Umiejętność posługiwania się algorytmem i programowaniem jest uznawana przez władze europejskie za jedną z ważnych, aktualnych umiejętności stanowiących część tzw. „kompetencji cyfrowych”, która stanowią jedną z ośmiu kluczowych kompetencji. W raporcie EURYDICE (2012) sformułowano następujące oświadczenie: „Konieczność poprawy jakości i przydatności umiejętności i kompetencji, z jakimi młodzi Europejczycy opuszczają szkołę, została uznana na szczeblu UE oraz szczeblach krajowych. Konieczność zajęcia się tą kwestią dodatkowo podkreśla aktualna sytuacja, w której Europa boryka się z wysokim bezrobociem wśród młodzieży, a w niektórych przypadkach, z poważnymi niedopasowaniami umiejętności(…). Europejska Sieć Polityki w zakresie wdrażania Kluczowych Kompetencji (KeyCoNet) analizuje pojawiające się inicjatywy dotyczące rozwoju kluczowych kompetencji(…). Jedna z nich dotyczy potrzeby akcentowania bardziej strategicznej postawy celem wspierania podejścia opartego na kluczowych kompetencjach w szkole. Drugi dotyczy wysiłków zmierzających do podniesienia statusu kompetencji przekrojowych (cyfrowych, obywatelskich i przedsiębiorczych) w porównaniu z tradycyjnymi kompetencjami przedmiotowymi.”

Publikacja pt. Algorytmika i Programowanie – Materiały szkoleniowe dla nauczycieli. Algorytmika. Programowanie. Dydaktyka, spełnia te zalecenia. Głównym celem publikacji jest przedstawienie nauczycielom idei algorytmiki i programowania wraz z ich praktycznym zastosowaniem w dydaktyce. Publikacja jest pierwszym rezultatem intelektualnym projektu pn. „CodelT: Enhancing Teachers’ professional development through algorithmic and programming”, realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum składające się z sześciu partnerów z pięciu krajów: P.T.E.A. Wszechnica Sp. o.o. (Krosno, Polska) – jako koordynator oraz M.K. INNOVATIONS LTD (Nikozja, Cypr), Danmar Computers Sp. o.o. (Rzeszów, Polska), Istituto Superiore E. Mattei (Fiorenzuola dArda, Włochy), Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” Aleksandria (Aleksandria, Rumunia) i Kekavas vidusskola (Kekava, Łotwa). Projekt realizowany był w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne.

Publikacja składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony jest algorytmice i prezentuje ideę programów komputerowych i języków programowania, znaczenie algorytmów i ich konstrukcję. W rozdziale drugim przedstawiono definicję programowania, jego historię oraz umiejętności programistów oraz proces tworzenia programów. W tym rozdziale znajduje się również informacja o zasadach programowania. Ostatni rozdział poświęcony jest prezentacji elementów dydaktycznych z wykorzystaniem algorytmiki i programowania. W rozdziale przedstawiono również informacje o podstawowych założeniach algorytmiki i programowania w nauczaniu szkolnym, a także koncepcję myślenia komputacyjnego. Ostatnia część publikacji poświęcona jest prezentacji jej praktycznego zastosowania.

Publikacja dostępna TUTAJ.

Więcej o projekcie na stronie: codeit-project.eu