Jednym z rezultatów programu CodeIT realizowanego w ramach  Programu ERASMUS+    są materiały szkoleniowe dla nauczycieli zawierające przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w nauczaniu geografii, matematyki, fizyki oraz chemii. Zakończony projekt CodeIT – koordynowany przez Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej WSZECHNICA sp. z…

read more