SZKOLENIA

STACJONARNE ON-LINE

ORGANIZACJA TRENERZY REALIZACJE

Zainteresowało Cię któreś z wymienionych szkoleń - zgłoś się on-line.

Jeśli chciałbyś skorzystać z innego, które nie zostało wymienione – skontaktuj się z nami mailowo na adres: szkolenia@ithemes.pl lub telefonicznie 13 43 657 57 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Na kilka dni przed planowaną datą szkolenia skontaktujemy się z Tobą, aby potwierdzić wszystkie szczegóły organizacyjne szkolenia. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych mających wpływ na możliwość skorzystania przez Ciebie ze szkolenia, na które już się zapisałeś – skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie, np. wskażemy nowy termin szkolenia

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponujemy zorganizowanie szkolenia zamkniętego (szkolenia in-company). Szkolenia te cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na ogromną personalizację we wszystkich aspektach. Każde szkolenie wewnętrzne realizujemy poprzez indywidualne podejście oraz dostosowanie programu do specyfiki firmy – tak aby wiedza, którą otrzymają uczestnicy zajęć nie pozostawała tylko jako ślad w materiałach szkoleniowych, ale mogła zostać wykorzystana w praktyce. Przygotowując każde zlecenie dokonujemy szczegółowej analizy i określamy cele, jakie Klient chce osiągnąć, żeby wybrać skuteczne metody pozwalające je zrealizować.

Szkolenia zamknięte cechuje m.in.:

  • 1.  wybór tematyki zajęć z jakiej Klient pragnie zorganizować szkolenie
  • 2.  program szkolenia dostosowany jest do wymogów kontrahenta, opracowywany na podstawie zebranych informacji według jego potrzeb i preferencji
  • 3.  miejsce szkolenia wskazane jest przez Klienta
  • 4. termin zajęć ustalany jest wspólnie z Klientem, tak aby wybrana data nie kolidowała z jego bieżącymi obowiązkami
  • 5. grupa pracowników uczestnicząca w szkoleniu zamkniętym otrzymuje od wykładowcy rozwiązania konkretnych problemów działalności jednostki
  • 6. materiały szkoleniowe oraz sposób prowadzenia zajęć dostosowane zostają do specyfiki i wymagań Klienta (praktyczne przykłady pochodzą często z jego działalności)
  • 7. wykładowcy szkoleń wewnętrznych to najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach, praktycy, którzy uczestniczą w zmianach polityki rachunkowo-podatkowej, są autorami licznych publikacji; a ich wiedza poparta jest wieloletnim doświadczeniem zawodowym
  • 8. warunki organizacyjne i finansowe do każdego przygotowanego projektu ustalane są indywidualnie pomiędzy stronami.

MIEJSCE SZKOLENIA:

 • W siedzibie firmy
 • W siedzibie zamawiającego
 • Wyjazdowe
 • On-line

WSPARCIE POSZKOLENIOWE:

 • Dostęp do materiałów szkoleniowych i uzupełniających
 • Opieka trenera
 • Kontakt ze społeczności

RAPORT KOŃCOWY

Po wykonanym szkoleniu sporządzimy raport końcowy ze szkolenia.

TRENERZY:

Wszyscy nasi trenerzy to specjaliści w dziedzinach, w których szkolą. Warunkiem niezbędnym, jakim kierujemy się przy ich zatrudnianiu, jest posiadanie przez nich dwóch istotnych warunków:

 1. Doświadczenie

Umiejętności praktyczne są nieodzownym warunkiem   gwarantującym, iż to co zostanie przestawione naszym klientom jest sprawdzone i aktualne. Zaangażowanie i chęć dzielenia się wiedzą naszych pracowników często znajduje swoje ujście w napisanych artykułach, wywiadach i relacjach, które były i są cytowane w wielu mediach.

 1. Pasja

Szkolenia to pasja jaką realizujemy co dzień, poprzez oferowanie Państwu najlepszych szkoleń, które w 100% dopasowane są do Państwa potrzeb. Pasja pozwala wieloma drogami dojść do tego samego celu, a przy tym przekazać wiedzę i umiejętności. Po szkoleniu prowadzonym z pasją uczestnicy zdobywają poza umiejętnościami również motywację do jeszcze efektywniejszej pracy.

