Badanie wykazało, że dzieci uczą się i pamiętają więcej, kiedy coś zapisują. Można to porównać do zapisywania rzeczy na komputerze lub innych urządzeniach. Naukowcy odkryli, że kiedy dzieci używają pisma ręcznego, część mózgu odpowiedzialna za przetwarzanie, uwagę i język zwiększa się wraz z aktywnością. Zespół zauważa również, że pismo odręczne może mieć takie same korzyści dla dorosłych.

Około 45 stanów USA nie wymaga od szkół nauczania pisma ręcznego, ale nowe badanie sugeruje, że umiejętność ta jest niezbędna dla rozwoju dziecka.

Po zbadaniu aktywności mózgu naukowcy odkryli, że używanie długopisu i papieru pomaga dzieciom uczyć się i zapamiętywać lepiej, niż gdyby zapisywały informacje na komputerze. Dane wykazały wzrost aktywności części czuciowo-ruchowych mózgu, które są związane z przetwarzaniem, uwagą i językiem. Naukowiec odkrył również, że akt jest korzystny dla dorosłych, sugerując, że po zapisaniu treści lepiej ją zapamiętają.

Badanie zostało przeprowadzone przez zespół z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii (NTNU), który obecnie sugeruje, że krajowe wytyczne muszą zapewnić dzieciom lekcje pisania ręcznego.

Profesor Audrey van der Meer i jej zespół od lat badają zalety pisma ręcznego. W 2017 roku zbadała aktywność mózgu 20 uczniów, a ostatnio zbadano aktywność mózgu dwunastu młodych dorosłych i dwunastu dzieci – po raz pierwszy zespół przeanalizował dzieci.

EEG wykorzystano do śledzenia i rejestrowania aktywności fal mózgowych za pomocą kaptura wyposażonego w ponad 250 elektrod przymocowanych do zewnętrznej wyściółki. Dane wykazały wzrost aktywności części czuciowo-ruchowych mózgu, które są związane z przetwarzaniem, uwagą i językiem. Każde badanie trwało 45 minut na osobę, a badacze otrzymywali 500 punktów danych na sekundę.

Wyniki pokazały, że mózg zarówno młodych dorosłych, jak i dzieci jest znacznie bardziej aktywny podczas pisania ręcznego niż podczas pisania na klawiaturze.

„Korzystanie z długopisu i papieru daje mózgowi więcej „haczyków”, na których można zawiesić wspomnienia” – powiedział Van der Meer.

„Pisanie ręczne powoduje znacznie większą aktywność w częściach czuciowo-ruchowych mózgu. Wiele zmysłów jest aktywowanych przez naciśnięcie pióra na papierze, zobaczenie pisanych liter i usłyszenie dźwięku wydawanego podczas pisania. Te doświadczenia zmysłowe tworzą kontakt między różnymi częściami mózgu i otwierają mózg na naukę. Lepiej się uczymy i lepiej pamiętamy”.

Komputery i smartfony stały się przedmiotem zainteresowania wszystkich pokoleń, ale młodsza grupa spędziła całe życie z urządzeniami cyfrowymi.

Według Amerykańskiej Akademii Psychiatrii Dzieci i Młodzieży dzieci w wieku od 8 do 12 lat spędzają w szkole w Stanach Zjednoczonych od czterech do sześciu godzin, a nastolatki do dziewięciu godzin. Większość szkół w kraju prowadzi naukę online, dzieci mogą spędzać więcej czasu niż wynosi średnia. Od 2010 r. 45 stanów przyjęło standardy Common Core, które pozostawiają nauczanie pisma ręcznego poszczególnym stanom i okręgom. W rezultacie wielu nauczycieli odeszło od pióra i papieru na rzecz przycisków na klawiaturze. Kilka stanów podjęło wysiłki, aby wskrzesić pisanie w szkołach, przy czym Kalifornia, Georgia i Massachusetts przyjęły przepisy nakazujące nauczanie kursywne, a ustawodawcy w Idaho przyjęli ustawę, w której zalecono stanowej Izbie Edukacji, aby włączyła kursywę do programu nauczania.

Źródło: dailymail.co.uk