SZKOLENIA WARSZTATOWE

Standardy organizacyjne

Proponowana tematyka szkoleń warsztatowych realizowana jest w wymiarze od 4 do 16 godzin.
Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe.
Uczestnicy szkoleń przez okres 4 tygodni po zakończeniu szkolenia otrzymują wsparcie konsultacyjne poprzez forum tematyczne na platformie e-learningowej z możliwością wymiany informacji z innymi uczestnikami szkolenia i trenerem prowadzącym szkolenie.

Zgłoszenia on-line

Certyfikacja

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WSZECHNICA – będącego niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, akredytowaną przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Formy realizacji

Szkolenia realizowane w formach: on-line oraz stacjonarnych.

Oferta specjalna

Na życzenie Zleceniodawcy – w przypadku zlecenia szkolenia grupowego istnieje możliwość adaptacji programu szkolenia, standardów organizacyjnych i formy realizacji oraz dostosowania terminu szkolenia do jego potrzeb.

WARSZTATY STACJONARNE

TEMATYKA

KATEGORIA: Edukacja, Pedagogika specjalna

OPIS:

Szkolenie skierowane jest do specjalistów – terapeutów, wychowawców oraz nauczycieli wspomagających, asystentów i pomocy nauczycieli pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z autyzmem, którzy wykazują trudności w obszarze porozumiewania się.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

 • Motywowania dziecka do rozmów przy użyciu pomocy do porozumiewania się
 • Stwarzania dziecku możliwości dokonywania wyborów
 • Utrzymywania z dzieckiem kontaktu wzrokowego
 • Używania gestykulacji i ekspresji mimicznej w czasie rozmowy
 •  Zwracania uwagi na niewerbalne komunikaty dziecka: wzrok, gesty, mimikę
 • Prowadzenia konwersacji

TEMATY:

 • Poziomy rozwoju komunikacji
 • Trudności osób z autyzmem w obszarze porozumiewania się
 • Funkcjonalna komunikacja
 • Sposoby i narzędzia do komunikacji
 • Znaki w otoczeniu użytkownika – korzystanie z planu dnia, tablice wyboru do zajęć
 • Tworzenie indywidualnego systemu komunikacji
 • Bazowe i istotne umiejętności komunikacyjne
 • Korzyści z wprowadzenia AAC
 • Warsztaty praktyczne

AUTOR: Monika Węgrzyn

MATERIAŁY:

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe: prezentację, kwestionariusze oceny wzmocnień, arkusz wywiadu mający na celu zebranie podstawowych informacji dotyczących porozumiewania się, materiały dodatkowe obejmujące rozszerzony opis wybranych zagadnień przedstawionych w prezentacji.

WYMAGANIA:

Przygotowanie pedagogiczne. Ukończoną formę szkoleniową z pedagogiki specjalnej studia, kurs kwalifikacyjny itp.

DOCELOWI ODBIORCY:

Terapeuci, wychowawcy oraz nauczyciele wspomagający, asystenci i pomoc nauczycieli pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z autyzmem,

TERMIN: po zebraniu grupy - minimum 12 osób.

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 400,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   16 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.    16:00 – 19:30;    4 x 4 godziny
 5.                                           sb.   09:00 – 15:00     2 x 8 godzin
 6. Miejsce zajęć:   Krosno, Mielec, Rzeszów

KATEGORIA: Psychologia

OPIS:

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w rzetelną wiedzę na temat asertywności oraz przekazanie praktycznych wskazówek na temat jej rozwijania.

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatowej umożliwiającej przećwiczenie wybranych umiejętności asertywnych.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

 • Kompetencji komunikacyjnych, w tym asertywności i reagowania na krytykę.
 • Skuteczniejszego wyrażania swoich przekonań bez urażania innych.
 • Zapobiegania konfliktom pomiędzy pracownikami.
 • Poprawy jakości relacji budowanych pomiędzy szkołą a środowiskiem rodzinnym uczniów
 • Znajomości i obrony własnych praw
 • Rozpoznawania różnic pomiędzy uległością, asertywnością i agresją

TEMATY KURSU:

 • Postawa asertywna - charakterystyka, elementy.
 • Umiejętności związane z asertywnością.
 • Asertywność w kontaktach z uczniami i rodzicami.
 • Asertywnie odmawiam uczniom.
 • Zasady asertywnego krytykowania ucznia przez nauczyciela.
 • Asertywność w kontekście dbania o własne emocje, potrzeby i zasoby.
 • Sposoby rozwijania postawy asertywnej.
 • Wyrażanie i przyjmowanie krytyki.

AUTOR: Joanna Nawojska

MATERIAŁY:

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe: prezentację, karty pracy, scenariusze zajęć, materiały dodatkowe obejmujące rozszerzony opis wybranych zagadnień przedstawionych w prezentacji.

WYMAGANIA: brak

DOCELOWI ODBIORCY:

 • osoby nastawione na rozwój własnych kompetencji i umiejętności
 • osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne, dbać o swoje granice, skuteczniej wyrażać swoje przekonania i osiągać założone cele.
 • osoby, które na co dzień spotykają się z trudnymi osobami (uczniami, rodzicami, współpracownikami),  prowadzą trudne rozmowy lub borykają się z trudnościami z porozumieniem się w środowisku pracy.

TERMIN: po zebraniu grupy - minimum 12 osób.

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 160,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   8 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.    16:00 – 19:30;    2 x 4 godziny
 5.                                           sb.   09:00 – 15:00     1 x 8 godzin
 6. Miejsce zajęć:   Krosno, Mielec, Rzeszów

KATEGORIA: Edukacja

OPIS:

To  kurs  skierowany do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, którzy w swojej pracy chcieliby wykorzystywać narzędzia coachingowe.

Nauczyciele – coachowie osiągają lepsze rezultaty, potrafią motywować swoich uczniów do nauki, oraz są mniej narażeni na wypalenie zawodowe.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

 • Wzmocnisz swoje umiejętności komunikacyjne poprzez poznanie niezawodnych narzędzi – nawet bardzo trudny rozmówca będzie dla Ciebie wyzwaniem a nie problemem
 • Zrozumiesz język, zachowanie, decyzje, działania nawet najbardziej wymagających uczniów – twoja praca edukatora będzie dla Ciebie już tylko przyjemnością
 • Zmierzysz się z problemami uczniów, jakimi są dysleksja, dysgrafia, dysortografia –w większości przypadków pomożesz uczniom poradzić sobie z tymi problemami
 • Pomożesz uczniom rozwiązywać trudne relacje między nimi – dzięki poznaniu procesów grupowych i identyfikacji emocji własnych i innych osób ludzkie zachowanie będzie dla Ciebie czytelne i zrozumiałe
 • Zdobędziesz wiedzę i narzędzia, dzięki którym budowanie relacji z uczniami i rodzicami będzie przychodzić Ci z łatwością i lekkością
 • Pomożesz uczniom poradzić sobie z brakiem motywacji do nauki – dzięki poznaniu głównych motywatorów uczenia się: wartości i przekonań będziesz mógł wpływać na motywację własną i motywować innych
 • Będziesz umiał stawić czoło trudnym wychowawczo sytuacjom.Poradzenie sobie z klasami, „z którymi nie można się dogadać”, bo: przekraczają ustalone zasady, nie można w nich utrzymać dyscypliny, wśród uczniów panuje napięta atmosfera, agresja i przemoc, a inne sytuacje wychowawcze utrudniają sprawne przeprowadzić lekcji – nie będzie już dla Ciebie problemem
 • Poczujesz się pewnie i swobodnie w relacjach z rodzicami –nawet ”trudny rodzic” będzie wyczekiwany na wywiadówkach, bo relacja z nim będzie konstruktywna
 • Zmienisz swoje życie i życie ludzi, z którymi pracujesz na lepsze, spełnione i szczęśliwe– dzięki wyćwiczeniu 11 kompetencji coachingowych

TEMATY:

 • Organizacja przestrzeni coachginowej dla nauczycieli,
 • Budowanie relacji z klasą, wyznaczanie celów w coachingu.
 • Komunikacja w coachingu edukacyjnym.
 • Inteligencja emocjonalna nauczyciela.
 • Modele coachingowe, wpływowe – mocne pytania.
 • Wartości i przekonania w coachingu edukacyjnym.
 • Sponsoring.