TEMATYKA FORM SZKOLENIOWYCH

Szkolenia informatyczne

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat najczęściej wykorzystywanych funkcji programu Microsoft Excel oraz zapoznanie uczestników z ich praktycznym zastosowaniem.

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat  używania programu MS Excel. Szkolenie jest przygotowane aby wprowadzić w tematykę arkusza kalkulacyjnego na przykładzie MS Excel, ukazanie podstawowych formuł, sposobu organizacji danych, zapisywania, drukowania oraz sposobu zarządzania danymi.

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z programu MS Excel i wykonywać operacje na danych automatyzujące codzienną pracę.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel:

1. Omówienie elementów ekranu programu MS Excel, nazewnictwo używane w MS Excel
2. Nowości w wersji Excel w porównaniu do starszych wersji.
3. Poruszanie się pomiędzy komórkami, arkuszami w skoroszycie
4. Prawidłowe wprowadzanie i edycja danych w arkuszach
5. Różne sposoby zaznaczania danych w arkuszach
6. Kopiowanie, przenoszenie i wypełnianie komórek – automatyzacja pracy
7. Adresowanie względne i bezwzględne i jego zastosowanie
8. Dostosowanie wyglądu arkuszy do własnych potrzeb
9. Tworzenie skrótu do programu MS Excel i dostosowywanie Menu Start

Formatowanie zawartości komórek w MS Excel:

1. Zmiana kroju pisma, stylu, wielkość znaków
2. Rozmieszczanie danych w arkusza
3. Wypełnianie i obramowanie komórek
4. Zmiana wysokości wierszy i szerokości kolumn
5. Autodopasowywanie wierszy i kolumn

Operacje na danych:

1. Tworzenie i wprowadzanie formuł
2. Proste funkcje tj. suma, średnia, minimum, maximum, ile.liczb
3. Nadawanie formatu danym sortowanie danych, filtrowanie danych
4. Graficzna prezentacja wyników w arkuszu
5. Tworzenie wykresów
6. Drukowanie

Współpraca arkusza kalkulacyjnego MS Excel z innymi aplikacjami pakietu Office.

Korzyści

Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w codziennej pracy. CERTYFIKAT.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

♦ Wydajnie pracować z arkuszem kalkulacyjnym.
♦ Prawidłowo wprowadzać dane do arkusza, tworzyć i modyfikować bazy i formularze
♦ Wykonywać podstawowe operacje na komórkach
♦ Sprawnie korzystać z podstawowych funkcji
♦ Dostosować środowisko arkusza MS Excel do indywidualnych potrzeb

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób 

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby 400, 00 zł 
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
Godziny zajęć: 17:00 – 20:15                  16 godz. – 4 x 4 godz.
Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub MS Teams

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat najczęściej wykorzystywanych funkcji programu Microsoft Excel oraz zapozna uczestników z ich praktycznym zastosowaniem. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność edycji i formatowania danych, zapoznają się z możliwościami wykorzystywania odwołań oraz funkcji. Dzięki ćwiczeniom przygotowanym przez trenera każdy uczestnik będzie umiał sortować i filtrować dane, oraz nauczy się automatyzować pracę w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

1. Przegląd możliwości aplikacji, organizacja programu, organizacja dokumentu – skoroszytu
2. Terminologia i środowisko programu Microsoft Excel
3. Budowanie, modyfikacja, formatowanie arkuszy – operacje na komórkach
4. Budowanie i modyfikowanie bazy danych, wpisywanie danych, wybór danych za pomocą kryteriów
5. Operacje na zakresach danych
6. Korzystanie z odwołań względnych, bezwzględnych i mieszanych
7. Wykorzystanie podstawowych funkcji Excela (matematyczne, daty i czasu, funkcje logiczne, wyszukaj itp.)
8. Tworzenie formularzy elektronicznych, wykorzystywanie formularzy do typowych zastosowań
9. Wykorzystanie elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła) do automatyzacji czynności wykonywanych na arkuszach
10. Organizacja pracy z programem Excel: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów, scalanie  danych z wielu arkuszy

