Zakończony Projekt CodelT realizowany w ramach Programu ERASMUS+ i koordynowany przez PTEA WSZECHNICA sp. z o.o. w Krośnie koncentrował się na umiejętnościach programowania wśród nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Celem projektu było wypracowanie modelu pomocy tym nauczycielom w rozwinięciu ich kompetencji zawodowych w zakresie programowania, poprzez opracowanie innowacyjnych materiałów szkoleniowych. Główną grupę docelową projektu stanowili nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych ze szkół podstawowych (klasy IV i wyżej), ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli chemii, geografii, matematyki i fizyki.

Jednym z rezultatów Projektu jest wydany podręcznik „Algorytmika i Programowanie” zawierający materiały szkoleniowe dla nauczycieli, autorstwa Marii CHRISTODOULOU, Elżbiety SZCZYGIEŁ, Łukasza KŁAPY oraz Wojciecha KOLARZA.

Wersja elektroniczna podręcznika dostępna TUTAJ.