AUTOR: Małgorzata Wojnar Krężałek, Grzegorz Kruk

MATERIAŁY:

 • Wykaz Literatury (wersja elektroniczna)
 • Prezentacja Multimedialna (wersja elektroniczna),
 • Karty Pracy, Plansze, Rekwizyty (wersja drukowana)
 • Materiały potrzebne do przeprowadzenia eksperymentów pokazowych

WYMAGANIA: brak

DOCELOWI ODBIORCY:

Kurs skierowany do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, którzy w swojej pracy chcieliby wykorzystywać narzędzia coachingowe.

TERMIN: po zebraniu grupy – minimum 12 osób.

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 400,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   16 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.    16:00 – 19:30;    4 x 4 godziny
 5.                                           sb.   09:00 – 15:00     2 x 8 godzin
 6. Miejsce zajęć:   Krosno, Mielec, Rzeszów

KATEGORIA: Edukacja, Psychologia

OPIS:

Doskonalenie umiejętności i  kompetencji nauczycieli w zakresie wpływu zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka.

Na szkoleniu nauczyciel poznaje zakres wpływu zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój dziecka, nabywa umiejętności przygotowania i zastosowania metod pracy  w pracy z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej, szkolenie wyjaśnia jakie znaczenie ma diagnoza SI w wieku przedszkolnym. Nauczyciel nabywa umiejętność postępowania wychowawczego wobec dziecka z zaburzeniami SI

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

Po zakończeniu kursu uczestnik umie:

  1. zastosować odpowiednie postępowanie wychowawcze wobec dziecka z zaburzeniami SI,
  2. posiada umiejętności zastosowania odpowiednich metod  wobec dziecka z zaburzeniami SI w praktyce dydaktycznej.

TEMATY:

 • Podstawowe założenia metody integracji sensorycznej.
 • Objawy zaburzeń SI.
 • Diagnoza dziecka z zaburzeniami SI.
 • Postępowanie wychowawcze wobec dziecka z zaburzeniami SI.

AUTOR: Katarzyna Orkisz

MATERIAŁY:

 • Wykaz Literatury (wersja elektroniczna)
 • Prezentacja Multimedialna (wersja elektroniczna),
 • Karty Pracy, Plansze, Rekwizyty (wersja drukowana)
 • Materiały potrzebne do przeprowadzenia eksperymentów pokazowych

WYMAGANIA: brak

DOCELOWI ODBIORCY: Nauczyciele przedszkoli

TERMIN: po zebraniu grupy – minimum 12 osób.

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 200,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   8 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.    16:00 – 19:30;    2 x 4 godziny
 5.                                           sb.   09:00 – 15:00     1 x 8 godzin
 6. Miejsce zajęć:   Krosno, Mielec, Rzeszów

KATEGORIA: Psychologia, terapia

OPIS:

Kurs on-line przeznaczony dla osób pracujących z dziećmi wymagającymi szczególnego wsparcia terapeutycznego. Szkolenie zawiera podstawowe założenia możliwości terapeutycznych i przegląd najpopularniejszych metod w pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia terapeutycznego.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

  • jakie są modele terapeutyczne w pracy z dziećmi
  • jakie są rodzaje terapii wspomagających w pracy terapeutycznej z dziećmi z objawami zaburzeń rozwojowych
  • jakie modele terapeutyczne dedykowane są w przypadku rozpoznania ze spektrum autyzmu, ADHD i innych

TEMATY:

 • Model terapeutyczny w pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi.
 • Dobór metod terapeutycznych
 • Rodzaje terapii wspomagających:
 • Terapia Integracji Sensorycznej
 • Sensomotoryka
 • Terapia Biofeedback
 • Metoda Warnkego
 • Metoda Tomatisa

AUTOR: Katarzyna Orkisz

MATERIAŁY: prezentacja multimedialna – skrypt (pdf)

WYMAGANIA: wykształcenie wyższe, studenci na kierunkach pedagogicznych i psychologicznych (ostatni rok)

DOCELOWI ODBIORCY: psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele specjaliści, terapeuci SI, nauczyciele.

TERMIN: po zebraniu grupy - minimum 12 osób.

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 200,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   8 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.    16:00 – 19:30;    2 x 4 godziny
 5.                                           sb.   09:00 – 15:00     1 x 8 godzin
 6. Miejsce zajęć:   Krosno, Mielec, Rzeszów

KATEGORIA: Psychologia

OPIS:

Kurs on-line przeznaczony dla osób pracujących z dziećmi wymagającymi szczególnego wsparcia terapeutycznego. Szkolenie zawiera podstawowe założenia możliwości terapeutycznych i przegląd najpopularniejszych metod w pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia terapeutycznego.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

  • jakie są modele terapeutyczne w pracy z dziećmi
  • jakie są rodzaje terapii wspomagających w pracy terapeutycznej z dziećmi z objawami zaburzeń rozwojowych
  • jakie modele terapeutyczne dedykowane są w przypadku rozpoznania ze spektrum autyzmu, ADHD i innych

TEMATY:

 • Model terapeutyczny w pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi.
 • Dobór metod terapeutycznych
 • Rodzaje terapii wspomagających:
 • Terapia Integracji Sensorycznej
 • Sensomotoryka
 • Terapia Biofeedback
 • Metoda Warnkego
 • Metoda Tomatisa

AUTOR: Dorota Dominik

MATERIAŁY: prezentacja multimedialna – skrypt (pdf)

WYMAGANIA: wykształcenie wyższe, studenci na kierunkach pedagogicznych i psychologicznych (ostatni rok)

DOCELOWI ODBIORCY: psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele specjaliści, terapeuci SI, nauczyciele

TERMIN: po zebraniu grupy - minimum 12 osób.

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 200,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   8 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.    16:00 – 19:30;    2 x 4 godziny
 5.                                           sb.   09:00 – 15:00     1 x 8 godzin
 6. Miejsce zajęć:   Krosno, Mielec, Rzeszów

KATEGORIA: Edukacja, Psychologia

OPIS:

Celem szkolenia jest jak najlepsze przy-gotowanie nauczyciela do pełnienia roli wychowawcy w zreformowanej szkole, a więc: nabycie umiejętności komunikowania się między ludźmi, diagnozowania, planowania, projektowania i ewaluowania swojej pracy oraz uświadomienie potrzeby ciągłego doskonalenia.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

  1. Porozumiewania się między ludźmi
  2. Planowania pracy wychowawczej
  3. Pracy z uczniem wymagającym większej uwagi wychowawczej
  4. Integracji zespołu klasowego
  5. Współpracy w klasie
  6. Rozwiązywania konfliktów
  7. Relacji wychowawcy z wychowankami

TEMATY:

Moduł I. Praca z wychowankiem

  • Kontakt i komunikacja
  • Blokady komunikacyjne i język „JA”
  • Asertywność
  • Informacja zwrotna
  • Diagnoza wychowanka
  • Wspieranie i wzbudzanie motywacji
  • Opracowanie założeń pracy wychowawczej
  • Praca z uczniami o głębokich problemach emocjonalnych
  • Praca z uczniami zagrożonymi uzależnieniem
 1.  

Moduł II. Praca z rodziną wychowanka

  • Rodzina jako system
  • Rodzina a szkoła
  • Postawy wychowawcze rodziców wobec dzieci
  • Udzielanie rodzinie informacji zwrotnych
 1.  

Moduł III. Praca z zespołem klasowym

  • Integracja klasy i budowanie poczucia bezpieczeństwa
  • Diagnoza grupy klasowej
  • Klasa w procesie grupowym
  • Role indywidualne w klasie
  • Wychowanie przez współpracę
  • Konflikt i negocjacje
  • Mediacja
  • Relacje wychowawcy z wychowankami
 1.  

Moduł IV. Klasa w środowisku szkolnym

  • Samorządność w szkole
  • Współpraca z innymi nauczycielami
  • Rodzice, instytucje, stowarzyszenia jako partnerzy pracy wychowawczej szkoły
 1.  

