Serdecznie dziękuję za zorganizowanie w Miejskim Zespole Szkół nr 8
w Krośnie szkolenia Efektywna praca zespołów nauczycielskich – budowanie
i integrowanie zespołu. Warsztaty przeprowadzone przez Panią Małgorzatę Wojnar-
Krężałek zostały bardzo dobrze przyjęte przez naszych pedagogów. Ciekawe
i atrakcyjne formy, dobre tempo pracy oraz postawa prowadzącej spowodowały, że
mimo spędzonych wspólnie czterech godzin (po całym dniu pracy) nie czuliśmy się
zmęczeni. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza pomoże nam lepiej organizować pracę
w grupach zadaniowych i zwiększy jej skuteczność.