Z raportu PISA przygotowanego przez OECD wynika, że ​​poziom edukacji w Europie spada.

Podczas gdy wiele krajów azjatyckich wykazało znaczną poprawę w czytaniu i matematyce, wiele krajów europejskich pozostaje w tyle pod względem standardów edukacyjnych.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała wyniki badania Programu międzynarodowej oceny umiejętności uczniów (PISA) na rok 2022, które wykazało bezprecedensowy spadek wyników uczniów na całym świecie.

W latach 2018–2022 średnie wyniki w matematyce we wszystkich krajach OECD spadły o rekordowe 15 punktów, podczas gdy czytanie spadło o 10 punktów, a przedmioty ścisłe pozostały na dość stałym poziomie.

Podczas gdy w czołowych rankingach dominowały kraje azjatyckie, Europa doświadczyła bezprecedensowego spadku osiągnięć edukacyjnych.

Europejskie niepowodzenia

Europa borykała się z zauważalnym spadkiem osiągnięć edukacyjnych, szczególnie w Niemczech, Islandii, Holandii, Norwegii i Polsce, które udokumentowały znaczne niepowodzenia w matematyce.

Analitycy OECD podkreślili wieloaspektowy charakter tego spadku, wskazując na kluczową rolę kwestii długoterminowych w systemach edukacji. Poziom wsparcia zapewnianego przez nauczycieli i personel szkoły okazał się czynnikiem krytycznym, przy czym w niektórych systemach brakowało odpowiednich zasobów na pomoc uczniom.

Najlepszym europejskim krajem w wynikach badania PISA 2022 była Estonia, wyprzedzając większe kraje UE, takie jak Niemcy i Francja. Estoński Minister Edukacji stwierdził, że Estonia jest „całkiem przygotowana na zmiany”, jeśli chodzi o zmiany w technologii i szkołach.

Dane PISA sygnalizują wezwanie do ponownej oceny i restrukturyzacji systemów edukacji, podkreślając znaczenie inwestycji w jakość nauczania, autonomię nauczycieli i ogólny dobrostan uczniów, aby zapewnić odporną i pełną sukcesów przyszłość.

Kraje azjatyckie osiągają wyniki wyższe od średniej

Singapur okazał się liderem w badaniu PISA 2022, wyprzedzając 81 uczestniczących krajów i gospodarek.

To miasto-państwo Azji Południowo-Wschodniej uzyskało najwyższe wyniki w matematyce, czytaniu i naukach ścisłych, co wskazuje na niezwykłą przewagę edukacyjną trwającą prawie od trzech do pięciu lat w porównaniu z innymi krajami na całym świecie.

Inne kraje azjatyckie, w tym Makau, Tajwan, Hongkong, Japonia i Korea Południowa, również osiągnęły doskonałe wyniki pod każdym względem.

Pandemia „tylko częścią historii”

W raporcie podkreślono, że spadku nie można przypisać wyłącznie zakłóceniom związanym z pandemią Covid-19, ponieważ Finlandia, Islandia i Szwecja, niegdyś pionierzy w dziedzinie edukacji, od lat konsekwentnie odnotowują pogorszenie wyników.

Dyrektor OECD ds. Edukacji i Umiejętności, Andreas Schleicher, powiedział, że pandemia „była tylko częścią historii” podczas konferencji prasowej poświęconej publikacji wyników.

„Na naukę w tym okresie miało wpływ wiele innych czynników, takich jak jakość nauczania zdalnego i poziom wsparcia udzielanego uczniom mającym trudności” – stwierdzono w raporcie.

Analitycy OECD podkreślili wieloaspektowy charakter tego spadku, podkreślając rolę kwestii długoterminowych w systemach edukacji.

Poziom wsparcia zapewnianego przez nauczycieli i personel szkoły okazał się kluczowym czynnikiem, przy czym w niektórych systemach brakowało wystarczających zasobów na pomoc uczniom.

Globalna perspektywa

Chociaż system edukacji w Stanach Zjednoczonych wykazał marginalne zmiany i słabsze wyniki w matematyce, godnym uwagi aspektem badania było badanie szczęścia uczniów.

Co zaskakujące, w raporcie wskazano, że kraje osiągające najlepsze wyniki, takie jak Singapur, Makao i Tajwan, zgłosiły wysoki poziom strachu przed porażką wśród uczniów, co podważa założenie, że sukces w nauce równa się ogólnemu szczęściu.

Trendy długoterminowe

Retrospektywna analiza wpływu pandemii Covid-19 na systemy edukacji na całym świecie wykazała gwałtowny spadek osiągnięć uczniów w latach 2018–2022.

Gospodarki rozwinięte ucierpiały nieproporcjonalnie, gdyż spadły wyniki w czytaniu i matematyce, co wzbudziło obawy co do długoterminowych konsekwencji dla wyników na rynku pracy.

W miarę jak rządy na całym świecie zmagają się ze skutkami pandemii, dane PISA sugerują, że kluczowe znaczenie ma stawienie czoła wyzwaniom strukturalnym w systemach edukacji.

Andreas Schleicher, dyrektor ds. edukacji i umiejętności w OECD, przestrzegł przed nadmiernym poleganiem na rankingach, podkreślając potrzebę skupienia się na zrozumieniu, jak działają systemy, aby wprowadzić znaczące zmiany w polityce.

Źródło: euronews.com

Podobne wpisy