AUTOR: Kinga Jasłowska

MATERIAŁY:

 • Wykaz Literatury (wersja elektroniczna)
 • Prezentacja Multimedialna (wersja elektroniczna),
 • Karty Pracy, Plansze, Rekwizyty (wersja drukowana)
 • Materiały potrzebne do przeprowadzenia eksperymentów pokazowych

WYMAGANIA: brak

DOCELOWI ODBIORCY:

Odbiorcami szkolenia są nauczyciele – wychowawcy

TERMIN: po zebraniu grupy - minimum 12 osób.

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 400,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   16 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.    16:00 – 19:30;    4 x 4 godziny
 5.                                           sb.   09:00 – 15:00     2 x 8 godzin
 6. Miejsce zajęć:   Krosno, Mielec, Rzeszów

KATEGORIA: Edukacja, ICT

OPIS:

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą stosować technologię informacyjną (w tym technologie mobilne) oraz  narzędzia cyfrowe na swoich lekcjach. W czasie szkolenia zostaną zaprezentowane i wykorzystane najnowsze trendy nauczania oraz nowoczesne sposoby wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

Po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił samodzielnie planować i organizować zajęcia wykorzystujące TIK, będzie potrafił wykorzystywać narzędzia cyfrowe, nauczy się publikować materiały i udostępniać je uczniom oraz będzie oceniać postępy uczniów wykorzystując do tego poznane narzędzia.

TEMATY:

1.Bezpłatne rozwiązania chmurowe w oparciu o platformę Google

 1. Wprowadzenie
  1. Dlaczego korzystać z chmury?
  2. Dlaczego pakiet narzędzi Google?
  3. Krótkie omówienie innych popularnych aplikacji i narzędzi.
 2. Jak zacząć?
  1. Tworzenie konta Google.
  2. Zabezpieczenie konta Google.
  3. Czyli jak poruszać się zawartości konta Google.
 3. Najważniejsze funkcje gmaila
  1. Podstawowe ustawienia skrzynki pocztowej.
  2. Tworzenie, wysyłanie i odbieranie maili.
  3. Zarządzanie kontaktami i ich synchronizacja.
  4. Zaawansowane ustawienia skrzynki pocztowej (filtry, etykiety, zakładki).
  5. Integracja z pozostałymi narzędziami z pakietu (Dysk Google i Kalendarz).
 4. Przechowywanie dokumentów i plików na Dysku Google.
  1. Interfejs Dysku Google.
  2. Tworzenie kopii zapasowej plików i synchronizacja na wybranych urządzeniach elektronicznych.
  3. Korzystanie z aplikacji Dysk Google na komputerze.
  4. Wyszukiwanie i zarządzanie plikami na Dysku Google.
  5. Tworzenie i edycja dokumentów z wykorzystaniem Dokumentów Google.
  6. Tworzenie i edycja arkuszy kalkulacyjnych z wykorzystaniem Arkuszy Google.
  7. Tworzenie i edycja prezentacji z wykorzystaniem Prezentacji Google.
  8. Eksport plików.
  9. Współdzielenie plików.
  10. Praca grupowa.
  11. Bezpieczeństwo plików

2. Narzędzia PREZI i ich funkcje.

  1. PREZI jako alternatywa do PowerPoint
  2. Zakładanie konta w PREZI
  3. Wykorzystanie i modyfikacja szablonów
  4. Edytowanie ścieżek
  5. Osadzanie obiektów: tekst, zdjęcia, grafika, filmy, wykresy, pliki, muzyka
  6. Dostosowywanie prezentacji: praca z ramkami, dodawanie widoków, grupowanie elementów, dobór tła (2D i 3 D), hiperłącza
  7. Pozyskiwanie materiałów do prezentacji, w tym przygotowywanie obrazów, tabel, wykresów
  8. Dystrybucja prezentacji: pobieranie, osadzanie i udostępnianie
  9. Przekształcenie prezentacji Power Point w PREZI

3. Samodzielne przygotowanie prezentacji PREZI

  1. Zaplanowanie prezentacji
  2. Ustalenie struktury prezentacji
  3. Wykonanie własnej prezentacji
  4. Zaprezentowanie indywidualnych prac uczestników szkolenia
  5. Ocena kreatywności uczestników w przygotowanych prezentacjach

AUTOR: Paweł Polański

MATERIAŁY:

 • Wykaz Literatury (wersja elektroniczna)
 • Prezentacja Multimedialna (wersja elektroniczna),
 • Karty Pracy, Plansze, Rekwizyty (wersja drukowana)
 • Materiały potrzebne do przeprowadzenia eksperymentów pokazowych

WYMAGANIA:

Podstawy obsługi komputera

DOCELOWI ODBIORCY:

Nauczyciele wszystkich przedmiotów.

TERMIN: po zebraniu grupy - minimum 12 osób.

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 400,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   16 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.    16:00 – 19:30;    4 x 4 godziny
 5.                                           sb.   09:00 – 15:00     2 x 8 godzin
 6. Miejsce zajęć:   Krosno, Mielec, Rzeszów

WARSZTATY ON - LINE

TEMATYKA

KATEGORIA: Dydaktyka

OPIS:

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą korzystać z bezpłatnych platform edukacyjnych, usług internetowych i narzędzi Web 2.0 do prowadzenia edukacji e –learningowej oraz w celu tworzenia własnych, interaktywnych materiałów edukacyjnych i stosowanie wykonywanych pomocy dydaktycznych w różnych sytuacjach edukacyjnych: lekcja, nauczanie on-line, stosowanie innowacyjnych rozwiązań w nauczaniu przedmiotów w zakresie wykorzystania TIK. 

W czasie szkolenia zostaną zaprezentowane i wykorzystane najnowsze trendy nauczania oraz nowoczesne sposoby wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych. 

CZEGO SIĘ NAUCZĘ: 

Po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił

  • samodzielnie planować i organizować zajęcia wykorzystujące TIK,
  • wykorzystywać narzędzia cyfrowe,
  • publikować materiały i udostępniać je uczniom
  • oceniać postępy uczniów wykorzystując do tego poznane narzędzia. 

TEMATY:

  • Wirtualne tablice
  •  Multimedialne lekcje
  • Wirtualne karteczki post-it
  • Quizy edukacyjne
  • Tworzenie książek online
  • Padlet
  • Wakelet

AUTOR: Monika Węgrzyn

MATERIAŁY: Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały pomocnicze – prezentację multimedialną (wersja elektroniczna), karty pracy, szablony - z którymi będą pracować podczas zajęć

WYMAGANIA:

Podstawy obsługi komputera

DOCELOWI ODBIORCY: nauczyciele wszystkich przedmiotów wszystkich typów szkół

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 90,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   3 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.    18:00 – 20:15;    1 x 3 godziny                                     

Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.

KATEGORIA: Dydaktyka

OPIS: 

Szkolenie jest prowadzone w formie 4 godzinnego webinaru podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na bieżąco mogą zadawać pytania wykładowcy.

Korzyści ze szkolenia online:

 • bez wychodzenia z domu bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
 • widzisz i słyszysz eksperta,
 • widzisz prezentację,
 • możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
 • dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail,
 • 2 konsultacje z trenerem po szkoleniu (poprzez zapytanie mailowe)* - wersja premium.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ: 

Po szkoleniu nauczyciel będzie potrafił

 1. Efektywnie planować organizację nauczania, wychowania i opieki zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Skutecznie i racjonalnie organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Dokonać sprawdzenia zawartości i poprawności arkusza organizacji oraz szkolnych planów nauczania z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Będzie wiedział, jak dokonać indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej nauczyciela, związanej z ruchem kadrowym w szkole lub przedszkolu.

