Zakończony Projekt CodelT realizowany w ramach Programu ERASMUS+ i koordynowany przez PTEA WSZECHNICA sp. z o.o. w Krośnie koncentrował się na umiejętnościach programowania wśród nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Celem projektu było wypracowanie modelu pomocy tym nauczycielom w rozwinięciu ich kompetencji zawodowych w zakresie…

read more