Premiera działalności w roku 1996

Najważniejsze fakty w serwisie

Działamy od 1996 r.

Specjalizujemy się w szkoleniach dla oświaty, ale szkolimy również inne branże

, np. rolników, pocztowców, ochroniarzy, administrację samorządową.

Posiadamy opisany i spójny system zapewnienia jakości, zdobyliśmy Certyfikat jakości szkoleniowej TGLS oraz Akredytację Kuratora Oświaty dla Placówek Doskonalenia Nauczycieli.

Organizujemy i prowadzimy:

Studia podyplomowe (również metodą on-line), kursy kwalifikacyjne i doskonalące, szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty.

Jesteśmy certyfikowanym laboratorium ECDL. Prowadzimy egzaminy ECDL MODUŁY: BASE, STANDARD, ADVANCED, EPP.

Jesteśmy certyfikowanym Centrum Egzaminacyjnym Językowym TGLS, a także Centrum Egzaminacyjnym Egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe systemu ICVC.

Naszymi partnerami edukacyjnymi są:

Uczelnie:

 1. WSIiZ Rzeszów,
 2. WSBiP Ostrowiec Świętokrzyski,
 3. WSSP Lublin,
 4. WSZiA Zamość,
 5. WSNP Warszawa,
 6. WSSMiKS Chełm,
 7. SGK Warszawa,
 8. WSSMiA Warszawa,
 9. UMCS Lublin.

Firmy:

 1. Danmar Rzeszów,
 2. Stowarzyszenie KISS Katowice,

Instytucje oświatowe:

 1. PCEN Rzeszów
 2. CKP i DN Mielec

Przeszkoliliśmy do tej pory następującą liczbę osób:

 1. W Liceum Ogólnokształcący dla Dorosłych Wszechnica – 2 000 osób
 2. W Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcący dla Dorosłych Wszechnica – 500 osób
 3. W Policealnym Studium Zawodowym Wszechnica: 9 000 osób
  1. Na kierunku administracja – 1 000 osób
  2. Na kierunku technik prac biurowych – 1 000 osób
  3. Na kierunku informatyka – 3 000 osób
  4. Na kierunku BHP – 2 000 osób
  5. Na kierunku Ochrona – 1 000 osób
  6. Na kierunku Opiekunka środowiskowa – 500 osób
  7. Na kierunku CNC – 500 osób
 4. Na studiach podyplomowych
  1. Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem – 1 000 osób
  2. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – 1 000 osób
  3. Oligofrenopedagogika – 2 000 osób
  4. Geografia – 200 osób
  5. Biologia – 200 osób
  6. Informatyka – 1 000 osób
  7. Zarządzanie oświatą – 500 osób
  8. Terapia pedagogiczna – 200 osób
  9. Logopedia – 200 osób
 5. Na kursach: 10 000 osób
 6. Na szkoleniach Rad Pedagogicznych dla szkół: 20 000 osób
 7. W projektach krajowych: 20 000 osób
 8. W projektach zagranicznych: 1 000 osób

Do zrealizowanych przez nas projektów szkoleniowych należą:

Projekty Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 1. „Pracownia komputerowa w każdej szkole”,
 2. „Internet w każdej szkole”,
 3. „Komputer dla ucznia”,

Projekty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:

 1. „Programowanie w szkole – zwiększenie kompetencji kluczowych nauczycieli w zakresie ICT”,
 2. „Nauczyciel matematyki – specjalista dydaktyczno-wychowawczy”

Projekty Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie – Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli

 1. „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno – komunikacyjne”,
 2. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”,
 3. „Czas na Technologie informacyjno – komunikacyjne i eksperyment”,
 4. „Doradztwa edukacyjno-zawodowe dla nauczycieli/osób realizujących doradztwo zawodowe zatrudnionych w szkołach lub placówkach oświatowych na terenie województwa podkarpackiego”.

Ministerstwo Rolnictwa w Warszawie/Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA:

 1. „Zastosowanie komputera i programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym”.

Poczta Polska w Warszawie:

 1. „Kursy doskonalące umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

 

 

Projekty zagraniczne:

 1. „Strategies For Adult Teaching Regarding Foreign Language”

Strategie w zakresie nauczania dorosłych języków obcych.

Partnerzy: Hiszpania, Portugalia, Irlandia, Turcja, Czechy, Polska.

 1. “Educations Activites to Sustain Well-Being & Active for European Citizens”

Działania edukacyjne w celu utrzymania dobrego samopoczucia i aktywności obywateli starzejącej się Europy

Partnerzy: Turcja, Hiszpania, Polska.

 1. ADUQUA – Quality Assurance in Integration Training for Adult Migrants

Zapewnienie jakości szkoleń integracyjnych dorosłych migrantów.

Partnerzy: Finlandia, Szwecja, Norwegia, Islandia, Niemcy, Austria, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Litwa, Cypr, Polska

 1. „Sustaining Disadvantaged People In Their Professional Life”

Pomoc osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji ich kariery zawodowej.

Partnerzy: Rumunia, Malta, Włochy, Polska.

 1. Master – Mastering Statistics and Empirical Results”

Wykorzystanie wyników statystycznych i empirycznych w życiu codziennym.

Partnerzy: Niemcy, Hiszpania, Szwecja, Polska.

 1. “Innovative Ways of Teaching English to Adults”

Innowacyjne sposoby nauczania dorosłych języka angielskiego

Partnerzy: Wielka Brytania, Turcja, Litwa, Polska.

 1. Intercultural Dialogue to Develop a Europen Identity among Europen Member States – IDEAS)

Dialog interkulturowy w celu rozwinięcia tożsamości  narodowych wśród państw członkowskich Unii Europejskiej.

Partnerzy: Hiszpania, Finlandia, Francja, Czechy, Irlandia, Polska.

Na zlecenie różnych podmiotów zrealizowaliśmy, bądź są w trakcie realizacji projekty: „Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych” na zlecenie Powiatu Nowosądeckiego, „Komputerowe wspomaganie działalności firmy” na zlecenie UM Krosno/ZSP nr 1 Krosno, „Cyfrowa edukacja dla UG Tarnowiec, „Szkolenia z zakresu wykorzystania technologii TIK w kształceniu” dla UG Skołyszyn, „Szkolenia dla nauczycieli z zakresu TIK” dla Gminy Brzyska, „Szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i TIK” dla Gminy Łącko, „Tablica interaktywna środkiem wspomagającym nauczanie” i „Robotyka w nauczaniu TIK” dla UM Leżajsk, „Korzystanie z narzędzi TIK w nauczaniu” dla I LO Mielec, „Korzystanie z narzędzi TIK oraz włączanie ich do nauczania” dla Gminy Jarosław, „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” dla APHR Warszawa, „Szkolenia dla nauczycieli z zakresu nabycia kompetencji w zakresie E-nauczyciel elementów ECDL” dla Powiatu Łańcuckiego, „Szkolenia stacjonarne TIK” dla Powiatu Bieszczadzkiego.

Zrealizowaliśmy także kursy komputerowe „ECDL Base” na zlecenie PAKD Jasło, „ECDL Base”dla KOS-D Semeks Kraków, Kursy komputerowe podstawowe i średniozaawansowane” dla INNOVO Innowacje w Biznesie Jasło, „ECDL Base” dla Powiatowego Centrum Integracji w Orzechówce, „Kurs komputerowy” dla Masterlang Kraków, „ECDL Base” dla Podkarpackiej Izby Gospodarczej Krosno, „Dataflor CAD” dla Powiatu Jasielskiego.