Tydzień Zakazanych Książek to coroczne wydarzenie aby zachować wolności czytania. Zwykle odbywa się w ostatnim tygodniu września i zwraca uwagę na obecne i historyczne próby cenzurowania książek w bibliotekach i szkołach. Skupia całą społeczność książkową – bibliotekarzy, księgarzy, wydawców, dziennikarzy, nauczycieli i czytelników wszelkiego rodzaju – we wspólnym poparciu dla wolności poszukiwania i wyrażania pomysłów, nawet tych, którzy uważają za niekonwencjonalne lub niepopularne.

Tydzień zakazanych książek został zainaugurowany w latach 80-tych XX wieku, w czasach wzmożonych wyzwań, zorganizowanych protestów oraz sprawy Sądu Najwyższego Island Trees School District przeciwko Pico (1982), który orzekł, ze urzędnicy szkolni nie mogą zakazać książek w bibliotekach tylko z powodu zawartości.

Zakazane książki zostały zaprezentowane na targach BookExpo America w amerykańskim American Booksellers Association (ABA) w 1982 r. w Anaheim w Kalifornii. Przy wejściu do centrum kongresowego górowały duże, zamknięte na kłódki metalowe klatki, w których leżało około 500 zakwestionowanych książek i duży znak nad głową ostrzegający, że niektórzy uważają te książki za niebezpieczne.

O zakazanych książkach i wyzwaniach

Książki są dziś nadal blokowane i kwestionowane. Wyzwanie – to próba usunięcia lub ograniczenia materiałów na podstawie sprzeciwu osoby lub grupy. Zakaz polega na usunięciu tych materiałów.

Podczas gdy książki były i nadal są zakazane, częścią obchodów Tygodnia Zakazanych Książek jest fakt, że w większości przypadków książki pozostały dostępne. Dzieje się tak tylko dzięki wysiłkom bibliotekarzy, nauczycieli, uczniów i członków społeczności, którzy powstają i wypowiadają się za swobodą czytania.

 

Źródło:  www.bimkal.pl