Kusi Cię, aby zabrać swoje dzieci na wakacje w czasie semestru, aby uniknąć stawek w sezonie? Kontrowersyjny trend narasta wraz z kryzysem kosztów życia. Jednak rodzicom w Wielkiej Brytanii wkrótce grożą zwiększone kary za zabieranie dzieci ze szkoły. Po przeprowadzeniu w 2022 r. ankiety wśród rodziców na temat tego zjawiska  biuro podróży Flight Centre UK odkryło, że 67 procent rozważało zabranie dzieci ze szkoły, aby zapewnić sobie tańsze wakacje.

Ale jakie są konsekwencje?

W Wielkiej Brytanii rodzice  mogą obecnie zostać ukarani grzywną w wysokości od 60 funtów (68 euro) do 2500 funtów (2846 euro) za zabieranie dzieci ze szkoły. Jednak 36 procent ankietowanych rodziców stwierdziło, że rozważyłoby uwzględnienie tego w ostatecznym koszcie wakacji, gdyby ogólnie okazało się to tańsze. Od sierpnia 2024 r. marże te zostaną zmniejszone, ponieważ minimalna kara wzrośnie do 80 funtów (93 euro). 

O ile tańsze są loty poza wakacjami szkolnymi? Rosnące koszty już nadwyrężają budżety urlopowiczów. Podczas przerw w szkole sprawy stają się jeszcze trudniejsze. 

W lutym brytyjska gazeta The Independent podała, że ​​czteroosobowa rodzina lecąca z Londynu do Genewy zapłaci ponad 16 razy więcej, podróżując w połowie semestru w porównaniu z tygodniem wcześniej. W przypadku niektórych wycieczek różnica jest mniej kusząca. W chwili pisania tego tekstu loty w obie strony z Londynu na Minorkę na początku lipca kosztowały około 120 funtów (140 euro). Trzy tygodnie później, kiedy brytyjskie szkoły mają przerwę wakacyjną, te same loty kosztują 143 funty (167 euro).

W obliczu rosnących kar dla dzieci, które opuszczą zajęcia o pięć lub więcej dni, możliwe, że mniej rodziców zaryzykuje wyjazd na wakacje w czasie zajęć szkolnych.

Oto kary, jakie mogą spotkać rodziców za zabieranie dzieci ze szkoły w różnych krajach europejskich .

Jakie są zasady odbierania dzieci ze szkoły w Austrii?

W Austrii nauka jest obowiązkowa dla dzieci w wieku od sześciu do 15 lat.

Jeżeli szkoła zgłosi władzom nieusprawiedliwioną nieobecność trwającą dłużej niż trzy kolejne dni, rodzicom grozi kara grzywny w wysokości od 110 do 400 euro lub kara pozbawienia wolności do dwóch tygodni. Więcej niż trzy nieusprawiedliwione nieobecności mogą zostać uznane za wykroczenie administracyjne.

Nieobecność można zgłosić do Ministerstwa Edukacji, podając odpowiednie uzasadnienie. Jeżeli nie zostanie podany zatwierdzony powód, a rodzice nie odpowiedzą na zapytanie, ich dzieci mogą zostać wydalone ze szkoły, a rodzicom mogą grozić dwutygodniowe wizyty austriackiego Urzędu ds. Opieki nad Młodzieżą.


Jakie są zasady zabierania dzieci ze szkoły we Francji?

We Francji uczęszczanie do szkoły jest obowiązkowe dla dzieci w wieku od trzech do 16 lat. Według strony internetowej francuskiego rządu, usprawiedliwiona nieobecność może zostać przyznana z różnych powodów, w tym z „dziecka podążającego za swoimi przedstawicielami prawnymi (podróż poza wakacjami szkolnymi)”.

Rodzicom, którzy nie potrafią usprawiedliwić nieobecności dziecka lub kłamią na ten temat, grozi kara w wysokości 135 euro. Jeśli nieobecności zagrażają edukacji Twojego dziecka, grozi Ci kara dwóch lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości do 30 000 euro.

W praktyce jednak rzadko jest to egzekwowane, gdyż wymaga skierowania sprawy do sądu przez władze „Education Nationale”.

Jakie są zasady odbierania dzieci ze szkoły w Niemczech?

W Niemczech nauka jest obowiązkowa dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Rodzice mogą zostać ukarani grzywną za zabieranie dzieci ze szkoły bez zgody dyrektora szkoły. Recydywiści mogą nawet zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Kary różnią się w zależności od landu i wahają się od 35 euro dziennie w Bremie do możliwej łącznej kwoty 2500 euro w Berlinie .

Niemiecka policja aktywnie sprawdza lotniska pod kątem rodzin korzystających z nieuprawnionych wakacji szkolnych i kontaktuje się ze szkołami, aby ocenić, czy nieobecności zostały usprawiedliwione.

Rodzice mogą ubiegać się o zwolnienie ze szkoły swojego dziecka, co będzie rozpatrywane indywidualnie. Poziom łagodzenia kary zależy od dyrektora szkoły.