TEMATY:

1.Podstawy prawne opracowania arkusza szkoły lub przedszkola.
2. Udział rady pedagogicznej i zakładowych organizacji związkowych w procesie tworzenia arkusza organizacji szkoły i przedszkola.
3. Kompetencje kuratora oświaty i organu prowadzącego w procesie zatwierdzania arkusza organizacyjnego.
4. Harmonogram opracowania arkusza organizacyjnego.
5. Sposób dokonywania zmian w arkuszu organizacyjnym.
6. Planowanie pracy nauczycieli w arkuszu organizacyjnym - obowiązki, pensum oraz dyscyplina pracy.
7. Liczebność oddziałów i zasady realizacji zajęć edukacyjnych w podziale na grupy oddziałowe, międzyoddziałowe, międzyklasowe.
8. Organizacja nauki w klasach łączonych.
9. Ramowe plany nauczania.
10. Godziny do dyspozycji dyrektora – liczba przysługujących godzin i ich przeznaczenie.
11.Zasady przydziału godzin zajęć dodatkowych finansowanych ze środków własnych JST.
12. Organizacja religii, etyki, przygotowania do życia w rodzinie i doradztwa zawodowego – racjonalne rozwiązania.
13. Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
14.  Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jej finansowanie.
15. Organizacja pracy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach specjalistów: pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, doradca zawodowy.
16. Pomoc nauczyciela czy nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych? – różnice wynikające z ich zatrudnienia.
17. Organizacja nauki dla cudzoziemców i osób powracających z zagranicy.
18. Organizacja oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i dwujęzycznych.
19. Organizacja biblioteki szkolnej i świetlicy szkolnej – racjonalne rozwiązania.

AUTOR: Małgorzata Stacharska

MATERIAŁY: Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały pomocnicze – prezentację multimedialną.

WYMAGANIA: Podstawy obsługi komputera

DOCELOWI ODBIORCY: dyrektorzy wszystkich typów szkół, przedstawiciele organów prowadzących

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 300,00 zł (500,00 zł - wersja premium) 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   4 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.    16:00 – 19:00;    1 x 4 godziny                                     
 5. Miejsce zajęć: on-line: platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.

KATEGORIA: Matematyka

OPIS:

Uczestnicy kursu nauczą się podstaw obsługiwania programów matematycznych. Podczas zajęć kursanci dowiedzą się w jaki sposób przygotować pliki z konstrukcjami geometrycznymi, które będą mogli wykorzystywać podczas lekcji

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

Nauczyciele po skończeniu kursu powinni:

  1. Znać i rozumieć sens wykorzystania programu GeoGebra na lekcjach matematyki,
  2. Umieć posługiwać się na lekcjach programem GeoGebra w zakresie podstawowym – ewentualny kurs można zaplanować w odrębnym czasie,
  3. Znać sposoby na kształceniu u uczniów wyobraźni przestrzennej,
  4. Znać sposoby na uatrakcyjnienie lekcji matematyki,
  5. Wiedzieć jak nauczać na lekcji, by uczniowie pokonali bariery rachunkowo algebraiczne

TEMATY:

  • Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji z programem Geogebra.
  • Kształcenie wyobraźni przestrzennej uczniów na lekcjach matematyki.
  • Przygotowanie uczniów do samodzielnej pracy w domu przy użyciu komputera.
  • Uatrakcyjnienie lekcji matematyki.
  • Kształcenie myślenia dynamicznego i nauczanie odkrywcze matematyki.
  • Aspekty wychowawcze na lekcjach matematyki.
  • Pokonywanie barier rachunkowo algebraicznych.
  • Ukazanie nauczycielom sposobu na zainteresowanie młodzieży matematyką.
  • Ukazanie tych miejsc, w których matematyka staje się niezbędna.
  • Kształtowanie wyobraźni przestrzennej uczniów – liczne przykłady i ćwiczenia.
  • Kształtowanie myślenia dynamicznego i ukazanie jego dydaktycznej roli.
  • Pokazanie możliwości programu SketchUp, w którym uczniowie mogą projektować obiekty trójwymiarowe, nie tylko geometryczne ale również budynki architektoniczne.
  • Zajęcia matematyczne w terenie – sznurki, paliki, pomiary niedostępnych obiektów.
  • Gry dydaktyczne. Gry edukacyjne.

AUTOR: Agnieszka Rogalska

MATERIAŁY: Uczestnicy kursu otrzymają materiały pomocnicze – karty pracy, scenariusze, gry dydaktyczne, gry edukacyjne - z którymi będą pracować podczas zajęć

WYMAGANIA: podstawy wiedzy matematyczne i informatycznej

DOCELOWI ODBIORCY: nauczyciele matematyki szkół podstawowych

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 160,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   8 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.    16:00 – 19:30;    2 x 4 godziny
 5.                                           sb.    09:00 – 15:00     1 x 8 godzin

Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.

KATEGORIA: Edukacja, Psychologia

OPIS:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli z zakresu nabycia kompetencji w zakresie neurodydaktyki. Szkolenie obejmuje 8 godzin, będzie się składać z części teoretycznej i warsztatów.

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności nauczania i uczenia się.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

Uczestnik po ukończeniu szkolenia:

  1. Zna podstawy neurodydaktyki.
  2. Potrafi podać przykłady nauczania przyjaznego mózgowi.
  3. Wie jak skutecznie zapamiętujemy i dlaczego zapominamy.
  4. Potrafi wymienić etapy procesu pamięciowego.
  5. Zna rodzaje inteligencji i ich implikacje.
  6. Rozpoznaje style uczenia się.
  7. Potrafi zaprojektować proces dydaktyczny dla każdego stylu.
  8. Zna podstawy i rodzaje mnemotechnik.
  9. Wie jak je zastosować podczas zajęć.
  10. Zna specjalizacje półkulowe mózgu i ich implikacje.
  11. Rozpoznaje sposoby oceniania. Potrafi sformułować informację zwrotną.
  12. Wie na czym polega nauczanie odwrócone. Potrafi wykorzystać zasoby nowoczesnych technologii.
  13. Wie na czym polega tutoring. Rozumie istotę relacji tutorskiej.
  14. Zna rodzaje motywacji i sposoby ich kształtowania.
  15. Rozumie połączenia emocji z procesem uczenia się.

TEMATY:

  • Nauczanie przyjazne mózgowi.
  • Podstawy neurodydaktyki.
  • Funkcjonowanie pamięci.
  • Dlaczego zapominamy?
  • Teoria inteligencji wielorakich.
  • Style uczenia się.
  • Mnemotechniki.
  • Specjalizacje półkul mózgowych.
  • Czemu służy ocenianie?
  • Informacje zwrotne.
  • Nauczanie odwrócone.
  • Tutoring.
  • Motywacja do nauki.
  • Samoocena.

AUTOR: Ewa Zielińska

MATERIAŁY:

Film, prezentacja.

WYMAGANIA: brak

DOCELOWI ODBIORCY: nauczyciele

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 160,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   8 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.    16:00 – 19:30;    2 x 4 godziny
 5.                                           sb.   09:00 – 15:00     1 x 8 godzin

Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.

KATEGORIA: dydaktyka

OPIS:

Celem szkolenia jest doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w kontekście pracy w klasach łączonych i dostosowanie procesu kształcenia, wychowania i opieki do indywidualnych możliwości i potrzeb psychofizycznych uczniów. Szkolenie to pozwoli poznać aspekty prawne, a także wiele ciekawych  i innowacyjnych rozwiązań metodycznych i dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Ale przede wszystkim pomoże pokonać obawy przed pracą w grupach mieszanych wiekowo i zainspirować do sukcesów edukacyjnych oraz spojrzeć na tę formę edukacji nie jako konieczność wynikającą z niżu demograficznego, ale jako przyszłość i drogę do dobrej edukacji młodego pokolenia.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

  1. stosować odpowiednie przepisy prawne w pracy nauczyciela,
  2. diagnozować potrzeby zespołu klasowego i efektywnie organizować proces dydaktyczny z uczniami zróżnicowanymi wiekowo,
  3. indywidualizować pracę z uczniem zgodnie z jego potrzebami i możliwościami psychofizycznymi,
  4. stosować techniki i metody pracy grupowej umożliwiające współpracę uczniom o różnym poziomie osiągnięć,
  5. nauczać poprzez aktywizowanie, eksperymentowanie, doświadczanie,
  6. kształtować kompetencje kluczowe w pracy z uczniem,
  7. rozwijać postawy kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej wśród uczniów,
  8. tworzyć przestrzeń edukacyjną sprzyjająca uczeniu się.

