Zakończony Projekt CodelT realizowany w ramach Programu ERASMUS+ i koordynowany przez PTEA WSZECHNICA sp. z o.o. w Krośnie koncentrował się na umiejętnościach programowania wśród nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Celem projektu było wypracowanie modelu pomocy tym nauczycielom w rozwinięciu ich kompetencji zawodowych w zakresie…

read more

Jednym z rezultatów programu CodeIT realizowanego w ramach  Programu ERASMUS+    jest podręcznik dla nauczycieli pt. „Rozwiń swoje umiejętności nauczycielskie z algorytmiką i programowaniem”. Zakończony projekt CodeIT – koordynowany przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej WSZECHNICA sp. z o.o. w Krośnie – realizowany…

read more