Anna Bobusia

„Miałam przyjemność studiować podyplomowo logopedię we Wszechnicy. Zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy i wyczerpujący a wykładowcy dzielili się ze studentami bogatą wiedzą praktyczną. Dodatkowo uczelnia dawała możliwość odbycia praktyk w najlepszych lokalnych ośrodkach.”