Spośród 69 kierunków studiów podyplomowych  w ofercie na rok akademicki 2020/21 znalazło się kilka – po raz pierwszy oferowanych. Jednym z nich jest kierunek: Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe. Studia te przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa samorządowego oraz zarządzania kryzysowego….

read more