TEMATY:

  • Analiza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów.
  • Realizacja podstawy programowej a program nauczania.
  • Kształtowanie kompetencji kluczowych w pracy z uczniami.
  • Etapy planowania procesu dydaktycznego.

AUTOR: Małgorzata Piątkowska

MATERIAŁY:

Prezentacja multimedialna, film edukacyjny

WYMAGANIA: brak

DOCELOWI ODBIORCY:

Nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy, pedagodzy szkolni i inni specjaliści zatrudnieni w szkole.

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 60,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   3 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.     17:30 – 19:45;                                          
 5. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.

KATEGORIA: dydaktyka

OPIS:

Celem szkolenia jest doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w kontekście pracy w klasach łączonych i dostosowanie procesu kształcenia, wychowania i opieki do indywidualnych możliwości i potrzeb psychofizycznych uczniów. Szkolenie to pozwoli poznać aspekty prawne, a także wiele ciekawych  i innowacyjnych rozwiązań metodycznych i dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Ale przede wszystkim pomoże pokonać obawy przed pracą w grupach mieszanych wiekowo i zainspirować do sukcesów edukacyjnych oraz spojrzeć na tę formę edukacji nie jako konieczność wynikającą z niżu demograficznego, ale jako przyszłość i drogę do dobrej edukacji młodego pokolenia.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

  1. ♦ stosować odpowiednie przepisy prawne w pracy nauczyciela,
  2. ♦ diagnozować potrzeby zespołu klasowego i efektywnie organizować proces dydaktyczny z uczniami zróżnicowanymi wiekowo,
  3. ♦ indywidualizować pracę z uczniem zgodnie z jego potrzebami i możliwościami psychofizycznymi,
  4. ♦ stosować techniki i metody pracy grupowej umożliwiające współpracę uczniom o różnym poziomie osiągnięć,
  5. ♦ nauczać poprzez aktywizowanie, eksperymentowanie, doświadczanie,
  6. ♦ kształtować kompetencje kluczowe w pracy z uczniem,
  7. ♦ rozwijać postawy kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej wśród uczniów,
  8. ♦ tworzyć przestrzeń edukacyjną sprzyjająca uczeniu się.
 1.  

TEMATY:

  1. 1. Profil kompetencji nauczyciela – specyfika pracy i zadania.
  2. 2. Struktura organizacyjna lekcji łączonych.
  3. 3. Projektowanie i organizowanie przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej uczeniu się.
  4.  

AUTOR: Małgorzata Piątkowska

MATERIAŁY:

Prezentacja multimedialna, film edukacyjny

WYMAGANIA: brak

DOCELOWI ODBIORCY:

Nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy, pedagodzy szkolni i inni specjaliści zatrudnieni w szkole.

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 60,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   3 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.     17:30 – 19:45;                                          
 5. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.

KATEGORIA: dydaktyka

OPIS:

Celem szkolenia jest doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w kontekście pracy w klasach łączonych i dostosowanie procesu kształcenia, wychowania i opieki do indywidualnych możliwości i potrzeb psychofizycznych uczniów. Szkolenie to pozwoli poznać aspekty prawne, a także wiele ciekawych  i innowacyjnych rozwiązań metodycznych i dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Ale przede wszystkim pomoże pokonać obawy przed pracą w grupach mieszanych wiekowo i zainspirować do sukcesów edukacyjnych oraz spojrzeć na tę formę edukacji nie jako konieczność wynikającą z niżu demograficznego, ale jako przyszłość i drogę do dobrej edukacji młodego pokolenia.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

  1. ♦ stosować odpowiednie przepisy prawne w pracy nauczyciela,
  2. ♦ diagnozować potrzeby zespołu klasowego i efektywnie organizować proces dydaktyczny z uczniami zróżnicowanymi wiekowo,
  3. ♦ indywidualizować pracę z uczniem zgodnie z jego potrzebami i możliwościami psychofizycznymi,
  4. ♦ stosować techniki i metody pracy grupowej umożliwiające współpracę uczniom o różnym poziomie osiągnięć,
  5. ♦ nauczać poprzez aktywizowanie, eksperymentowanie, doświadczanie,
  6. ♦ kształtować kompetencje kluczowe w pracy z uczniem,
  7. ♦ rozwijać postawy kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej wśród uczniów,
  8. ♦ tworzyć przestrzeń edukacyjną sprzyjająca uczeniu się.
 1.  

TEMATY:

  1. 1. Uczenie się we współpracy – tutoring rówieśniczy, world cafe i Round Robin.
  2. 2. Nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące.
  3. 3. Przykłady dobrych praktyk prowadzonych zajęć w klasach łączonych.
  4.  

AUTOR: Małgorzata Piątkowska

MATERIAŁY:

Prezentacja multimedialna, film edukacyjny

WYMAGANIA: brak

DOCELOWI ODBIORCY:

Nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy, pedagodzy szkolni i inni specjaliści zatrudnieni w szkole.

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 60,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   3 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.     17:30 – 19:45;                                          
 5. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.

KATEGORIA: Edukacja, Matematyka, Informatyka

OPIS:

Szkolenie skierowane jest głównie do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Przygotowuje  nauczycieli do kształcenia u dzieci postaw i umiejętności kluczowych dla myślenia komputacyjnego, czasem nazywanego myśleniem algorytmicznym. Celem warsztatu jest kształcenie kompetencji nauczyciela w zakresie nauki programowania w klasie I-III. Zajęcia wzbogacą warsztat pracy nauczyciela w nowoczesne rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze, prezentują wybrane pomoce do nauki programowania, w tym również bez użycia komputera oraz pokazują dobre praktyki edukacyjne dotyczące realizacji treści z nauki programowania w klasach I-III. Kurs umożliwi również przygotowanie nauczycieli do tworzenia i publikowania własnych algorytmów, programów, projektów jako materiałów zajęć dla uczniów.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość poznać podstawy programowania wizualnego w środowisku Code, Scratch oraz praktycznie zastosować kodowanie do uruchamiania zestawów edukacyjnych robotów Lego Wedo. 

TEMATY:

  • Zajęcia sprawdzające i uzupełniających wiedzę i umiejętności uczestników kursu w zakresie korzystania z komputera, systemów operacyjnych, oprogramowania i korzystania z sieci Internet na poziomie kompetencji A, B i C
  • Programowanie w nowej podstawie programowej.
  • Myślenie komputacyjne jako podstawa programowania
  • Podstaw programowania w środowisku Code
  • Podstaw programowania wizualnego w środowisku Scratch
  • Programowanie zestawów edukacyjnych robotów Lego Wedo
  • Wybrane pomoce do nauki programowania w klasach I-III

AUTOR: Ryszard Solecki

MATERIAŁY:

Zestawy edukacyjnych robotów Lego Wedo, scenariusze zajęć.

WYMAGANIA:

Podstawy obsługi komputera.

DOCELOWI ODBIORCY:

Szkolenie skierowane jest głównie do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 320,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   16 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.     16:00 – 19:30;    4 x 4 godziny
 5.                                           sb.    09:00 – 15:00     2 x 8 godzin
 6. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.

KATEGORIA: Edukacja, Matematyka, Informatyka

OPIS:

Szkolenie skierowane jest głównie do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Przygotowuje  nauczycieli do kształcenia u dzieci postaw i umiejętności kluczowych dla myślenia komputacyjnego, czasem nazywanego myśleniem algorytmicznym. Celem warsztatu jest kształcenie kompetencji nauczyciela w zakresie nauki programowania w klasie I-III. Zajęcia wzbogacą warsztat pracy nauczyciela w nowoczesne rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze, prezentują wybrane pomoce do nauki programowania, w tym również bez użycia komputera oraz pokazują dobre praktyki edukacyjne dotyczące realizacji treści z nauki programowania w klasach I-III. Kurs umożliwi również przygotowanie nauczycieli do tworzenia i publikowania własnych algorytmów, programów, projektów jako materiałów zajęć dla uczniów.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość poznać podstawy programowania wizualnego w środowisku Code oraz praktycznie zastosować kodowanie do uruchamiania zestawów edukacyjnych robotów Lego Wedo. 

