Umiejętność posługiwania się algorytmem i programowaniem jest uznawana przez władze europejskie za jedną z ważnych, aktualnych umiejętności stanowiących część tzw. „kompetencji cyfrowych”, która stanowią jedną z ośmiu kluczowych kompetencji. W raporcie EURYDICE (2012) sformułowano następujące oświadczenie: „Konieczność poprawy jakości i przydatności umiejętności…

read more