Szkolenia ECDL

Nasza placówka specjalizuje się w przeprowadzaniu szkoleń informatycznych oraz egzaminów w standardzie ogólnoeuropejskim ECDL – posiadamy mobilne komercyjne laboratorium ECDL PL-LAB1558. Laboratorium mieści się w Krośnie przy ulicy Rzeszowskiej 10. Nasze laboratorium współpracuje z Rzeszowskim Centrum Egzaminacyjnym (PL-CE0001).

Jakie są korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

  • wzrost pozycji na rynku pracy,
  • wzrost mobilności,
  • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie,
  • możliwość zaliczenia zajęć z technologii informacyjnej na studiach.


Egzaminy ECDL przeprowadzamy w następujących obszarach:

ecdl_wszechnica.png
1

ECDL Base

zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie. Jest to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne.
2

ECDL Advanced

(w skrócie ECDL-A), Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, to układ 4 egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym: Przetwarzanie tekstu, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych oraz Grafika menedżerska i prezentacyjna.
3

ECDL Standard

zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza on o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych.
4

e-Citizen

pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej. e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak może on być użyty do wielu zastosowań. Zawiera załatwianie spraw urzędowych, znajdowanie informacji, robienie zakupów a także komunikowanie się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.
5

EPP e-Urzędnik

został opracowany dla potrzeb oceny podstawowych umiejętności komputerowych urzędników administracji publicznej.
6

EPP e-Nauczyciel

jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie. Tym samym rozwija swoje kompetencje personalne i społeczne związane z posługiwaniem się technologią cyfrową.

Egzaminy można zdawać korzystając z oprogramowania:

  • System operacyjny: Windows 7,
  • Pakiet biurowy - do wyboru: OpenOffice (aktualna wersja), MS Office 2007,
  • Przeglądarka internetowa - do wyboru: FireFox, Chrome.

Ostatnio realizowane szkolenie ECDL Base* dla 10 osób (15.11.2016 - 09.12.2016).

*Certyfikat ECDL Base jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Aby go uzyskać, wystarczy zdać cztery egzaminy:
• Podstawy pracy z komputerem B1,
• Podstawy pracy w sieci B2,
• Przetwarzanie tekstów B3,
• Arkusze kalkulacyjne B4.

©2020 Wszechnica. Wszystkie prawa zastrzeżone.