Badania pokazują, że dzieci, które grają na instrumencie, „mogą się dłużej skupiać i pamiętać więcej przez całe życie”. Neurolodzy z Chile przetestowali uwagę i pamięć 40 dzieci. Spośród nich 20 było wyszkolonych muzycznie i grało w orkiestrze lub zespole.

Zespół odkrył, że muzycy mieli wyższy poziom aktywności mózgu w dwóch obszarach. Te sieci w mózgu są związane ze słuchem i uwagą. Nauka gry na instrumencie może pomóc dziecku dłużej się skupić i zapamiętać więcej przez całe życie -to konkluzja z badania.

Neurolodzy z Chile przeprowadzili testy z nauczanymi muzycznie dziećmi i odkryli, że mają one większą aktywność mózgu w rejonach związanych ze słuchem i uwagą. Dlatego sugerują, że dzieci uczące się gry na instrumentach mogą cieszyć się lepszymi umiejętnościami czytania, odpornością, kreatywnością i jakością życia dzięki korzyściom poznawczym.

„Oczywiście radziłabym rodzicom zapisywać swoje dzieci na zajęcia muzyczne” – powiedziała autorka artykułu, skrzypaczka i neurobiolog Leonie Kausel z Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Chile. Rodzice powinni zapisać swoje dzieci nie tylko dlatego, że spodziewają się, że pomoże im to wzmocnić funkcje poznawcze, ale także dlatego, że jest to aktywność, która […] zapewni im radość i możliwość nauki uniwersalnego języka”.

W swoich badaniach dr Kausel i współpracownicy przetestowali uwagę i pamięć roboczą 40 dzieci w wieku 10–13 lat. Dwudziestka z nich grała na instrumencie, pobierała lekcje przez co najmniej dwa lata, ćwiczyła co najmniej dwie godziny tygodniowo i regularnie grała w orkiestrze lub zespole. Pozostałe dzieci – rekrutowane ze szkół publicznych w chilijskiej stolicy Santiago – nie przeszły żadnego wykształcenia muzycznego poza tym, czego uczyły się w ramach zwykłego programu nauczania, i w ten sposób utworzyły grupę kontrolną.

Dzieci przeszły serię testów audiowizualnych i testów pamięci, aby ocenić ich uwagę i pamięć roboczą, podczas których obserwowały, jak jednocześnie prezentowano im abstrakcyjny obraz wizualny i krótką melodię. Przez cztery sekundy każde dziecko było proszone o skupienie się na jednym, obu lub na żadnym z bodźców – a następnie o przypomnienie sobie obu bodźców dwie sekundy później.

Aby określić aktywność związaną ze zwracaniem uwagi, zespół wykorzystał dane MRI z badań „pasywnych” – kiedy dzieci biernie obserwowały bodźce – oraz z prób „aktywnych”, kiedy dzieci zwracały uwagę na obrazy i dźwięki. Neurolodzy mierzyli również dokładność odpowiedzi i czas reakcji. Okazało się, że czas reakcji między nauczanymi muzycznie dziećmi a innymi dziećmi był podobny, ale muzycy radzili sobie znacznie lepiej w zadaniu związanym z pamięcią.

„Naszym najważniejszym odkryciem jest to, że dwa różne mechanizmy wydają się leżeć u podstaw lepszej wydajności muzycznie przeszkolonych dzieci w zadaniu uwagi i pamięci” – wyjaśnia dr Kausel. „Jeden, który obsługuje bardziej ogólne mechanizmy uwagi w domenie, a drugi, który obsługuje mechanizmy kodowania słuchu specyficzne dla domeny”.

„Domena” odnosi się do tego, jak zmysły, takie jak ciepło, dźwięk lub światło, są kodowane przez mózg. U dzieci wyszkolonych muzycznie oba mechanizmy specyficzne dla domeny, gdy przetwarzany jest tylko jeden sens, i mechanizmy ogólne – gdy obliczanych jest kilka – wydają się działać lepiej.

W „specyficznym” mechanizmie przednia i środkowa przednia część mózgu są bardziej aktywne i stanowią część tak zwanej „pętli fonologicznej”. Ta pętla to system pamięci roboczej, który przetwarza dźwięki i koordynuje je fizycznymi ruchami.

Jeśli chodzi o zadania „dziedzinowe”, mózg aktywuje potężną sieć obejmującą kilka rejonów, które kontrolują podejmowanie decyzji, zorientowane na cel i wymagające zadania poznawcze.

Na podstawie swoich ustaleń zespół podejrzewa, że ​​trening muzyczny zwiększa aktywność funkcjonalną w obu tych kluczowych sieciach mózgowych.

„Kolejnym krokiem projektu jest ustalenie przyczynowości znalezionych przez nas mechanizmów poprawy uwagi i pamięci roboczej” – powiedział dr Kausel. Zespół planuje teraz ocenić interwencję muzyczną u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Pełne wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie Frontiers in Neuroscience .

Źródło: dailymail.co.uk