Umiejętność posługiwania się algorytmem i programowaniem jest uznawana przez władze europejskie za jedną z ważnych, aktualnych umiejętności stanowiących część tzw. „kompetencji cyfrowych”, która stanowią jedną z ośmiu kluczowych kompetencji. W raporcie EURYDICE (2012) sformułowano następujące oświadczenie: „Konieczność poprawy jakości i przydatności umiejętności…

read more

Jednym z rezultatów programu CodeIT realizowanego w ramach  Programu ERASMUS+    jest podręcznik dla nauczycieli pt. „Rozwiń swoje umiejętności nauczycielskie z algorytmiką i programowaniem”. Zakończony projekt CodeIT – koordynowany przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej WSZECHNICA sp. z o.o. w Krośnie – realizowany…

read more