W 2021 roku obchody Światowego Tygodnia Działań na rzecz Edukacji przypadają na okres od 19 kwietnia (poniedziałek) do 25 kwietnia (niedziela). Światowy Tydzień Działań na rzecz Edukacji organizowany jest przez stowarzyszenie Światowej Kampanii na rzecz Edukacji (GCE), które zostało założone w 1999 roku.  Głównym celem Światowego Tygodnia Działania na…

read more