Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole, w tym nękaniu przy użyciu technik cyfrowych (ang. International Day against Violence and Bullying at School Including Cyberbullying) został ogłoszony przez państwa członkowskie UNESCO w 2019 r. Ma on na celu zwrócenie uwagi na…

read more

Rozwojowe Zaburzenia Językowe to nowy termin, który ma zastąpić specyficzne zaburzenia językowe (SLI). Rozwojowe zaburzenie językowe rozpoznaje się, gdy dzieci nie potrafią opanować własnego języka bez wyraźnego powodu. Dzieci takie mają trudności ze zrozumieniem tego, co ludzie do nich mówią i mają…

read more

Dzień Bezpiecznego Komputera został zainicjowany 12 października 2004 roku. Celem Dnia jest propagowane wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa informatycznego oraz metod zapobiegania zagrożeniom w Internecie. Akcja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, zaś do projektu przyłączyła się również Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji….

read more

Prawie na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Nauczyciela. Święto zostało ustanowione w 1994 roku, na pamiątkę podpisania w 1966 roku, „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”, opracowanej przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy. Celem Dnia jest podkreślenie bardzo ważnej roli nauczyciela w…

read more

Międzynarodowy Dzień Tłumaczeń ma być okazją do oddania hołdu pracy specjalistów językowych, która odgrywa ważną rolę w zbliżaniu narodów, ułatwianiu dialogu, zrozumienia i współpracy, przyczynianiu się do rozwoju oraz umacnianiu pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Przeniesienie dzieła literackiego lub naukowego, w tym…

read more

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania to jedno z tych wydarzeń w kalendarzu świąt nietypowych, które są zarówno przyjemne jak i pożyteczne. Inicjatywa powstała w Polskiej Izbie Książki w 2001 roku. Patronką wybrano Joannę Porazińską, wybitną pisarkę która wiele swoich książek napisała z myślą…

read more