Szkolenia

Odpowiadamy na Wasze potrzeby

Odpowiadając na potrzeby zmieniającego się otoczenia, zapewniamy możliwości rozwoju na każdym etapie edukacji i ścieżki zawodowej. Programy kursów są przygotowywane przez naszych dydaktyków w stałej współpracy z najlepszymi praktykami biznesu i prawa.

Our mission

Nasze priorytety

Rozwój i sukces!

Our vision

Szkolenia

Szkolimy z pasją!

Biznesowe

zobacz

1) Sztuka bycia liderem

2) Profesjonalna obsługa klienta

3) Motywowanie i satysfakcja pracownika

4) Techniki sprzedaży

5) Zarządzanie wiedzą

Personalne

zobacz

1) Komunikacja interpersonalna

2) Zarządzanie sobą w czasie

3) Komunikacja perswazyjna – trening wywierania wpływu

4) Trening koncentracji i uważności

Księgowe i Finansowe

zobacz

1) Podatki [VAT, PIT, …]
2) Rachunkowość
3) Controling

Budżetowe

zobacz

1) Rachunkowość budżetowa
2) Finanse publiczne
3) Budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy;
4) Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi;
5) Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych;
6) Szkolenie Odpowiedzialność urzędników publicznych;
7) Oświata RP 2017;
8) Planowanie finansowe w jednostce budżetowej;
9) Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w 2017 r.;
10) Podstawy zarządzania dla administracji samorządowej;
11) Rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych;

Menedżerskie

zobacz

1) Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników
2) Kierowanie zespołem pracowniczym
3) Nowoczesny menedżer – coachingowy styl zarządzania
4) Umowy handlowe dla menedżerów
5) Zarządzanie zmianą
6) Komunikacja interpersonalna
7) Zarządzanie czasem i organizacją czasu pracy
8) Zarządzanie sytuacjami stresowymi
9) Skuteczne techniki sprzedaży
10) Efektywna obsługa klienta
11) Negocjacje biznesowe

Informatyczne

zobacz

1) Excel
2) VB
3) Word
4) Pozycjonowanie stron WWW
5) Projektowanie stron WWW

Zawodowe

zobacz

1) CNC
2) Ochrona
3) Język Migowy
4) Terapeuta ds.
5) Księga przychodów i rozchodów
6) Specjalista ds. kadr i płac
7) Kasy fiskalne

Językowe

zobacz

1) Język angielski – poziomy A1, A2, B1, B2, C1, C2
2) Język niemiecki - – poziomy A1, A2, B1, B2, C1, C2
3) Język francuski - – poziomy A1, A2,

Rozwojowe

zobacz

1) Budowanie postawy asertywnej;
2) Etyka w biznesie;
3) Inteligencja emocjonalna;
4) Komunikacja interpersonalna;
5) Odkrywanie i kształtowanie własnego potencjału
6) Savoir - vivre i elegancja w biznesie;
7) Techniki kreatywnego myślenia;
8) Zarządzanie czasem;
9) Zarządzanie emocjami;
10) Zarządzanie stresem;

Sprzedażowe

zobacz

1) Asertywność w obsłudze klienta;
2) Komunikacja z klientem;
3) Negocjacje handlowe;
4) Profesjonalna obsługa klienta;
5) Przyjmowanie reklamacji;
6) Reklamacje i obsługa trudnego klienta
7) Sprzedaż i obsługa klienta w sklepie;
8) Szkolenie Telemarketing sprzedaży;

Marketingowe

zobacz

1) Szkolenie Budowanie i zarządzanie wizerunkiem medialnym;
2) Szkolenie Budżet marketingowy;
3) Szkolenie Jak prowadzić komunikację w social media?
4) Szkolenie Marketing dla managerów;
5) Szkolenie Marketing mix 7P;
6) Szkolenie Narzędzia marketingowe 360⁰;
7) Szkolenie Personal branding;
8) Szkolenie Plan marketingowy;
9) Szkolenie Podatkowe aspekty działań marketingowych;
10) Szkolenie Social media policy i podstawy employerbranding;
11) Szkolenie Strategia marketingowa;
12) Szkolenie Strategia zarządzania marką;
13) Szkolenie Wizerunek firmy - wirtualny employerbranding;
14) Szkolenie Wizerunek firmy zwiększający sprzedaż;
15) Szkolenie Wprowadzenie nowego produktu na rynek;
16) Szkolenie Zarządzanie kryzysem w social media;
17) Szkolenie Zarządzanie projektami marketingowymi;

Prawne

zobacz

1) Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
2) Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
3) Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) po zmianach przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
4) Ochrona Danych Osobowych wraz z wymaganą prawem dokumentacją;
5) Kalkulacja zasiłków oraz usprawiedliwianie nieobecności po zmianie ustawy zasiłkowej;
6) Nowe Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI);
7) Naruszanie prawa autorskiego w Internecie;
8) Ochrona danych osobowych na stanowiskach kadrowo-płacowych;
9) Ochrona danych osobowych po nowelizacji;
10) Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej;
11) Ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych oraz tajemnica bankowa;
12) Ochrona danych osobowych w praktyce;
13) Pracownik jako rodzic - urlopy pracownicze;
14) Prawo gospodarcze - prowadzenie działalności gospodarczej;
15) Prawo pracy w małych - średnich przedsiębiorstwach;
16) Udostępnianie informacji publicznej;
17) Windykacja wierzytelności - aspekt prawny i negocjacyjny;
18) Wydawanie decyzji administracyjnych KPA;
19) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Do kogo skierowana oferta?

Sprawdź

P.T.E.A. Wszechnica jest firmą świadczącą usługi doskonalenia personelu, organizacji i prowadzenia szkoleń, doradztwa w zakresie optymalnej organizacji pracy.

Nasza oferta skierowana jest do zarządów, menadżerów personalnych, specjalistów HR. Trenerzy Wszechnicy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Atutem Wszechnicy jest skoncentrowanie się na celu ustalonym wspólnie z klientem. Poprzez osiąganie wzrostu wydajności pracy, kreowanie motywacji,  orientacji na cele, doprowadzamy do stanu, w którym personel identyfikuje się z celami swojego pracodawcy, wspólnie z nim realizuje politykę właścicieli oraz reprezentującego ich interesy zarządu. Środki wydane na doskonalenie są najlepszą inwestycją.

Szkolenia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów praktycznych prowadzonych metodami interaktywnymi, pozwalającymi na optymalne przyswajanie przekazywanej wiedzy i doskonalenie umiejętności. Oferta szkoleniowa obejmuje kursy oparte o programy opracowane na postawie długoletnich doświadczeń edukacyjnych zdobytych we współpracy z ogólnopolskimi partnerami edukacyjnymi: szkołami wyższymi, firmami szkoleniowymi, ośrodkami metodycznymi. Szkolenia, treningi i konsultacje wpływają na dynamiczny rozwój firm naszych Klientów, polepszenie relacji wśród pracowników i kadry zarządzającej oraz na postrzeganie ich w biznesie. Elastyczność, szacunek w biznesie, innowacyjne rozwiązania oraz nieustanny rozwój PTEA Wszechnica – są dla Was.

©2020 Wszechnica. Wszystkie prawa zastrzeżone.