TEMATY:

 • Zajęcia sprawdzające i uzupełniających wiedzę i umiejętności uczestników kursu w zakresie korzystania z komputera, systemów operacyjnych, oprogramowania i korzystania z sieci Internet na poziomie kompetencji A, B i C
 • Programowanie w nowej podstawie programowej.
 • Myślenie komputacyjne jako podstawa programowania
 • Podstaw programowania w środowisku Code
 • Programowanie zestawów edukacyjnych robotów Lego Wedo
 • Wybrane pomoce do nauki programowania w klasach I-III

AUTOR: Ryszard Solecki

MATERIAŁY:

Zestawy edukacyjnych robotów Lego Wedo, scenariusze zajęć.

WYMAGANIA:

Podstawy obsługi komputera.

DOCELOWI ODBIORCY:

Szkolenie skierowane jest głównie do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 160,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   8 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.     16:00 – 19:30;    2 x 4 godziny
 5.                                           sb.    09:00 – 15:00     1 x 8 godzin
 6. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.

KATEGORIA: Edukacja, Matematyka, Informatyka

OPIS:

Szkolenie skierowane jest głównie do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Przygotowuje  nauczycieli do kształcenia u dzieci postaw i umiejętności kluczowych dla myślenia komputacyjnego, czasem nazywanego myśleniem algorytmicznym. Celem warsztatu jest kształcenie kompetencji nauczyciela w zakresie nauki programowania w klasie I-III. Zajęcia wzbogacą warsztat pracy nauczyciela w nowoczesne rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze, prezentują wybrane pomoce do nauki programowania, w tym również bez użycia komputera oraz pokazują dobre praktyki edukacyjne dotyczące realizacji treści z nauki programowania w klasach I-III. Kurs umożliwi również przygotowanie nauczycieli do tworzenia i publikowania własnych algorytmów, programów, projektów jako materiałów zajęć dla uczniów.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość poznać podstawy programowania wizualnego w środowisku Code oraz praktycznie zastosować kodowanie do uruchamiania zestawów edukacyjnych robotów Lego Wedo. 

TEMATY:

  • Zajęcia sprawdzające i uzupełniających wiedzę i umiejętności uczestników kursu w zakresie korzystania z komputera, systemów operacyjnych, oprogramowania i korzystania z sieci Internet na poziomie kompetencji A, B i C
  • Programowanie w nowej podstawie programowej.
  • Myślenie komputacyjne jako podstawa programowania
  • Podstaw programowania w środowisku SCRACH
  • Programowanie zestawów edukacyjnych robotów Lego Wedo
  • Wybrane pomoce do nauki programowania w klasach I-III

AUTOR: Ryszard Solecki

MATERIAŁY:

Zestawy edukacyjnych robotów Lego Wedo, scenariusze zajęć.

WYMAGANIA:

Podstawy obsługi komputera.

DOCELOWI ODBIORCY:

Szkolenie skierowane jest głównie do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 160,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   8 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.     16:00 – 19:30;    2 x 4 godziny
 5.                                           sb.    09:00 – 15:00     1 x 8 godzin
 6. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.

KATEGORIA: Edukacja, Informatyka, ICT

OPIS:

Kurs przygotowuje do prowadzenia zajęć z programowania w językach SCRATCH, PHYTON, oraz zapoznanie z możliwościami wykorzystania podstawowych algorytmów do programowania robotów LEGO MIDSTORMS na różnych zajęciach edukacyjnych, aplikacji mobilnych i internetowych, a także gier i programów edukacyjnych.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

Uczestnik pozna podstawy algorytmiki i programowania w języku SCRATCH i PHYTON.

TEMATY:

  • Podstawy algorytmiki w praktyce
  • Podstawy programowania
  • Programowanie gier i programów edukacyjnych
  • Programowanie w języku SCRATCH
  • Programowanie w języku Phyton
  • Wykorzystanie narzędzia App Inventor do tworzenia aplikacji mobilnych
  • Podstawy elektroniki cyfrowej, robotyki i sterowania
  • Wprowadzenie do programowania robotów LEGO MINDSTORMS: jednostka centralna (brick), sensory, silniki, okablowanie, klocki
  • Oprogramowanie instalowane na komputerze lub na tablecie (system operacyjny Android)
  • Tworzenie programów sterujących, które zamienią maszyny lub pojazdy w roboty wchodzące w interakcje z otoczeniem
  • Zastosowanie elementów robotyki i programowania na różnych zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych – praktyczne przykłady

AUTOR: Ryszard Solecki

MATERIAŁY:

  1. Wykaz Oprogramowania (wersja elektroniczna).
  2. Źródła Internetowe (wersja online).
  3. Karty Pracy.

WYMAGANIA:

Podstawy obsługi komputera, obsługa tabletu i smartfona.

DOCELOWI ODBIORCY:

Nauczyciele prowadzący zajęcia komputerowe w szkołach podstawowych, nauczyciele matematyki, informatyki. Osoby, które chciałyby zdobyć podstawowe kompetencje w zakresie programowania i robotyki.

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 320,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   16 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.     16:00 – 19:30;    4 x 4 godziny
 5.                                           sb.    09:00 – 15:00     2 x 8 godzin
 6. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.

KATEGORIA: Edukacja, Informatyka, ICT

OPIS:

Kurs przygotowuje do prowadzenia zajęć z programowania w językach SCRATCH,  oraz zapoznanie z możliwościami wykorzystania podstawowych algorytmów do programowania robotów LEGO MIDSTORMS na różnych zajęciach edukacyjnych, aplikacji mobilnych i internetowych, a także gier i programów edukacyjnych.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

Uczestnik pozna podstawy algorytmiki i programowania w języku PHYTON.

TEMATY:

  • 1. Podstawy algorytmiki w praktyce
  • 2. Podstawy programowania
  • 3. Programowanie gier i programów edukacyjnych
  • 4. Programowanie w języku Scrach
  • 5. Wykorzystanie narzędzia App Inventor do tworzenia aplikacji mobilnych
  • 6. Podstawy elektroniki cyfrowej, robotyki i sterowania
  • 7. Wprowadzenie do programowania robotów LEGO MINDSTORMS: jednostka centralna (brick), sensory, silniki, okablowanie, klocki
  • 8. Oprogramowanie instalowane na komputerze lub na tablecie (system operacyjny Android)
  • 9. Tworzenie programów sterujących, które zamienią maszyny lub pojazdy w roboty wchodzące w interakcje z otoczeniem
  • 10. Zastosowanie elementów robotyki i programowania na różnych zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych – praktyczne przykłady
  •  

AUTOR: Ryszard Solecki

MATERIAŁY:

 1. Wykaz Oprogramowania (wersja elektroniczna).
 2. Źródła Internetowe (wersja online).
 3. Karty Pracy.
 4.  

WYMAGANIA:

Podstawy obsługi komputera, obsługa tabletu i smartfona.

DOCELOWI ODBIORCY:

Nauczyciele prowadzący zajęcia komputerowe w szkołach podstawowych, nauczyciele matematyki, informatyki. Osoby, które chciałyby zdobyć podstawowe kompetencje w zakresie programowania i robotyki.

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 160,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   8 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.     16:00 – 19:30;    2 x 4 godziny
 5.                                           sb.    09:00 – 15:00     1 x 8 godzin
 6. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.

KATEGORIA: Edukacja, Informatyka, ICT

OPIS:

Kurs przygotowuje do prowadzenia zajęć z programowania w językach PHYTON oraz zapoznanie z możliwościami wykorzystania podstawowych algorytmów do programowania robotów LEGO MIDSTORMS na różnych zajęciach edukacyjnych, aplikacji mobilnych i internetowych, a także gier i programów edukacyjnych.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

Uczestnik pozna podstawy algorytmiki i programowania w języku PHYTON.

