W 2021 roku obchody Światowego Tygodnia Działań na rzecz Edukacji przypadają na okres od 19 kwietnia (poniedziałek) do 25 kwietnia (niedziela).

Światowy Tydzień Działań na rzecz Edukacji organizowany jest przez stowarzyszenie Światowej Kampanii na rzecz Edukacji (GCE), które zostało założone w 1999 roku.  Głównym celem Światowego Tygodnia Działania na rzecz Edukacji jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej zalet edukacji oraz dążenie do eliminowania różnic w dostępie do równego wykształcenia. W 2000 roku odbyło się w Dakarze Światowe Forum Edukacyjne, w którym uczestniczyli ministrowie edukacji, eksperci, naukowcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z ponad stu krajów. W spotkaniu wzięło również udział stowarzyszenie Global Campaign for Education (GCE), które skupia pozostałe organizacje edukacyjne oraz członków z wielu państw na świecie. Do działań promujących edukację włączył się także Związek Nauczycielstwa Polskiego, dzięki któremu można przyłączyć się do udziału w Światowym Tygodniu Działań na rzecz Edukacji.

Wydarzenie każdego roku odbywa się pod innym hasłem. Na przykład motto „Równe prawa, równe możliwości” poruszało problemy osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji i uzyskania wykształcenia. Na całym świecie zdarzają się sytuacje, gdy osoba niepełnosprawna nie ma możliwości podjęcia nauki i uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Na przykład w Tanzanii co drugie niepełnosprawne dziecko nigdy nie uczęszczało do szkoły. Podobnie w Boliwii, dzieci z niepełnosprawnością mają dwukrotnie mniejszą szansę na podjęcie nauki niż zdrowe dzieci. Również w Etiopii mniej niż 3% dzieci niepełnosprawnych podejmuje naukę szkolną. W krajach rozwijających się większe trudności z uzyskaniem wykształcenia mają niepełnosprawne dziewczynki, które bardzo często z powodu choroby zamykane są w domach. Brak odpowiedniego wykształcenia oraz dyskryminacja niepełnosprawnych dzieci przyczynia się do wielu problemów pojawiających się w społeczeństwie. To także przekłada się na wysoki odsetek osób, które nie potrafią czytać i pisać, co może przyczynić się do negatywnych zjawisk społecznych.

Źródło:  www.bimkal.pl

Podobne wpisy