Tydzień Edukacji Informatycznej (ang. Computer Science Education Week) to coroczny program poświęcony inspirowaniu uczniów do zainteresowania się informatykę, w szczególności programowaniem.

Tydzień Edukacji Informatyki (CSEdWeek) powstał ja ko wezwanie do działania w celu podniesienia świadomości na temat potrzeby podniesienia poziomu edukacji informatycznej na wszystkich poziomach oraz podkreślenia kluczowej roli informatyki we wszystkich karierach.

Tydzień Edukacji Informatycznej odbywa się co roku dla uhonorowania pioniera informatyki, Admirał Grace Murray Hopper, urodzonej 9 grudnia 1906

Źródło:  www.bimkal.pl