Prawie na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Nauczyciela. Święto zostało ustanowione w 1994 roku, na pamiątkę podpisania w 1966 roku, „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”, opracowanej przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy. Celem Dnia jest podkreślenie bardzo ważnej roli nauczyciela w życiu dziecka oraz w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach nauczania. W Polsce Święto obchodzone jest od 1997 roku, najhuczniej przez nauczycieli reprezentujących sektor nauki i szkolnictwa wyższego.
Kto może zostać nauczycielem? Osoba, która ukończyła studia wyższe, kurs pedagogiczny i kilkutygodniowe praktyki w szkole. Obecnie w Polsce istnieją cztery stopnie zawodowe pracy nauczyciela, a awans regulowany jest przez Kartę Nauczyciela. Początkowo nauczyciel osiąga pierwszy stopień nauczyciela stażysty. Kolejnymi etapami są: nauczyciel kontraktowy, mianowany oraz najwyższy stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany. Każdy poziom awansu wiąże się ze spełnieniem określonych warunków. Sytuacja materialna nauczycieli nie jest jednak najlepsza. Z raportu „Education at a Glance” wynika, że polscy nauczyciele zajmują ostatnie miejsca wśród najgorzej opłacanych pedagogów na świecie (Polska znajduje się tylko przed Węgrami i Estonią), ale za to pracują krócej niż pedagodzy w innych krajach.
A jak wyglądają obchody tego Dnia w niektórych państwach? Obecnie Światowy Dzień Nauczyciela celebrowany jest w ponad 100 krajach. W Chinach z okazji swojego święta nauczyciele otrzymują pół dnia wolnego oraz kwiaty od uczniów lub drogie prezenty od rodziców dzieci. Nauczyciele w Tajlandii cieszą się ogromnym szacunkiem. W hierarchii społecznej zajmują trzecie miejsce po rodzinie królewskiej i buddyjskich mnichach. W dniu swojego święta (zwanego wai kru), w szkole organizowany jest szereg ceremonii, podczas których uczniowie padają przed nauczycielami na kolana oraz wręczają kwiatowe rzeźby i wianuszki z jaśminu. Tajwański Dzień Nauczyciela obchodzony jest 28 września w dzień urodzin chińskiego filozofa Konfucjusza. Obchody święta rozpoczynają się o godzinie 6 rano, kiedy to władze oraz mieszkańcy miasta składają ofiarę i hołd wielkiemu nauczycielowi. W ceremonii podzielonej na 36 kolejnych etapów, uczestniczą także rektorzy 12 szkół wyższych, zaś obrządkom towarzyszy tradycyjna chińska muzyka.

Źródło:  www.bimkal.pl

Podobne wpisy