TEMATY:

  • Podstawy algorytmiki w praktyce
  • Podstawy programowania
  • Programowanie gier i programów edukacyjnych
  • Programowanie w języku Phyton
  • Wykorzystanie narzędzia App Inventor do tworzenia aplikacji mobilnych
  • Podstawy elektroniki cyfrowej, robotyki i sterowania
  • Wprowadzenie do programowania robotów LEGO MINDSTORMS: jednostka centralna (brick), sensory, silniki, okablowanie, klocki
  • Oprogramowanie instalowane na komputerze lub na tablecie (system operacyjny Android)
  • Tworzenie programów sterujących, które zamienią maszyny lub pojazdy w roboty wchodzące w interakcje z otoczeniem
  • Zastosowanie elementów robotyki i programowania na różnych zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych – praktyczne przykłady

AUTOR: Ryszard Solecki

MATERIAŁY:

  1. Wykaz Oprogramowania (wersja elektroniczna).
  2. Źródła Internetowe (wersja online).
  3. Karty Pracy.

WYMAGANIA:

Podstawy obsługi komputera, obsługa tabletu i smartfona.

DOCELOWI ODBIORCY:

Nauczyciele prowadzący zajęcia komputerowe w szkołach podstawowych, nauczyciele matematyki, informatyki. Osoby, które chciałyby zdobyć podstawowe kompetencje w zakresie programowania i robotyki.

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 160,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   8 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.     16:00 – 19:30;    2 x 4 godziny
 5.                                           sb.    09:00 – 15:00     1 x 8 godzin
 6. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.

KATEGORIA: Edukacja, Informatyka, Robotyka,

OPIS:

Szkolenie z robotyki obejmuje swoim zakresem nowatorskie metody pracy umożliwiające rozwijanie i doskonalenie u uczniów wybranych umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych. Nowatorskie rozwiązania metodyczne służą kształtowaniu procesów edukacyjnych  w sposób sprzyjający uczeniu się oraz rozwojowi uczniów w szkole. Metody te zawierają pomoce i wskazówki, dzięki którym uczeń poszerza swoją wiedzę, pogłębia swoje zainteresowania, rozwija nowe pomysły i nowe idee, komunikuje się z innymi, uczy się dyskutować i spierać na różne tematy. Charakteryzują się one dużą siłą stymulowania aktywności uczniów i nauczycieli, wysoką skutecznością oraz dużą różnorodnością i atrakcyjnością.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

  • Uczestnik po szkoleniu będzie potrafił:
  •  Planować i przeprowadzać zajęcia z wykorzystaniem robotyki,
  • Obsługiwać i utrzymywać w gotowości zestawy robotyczne,
  • Wyszukiwać informacje i wykorzystywać do zajęć materiały dostępne w Internecie.

TEMATY:

LoFi Robot - Zawartość pudełka z zestawem. Instrukcje budowy robotów. Instalacja potrzebnego oprogramowania. W jakim celu instaluje się Arduino. Zasady postępowania z jednostką obliczeniową. Nawiązanie połączenia USB oraz bluetooth. Naprawa uszkodzonego oprogramowania.

Praca z wykorzystaniem tabletu, instalacja odpowiednich aplikacji i sterowanie robotem bez programowania.  Zasoby sieciowe związane z pracą z LoFiRobotem. Interaktywna lekcja z czujnikami. Konspekty lekcji. Przykładowe zadania. Zapisywanie programów do dalszej pracy rozwojowej projektu.

Lego WeDo  - WeDo  - dla kogo i co w środku?  Zasada 4Z , zarządzanie pracownią, sposoby planowania. Program nauczania, główne założenia i tematy Oprogramowanie LEGO® Education WeDo, Informacje ogólne, lista słownictwa, lista dźwięków, lista obrazków. Ćwiczenia wprowadzające. Wskazówki dla nauczyciela do ćwiczeń wprowadzających.

Wskazówki dla nauczyciela do ćwiczeń „Niesamowite mechanizmy” : Tańczące ptaki. Zakręcone klocki. Małpa na bębnach. Wskazówki dla nauczyciela do ćwiczeń „Dzikie zwierzęta”: Głodny aligator, Ryczący lew, Latający ptak. Wskazówki do ćwiczeń „Gra w piłkę nożną”: Król strzelców, Bramkarz, Wiwatujący fani. Wskazówki do ćwiczeń „Podróż pełna przygód”: Ewakuacja powietrzna, Ucieczka przed olbrzymem, Sztorm na środku morza.

mBot   Algorytmy sterujące robotami mBot w graficznym środowisku mBlock zgodnym ze Scratch 2.0. Różne sposoby zdalnego sterowania ruchem robota, zastosowanie programów do precyzyjnej kontroli ruchu robota, wykorzystanie zintegrowanych i zewnętrznych czujników robota, tryby Scratch i Arduino – kiedy i jak stosować, budowa robota mBot – praktyczne wskazówki, rozwiązywanie typowych problemów.

Zadania praktyczne i wskazówki do rozwiązania zadań: Kolorowy Robo, Robo jedzie klawiaturą, pogadany Robo, czujnik odległości, Robo się boi, Robopiesek, Robo w cieniu, Robo na czarnej plamie, Robo na czarnej linii.

Lego Mindstorms EV3 Zawartość opakowania. Organizacja stanowiska pracy. Mózg robota, programowalna kostka. Oprogramowanie wbudowane kostki EV3. Programowanie w aplikacji Brick Program. Instalowanie i konfiguracja aplikacji. Połączenie EV3 z komputerem i aplikacją, przeglądanie pamięci kostki EV3. Program „Hello World”. Podstawowe operacje na danych, wielowątkowość.

Silniki Mindstorms EV3. Silnik, jako czujnik liczby obrotów. Sterowanie parą silników, jazda po prostej, jazda po łuku. Obroty w miejscu. Start i zatrzymanie silników.

Czujniki dotyku. Reakcja na przyciśnięcie, puszczenie, trącenie. Sterowanie silnikami, pojazd autonomiczny. Czujniki EV3. Czujnik odległości, czujnik natężenia światła, czujnik kolorów. Wykorzystanie czujników do budowy i programowania zachowania robotów autonomicznych. Konstruowanie zadań związanych z autonomicznością robota.

AUTOR:

Ryszard Solecki

MATERIAŁY:

  1. Wykaz Oprogramowania (wersja elektroniczna).
  2. Źródła Internetowe (wersja online).
  3. Karty Pracy
  4. Zestaw ćwiczeń

WYMAGANIA: Podstawy obsługi komputera

DOCELOWI ODBIORCY: Nauczyciele.

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 520,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:  32 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.     16:00 – 19:30;    8 x 4 godziny
 5.                                           sb.    09:00 – 15:00     4 x 8 godzin
 6. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.

KATEGORIA: Edukacja, Informatyka, Robotyka,

OPIS:

Szkolenie z robotyki obejmuje swoim zakresem nowatorskie metody pracy umożliwiające rozwijanie i doskonalenie u uczniów wybranych umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych. Nowatorskie rozwiązania metodyczne służą kształtowaniu procesów edukacyjnych  w sposób sprzyjający uczeniu się oraz rozwojowi uczniów w szkole. Metody te zawierają pomoce i wskazówki, dzięki którym uczeń poszerza swoją wiedzę, pogłębia swoje zainteresowania, rozwija nowe pomysły i nowe idee, komunikuje się z innymi, uczy się dyskutować i spierać na różne tematy. Charakteryzują się one dużą siłą stymulowania aktywności uczniów i nauczycieli, wysoką skutecznością oraz dużą różnorodnością i atrakcyjnością.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

  • Uczestnik po szkoleniu będzie potrafił:
  • Planować i przeprowadzać zajęcia z wykorzystaniem robotyki,
  • Obsługiwać i utrzymywać w gotowości zestawy robotyczne,
  • Wyszukiwać informacje i wykorzystywać do zajęć materiały dostępne w Internecie.

TEMATY:

LoFi Robot - Zawartość pudełka z zestawem. Instrukcje budowy robotów. Instalacja potrzebnego oprogramowania. W jakim celu instaluje się Arduino. Zasady postępowania z jednostką obliczeniową. Nawiązanie połączenia USB oraz bluetooth. Naprawa uszkodzonego oprogramowania.

Praca z wykorzystaniem tabletu, instalacja odpowiednich aplikacji i sterowanie robotem bez programowania.  Zasoby sieciowe związane z pracą z LoFiRobotem. Interaktywna lekcja z czujnikami. Konspekty lekcji. Przykładowe zadania. Zapisywanie programów do dalszej pracy rozwojowej projektu.

