Światowy Dzień FAS (Dzień Świadomości FASD) został zainicjowany przez rodziców niepełnosprawnych dzieci z zespołem alkoholowym (FAS) i poalkoholowym (FASD). Celem obchodów Święta jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa na problem tej choroby na świecie. Początkowo dokumentacja FAS została zamieszczona w Internecie, zaś później…

czytaj więcej

Liczba godzin: 2 dydaktyczne (1,5 zegarowych)

Program: autorski, konkretne rozwiązania i przykłady

Materiały szkoleniowe - prezentacja

Dostęp do nagrania szkolenia dla uczestników wydarzenia

Termin: poniedziałek - piątek w godz. 18:00 - 19:30 - po zebraniu grupy ok. 20 osób

Trener: doświadczony opiekun praktyk studenckich.

Koszt szkolenia: 50 zł./osobę

STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na semestr letni 2020/2021
Zajęcia od marca 2021

Ponad 60 kierunków studiów
Realizacja w formach stacjonarnych oraz on-line
Lokalizacja zajęć stacjonarnych: KROSNO - MIELEC - RZESZÓW