwa i głodu, przyczynia się do poprawy zdrowia, promuje równość płci, promuje pokój, praworządność i szacunek do praw człowieka.

Międzynarodowy Dzień Edukacji został ustanowiony na mocy rezolucji przyjętej 3 grudnia 2018 roku. Pierwsze obchody odbyły się 24 stycznia 2019 roku.

Źródło:  www.bimkal.pl

Podobne wpisy