AUTOR:

Ryszard Solecki

MATERIAŁY:

  1. Wykaz Oprogramowania (wersja elektroniczna).
  2. Źródła Internetowe (wersja online).
  3. Karty Pracy
  4. Zestaw ćwiczeń

WYMAGANIA: Podstawy obsługi komputera

DOCELOWI ODBIORCY: Nauczyciele.

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 160,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   8 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.     16:00 – 19:30;    2 x 4 godziny
 5.                                           sb.    09:00 – 15:00     1 x 8 godzin
 6. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.

KATEGORIA: Edukacja, Informatyka, Robotyka,

OPIS:

Szkolenie z robotyki obejmuje swoim zakresem nowatorskie metody pracy umożliwiające rozwijanie i doskonalenie u uczniów wybranych umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych. Nowatorskie rozwiązania metodyczne służą kształtowaniu procesów edukacyjnych  w sposób sprzyjający uczeniu się oraz rozwojowi uczniów w szkole. Metody te zawierają pomoce i wskazówki, dzięki którym uczeń poszerza swoją wiedzę, pogłębia swoje zainteresowania, rozwija nowe pomysły i nowe idee, komunikuje się z innymi, uczy się dyskutować i spierać na różne tematy. Charakteryzują się one dużą siłą stymulowania aktywności uczniów i nauczycieli, wysoką skutecznością oraz dużą różnorodnością i atrakcyjnością.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

Uczestnik po szkoleniu będzie potrafił:

  • Planować i przeprowadzać zajęcia z wykorzystaniem robotyki,
  • Obsługiwać i utrzymywać w gotowości zestawy robotyczne,
  • Wyszukiwać informacje i wykorzystywać do zajęć materiały dostępne w Internecie.

TEMATY:

Lego WeDo  - WeDo  - dla kogo i co w środku?  Zasada 4Z , zarządzanie pracownią, sposoby planowania. Program nauczania, główne założenia i tematy Oprogramowanie LEGO® Education WeDo, Informacje ogólne, lista słownictwa, lista dźwięków, lista obrazków. Ćwiczenia wprowadzające. Wskazówki dla nauczyciela do ćwiczeń wprowadzających.

Wskazówki dla nauczyciela do ćwiczeń „Niesamowite mechanizmy” : Tańczące ptaki. Zakręcone klocki. Małpa na bębnach. Wskazówki dla nauczyciela do ćwiczeń „Dzikie zwierzęta”: Głodny aligator, Ryczący lew, Latający ptak. Wskazówki do ćwiczeń „Gra w piłkę nożną”: Król strzelców, Bramkarz, Wiwatujący fani. Wskazówki do ćwiczeń „Podróż pełna przygód”: Ewakuacja powietrzna, Ucieczka przed olbrzymem, Sztorm na środku morza.

AUTOR:

Ryszard Solecki

MATERIAŁY:

  1. Wykaz Oprogramowania (wersja elektroniczna).
  2. Źródła Internetowe (wersja online).
  3. Karty Pracy
  4. Zestaw ćwiczeń

WYMAGANIA: Podstawy obsługi komputera

DOCELOWI ODBIORCY: Nauczyciele.

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 160,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   8 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.     16:00 – 19:30;    2 x 4 godziny
 5.                                           sb.    09:00 – 15:00     1 x 8 godzin
 6. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.

KATEGORIA: Edukacja, Informatyka, Robotyka,

OPIS:

Szkolenie z robotyki obejmuje swoim zakresem nowatorskie metody pracy umożliwiające rozwijanie i doskonalenie u uczniów wybranych umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych. Nowatorskie rozwiązania metodyczne służą kształtowaniu procesów edukacyjnych  w sposób sprzyjający uczeniu się oraz rozwojowi uczniów w szkole. Metody te zawierają pomoce i wskazówki, dzięki którym uczeń poszerza swoją wiedzę, pogłębia swoje zainteresowania, rozwija nowe pomysły i nowe idee, komunikuje się z innymi, uczy się dyskutować i spierać na różne tematy. Charakteryzują się one dużą siłą stymulowania aktywności uczniów i nauczycieli, wysoką skutecznością oraz dużą różnorodnością i atrakcyjnością.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

  • Uczestnik po szkoleniu będzie potrafił:
  • Planować i przeprowadzać zajęcia z wykorzystaniem robotyki,
  • Obsługiwać i utrzymywać w gotowości zestawy robotyczne,
  • Wyszukiwać informacje i wykorzystywać do zajęć materiały dostępne w Internecie.

TEMATY:

mBot   Algorytmy sterujące robotami mBot w graficznym środowisku mBlock zgodnym ze Scratch 2.0. Różne sposoby zdalnego sterowania ruchem robota, zastosowanie programów do precyzyjnej kontroli ruchu robota, wykorzystanie zintegrowanych i zewnętrznych czujników robota, tryby Scratch i Arduino – kiedy i jak stosować, budowa robota mBot – praktyczne wskazówki, rozwiązywanie typowych problemów.

Zadania praktyczne i wskazówki do rozwiązania zadań: Kolorowy Robo, Robo jedzie klawiaturą, pogadany Robo, czujnik odległości, Robo się boi, Robopiesek, Robo w cieniu, Robo na czarnej plamie, Robo na czarnej linii.

AUTOR:

Ryszard Solecki

MATERIAŁY:

  1. Wykaz Oprogramowania (wersja elektroniczna).
  2. Źródła Internetowe (wersja online).
  3. Karty Pracy
  4. Zestaw ćwiczeń

WYMAGANIA: Podstawy obsługi komputera

DOCELOWI ODBIORCY: Nauczyciele.

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 160,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   8 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.     16:00 – 19:30;    2 x 4 godziny
 5.                                           sb.    09:00 – 15:00     1 x 8 godzin
 6. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.

KATEGORIA: Edukacja, Informatyka, Robotyka,

OPIS:

Szkolenie z robotyki obejmuje swoim zakresem nowatorskie metody pracy umożliwiające rozwijanie i doskonalenie u uczniów wybranych umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych. Nowatorskie rozwiązania metodyczne służą kształtowaniu procesów edukacyjnych  w sposób sprzyjający uczeniu się oraz rozwojowi uczniów w szkole. Metody te zawierają pomoce i wskazówki, dzięki którym uczeń poszerza swoją wiedzę, pogłębia swoje zainteresowania, rozwija nowe pomysły i nowe idee, komunikuje się z innymi, uczy się dyskutować i spierać na różne tematy. Charakteryzują się one dużą siłą stymulowania aktywności uczniów i nauczycieli, wysoką skutecznością oraz dużą różnorodnością i atrakcyjnością.

CZEGO SIĘ NAUCZĘ:

  • Uczestnik po szkoleniu będzie potrafił:
  • Planować i przeprowadzać zajęcia z wykorzystaniem robotyki,
  • Obsługiwać i utrzymywać w gotowości zestawy robotyczne,
  • Wyszukiwać informacje i wykorzystywać do zajęć materiały dostępne w Internecie.

TEMATY:

Silniki Mindstorms EV3. Silnik, jako czujnik liczby obrotów. Sterowanie parą silników, jazda po prostej, jazda po łuku. Obroty w miejscu. Start i zatrzymanie silników.

Czujniki dotyku. Reakcja na przyciśnięcie, puszczenie, trącenie. Sterowanie silnikami, pojazd autonomiczny. Czujniki EV3. Czujnik odległości, czujnik natężenia światła, czujnik kolorów. Wykorzystanie czujników do budowy i programowania zachowania robotów autonomicznych. Konstruowanie zadań związanych z autonomicznością robota.

AUTOR:

Ryszard Solecki

MATERIAŁY:

  1. Wykaz Oprogramowania (wersja elektroniczna).
  2. Źródła Internetowe (wersja online).
  3. Karty Pracy
  4. Zestaw ćwiczeń

WYMAGANIA: Podstawy obsługi komputera

DOCELOWI ODBIORCY: Nauczyciele.

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 160,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Liczba godzin:   8 godzin
 4. Godziny zajęć:   pon. – pt.     16:00 – 19:30;    2 x 4 godziny
 5.                                           sb.    09:00 – 15:00     1 x 8 godzin
 6. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.