Jakie są zasady odbierania dzieci ze szkoły na Węgrzech?

Na Węgrzech nauka jest obowiązkowa dla dzieci w wieku od trzech do 16 lat.

Rodzice, którzy zabierają swoje dzieci ze szkoły, mają pewne wyrozumiałości. Rok szkolny jest podzielony na pół i w każdej połowie rodzice mogą odebrać dziecko ze szkoły na okres do pięciu dni bez konieczności podawania przyczyny.

Muszą jednak najpierw uzyskać pozwolenie od szkoły, które zostanie wydane na podstawie zachowania i osiągnięć dziecka.

Jakie są zasady zabierania dzieci ze szkoły we Włoszech?

We Włoszech nauka jest obowiązkowa dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Rodzicom odbierającym dzieci ze szkoły podstawowej grozi kara w wysokości do 30 euro.

Powszechnie przyjmuje się, że w czasie semestru nie można zabierać dzieci ze szkoły. W przypadku dzieci uczęszczających do szkół prywatnych może być nieco większa elastyczność. Jeśli nieobecność szkodzi postępom Twojego dziecka, można je zmusić do powtarzania klasy.

Jakie są zasady zabierania dzieci ze szkoły w Holandii?

W Holandii nauka jest obowiązkowa dla dzieci w wieku od pięciu do 16 lat.
Nieobecność w szkole może zostać ukarana grzywną w wysokości 100 euro dziennie do maksymalnie 600 euro na rodzinę na tydzień i 900 euro na dwa tygodnie.

Jakie są zasady odbierania dzieci ze szkoły w Norwegii?

W Norwegii nauka jest obowiązkowa dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat.

Dyrektor może udzielić urlopu w wymiarze do dwóch tygodni, jeżeli przemawia za tym interes wychowawczy dziecka.

Na rodziców, którzy zabierają swoje dzieci ze szkoły bez uzyskania pozwolenia, mogą zostać nałożone kary. Jednakże takie rozwiązania stosuje się zwykle tylko w przypadku częstych lub długotrwałych nieobecności dziecka.

Jakie są zasady zabierania dzieci ze szkoły w Hiszpanii?

W Hiszpanii nauka jest obowiązkowa w wieku od 3 do 16 lat.

Nieobecność może skutkować karami grzywny, karą pozbawienia wolności od trzech do sześciu miesięcy, a w skrajnych przypadkach utratą praw rodzicielskich. Jednakże zasady te mają raczej charakter odstraszający niż egzekwowany.

Kary są zróżnicowane i ustalane lokalnie przez gminy. Zazwyczaj są one ograniczone do 1500 euro w poważnych przypadkach, ale w Madrycie mogą sięgać nawet 30 000 euro. Kary pieniężne mogą jednak zostać nałożone jedynie w przypadku opuszczenia przez dziecko więcej niż 20 procent zajęć w miesiącu.

Jakie są zasady zabierania dzieci ze szkoły w Szwecji?

W Szwecji nauka jest obowiązkowa dla dzieci w wieku od sześciu do 16 lat.

Uczniowie szkół podstawowych mogą otrzymać krótki urlop na „niektóre wycieczki, uroczystości rodzinne lub święta religijne ”. Nie mogą one przekraczać 10 dni szkolnych w roku szkolnym i zależą od uznania dyrektora szkoły. Urlop przyznawany jest na podstawie wyników i zachowania ucznia.

Jakie są zasady zabierania dzieci ze szkoły w Wielkiej Brytanii?

Rodzicom w Wielkiej Brytanii za zabieranie dzieci ze szkoły grozi grzywna w wysokości do 2500 funtów (2850 euro), a nawet kara pozbawienia wolności do trzech miesięcy.

Obecnie kary zaczynają się od 60 funtów (68 euro) na rodzica za pięć lub więcej dni nieobecności i wzrastają do 120 funtów (137 euro) na każdego rodzica, jeśli nie zostaną zapłacone w ciągu 21 dni. Od sierpnia 2024 r. kwota ta wzrośnie do 80 funtów (93 euro) i 160 funtów (187 euro). Po 28 dniach istnieje możliwość wniesienia oskarżenia.

Każda nieobecność w szkole musi zostać wcześniej zatwierdzona przez dyrektora i wymaga „wyjątkowych okoliczności” – których warunki zależą od uznania szkoły. Z ankiety przeprowadzonej przez Flight Centre wynika, że ​​prawie połowa ankietowanych rodziców uważa, że ​​pod tym hasłem można zaliczyć wakacje .

Łagodniejsze konsekwencje zabrania dziecka na wakacje w czasie zajęć szkolnych bez zgody szkoły obejmują wydanie przez sąd nakazu sprawowania władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że musisz chodzić na zajęcia dla rodziców. Możesz także otrzymać nakaz nadzoru pedagogicznego lub nakaz uczęszczania do szkoły.

Źródło: euronews.com

Podobne wpisy