Korzyści

Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w codziennej pracy. CERTYFIKAT.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

♦ Wydajnie pracować z arkuszem kalkulacyjnym.
♦ Prawidłowo wprowadzać dane do arkusza, tworzyć i modyfikować bazy i formularze
♦ Wykonywać operacje na komórkach
♦ Sprawnie korzystać z funkcji
♦ Dostosować środowisko arkusza MS Excel do indywidualnych potrzeb

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 480,00 zł         
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat
Godziny zajęć: 17:00 – 20:15        16 godzin - 4 x 4 godz.
Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub MS Teams

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie zaawansowanej wiedzy na temat wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w codziennej pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zaawansowanych funkcji aplikacji m.in. umiejętność zaawansowanej obróbki danych w arkuszu, generowania wykresów. Będą potrafili pracować z wieloma arkuszami i tworzyć zaawansowane formuły. Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy naucza się samodzielnie analizować dane przy pomocy tabel przestawnych oraz wykorzystywać inne źródła danych. Ćwiczenia zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki automatyzacji i wykorzystaniu zaawansowanych funkcji MS Excel.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

1. Dane zewnętrzne, typy danych, źródła danych, budowanie kwerend, zapisywanie i edycja kwerend, analiza danych zewnętrznych
2. Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych
3. Import i analiza danych z plików tekstowych do Excela
4. Narzędzia filtrowania, sortowania, sum pośrednich w analizie danych
5. Elementy formatowania warunkowego. Sprawdzanie poprawności danych (walidacja danych)
6. Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych
7. Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych
8. Formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej
9. Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań
10. Prezentacje danych – wykresy
11. Funkcje w arkuszu MS Excel
12. Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów
13. Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika
14. Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów za pomocą dodatku Solver
15. Organizacja pracy z programem Excel

Korzyści

Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności wykorzystania zaawansowanych możliwości w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy działalności firmy oraz do budowy złożonych modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną. CERTYFIKAT.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił

♦ Obsługiwać zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego
♦ Importować i formatować dane na poziomie zaawansowanym
♦ Wykonywać skomplikowane obliczenia za pomocą formuł i funkcji
♦ Tworzyć dostosowane do typów danych wykresy
♦ Zakładać zaawansowane filtry
♦ Korzystać z szablonów
♦ Analizować dane za pomocą sum częściowych, tabel przestawnych i symulacji
♦ Importować i eksportować dane
♦ Korzystać z pracy online
♦ Zarządzać zeszytami

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 480,00 zł    
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat

Godziny zajęć: 17:00 – 20:15          16 godzin - 4 x 4 godz.

Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub MS Teams

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat  zaawansowanej edycji dokumentów w programie MS Word. Na szkoleniu omawiane są  zagadnienia formatowania  tekstu, praca z dużymi dokumentami, wstęp do tworzenie formularzy oraz korespondencję seryjną.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program 

Moduł 1: Profesjonalne formatowanie tekstów:

1. Wcięcia, twarda spacja
2. Ustawianie tabulatorów i znaków wiodących
3. Tworzenie przypisów
4. Tworzenie własnej formy numeracji z uwzględnieniem konspektu
5. Zmiana numeracji stron
6. Tworzenie pól tekstowych i osadzanie ich wewnątrz dokumentu
7. Osadzanie obiektów w dokumencie
8. Wstawianie wykresów

Moduł 2: Praca z tekstem:

1. Autoformatowanie w dokumencie
2. Sprawdzanie pisowni, tworzenie własnych słowników, dołączanie słowników
3. Tezaurus
4. Tłumaczenie tekstu
5. Narzędzie autokorekta i autotekst

Moduł 3: Praca z dużymi dokumentami:

1. Dokumenty wielostronicowe
2. Tworzenie stylu oraz formatowanie dokumentu przy ich pomocy
3. Tworzenie spisów treści
4. Tworzenie nagłówków oraz stopek – zaawansowane funkcję

Moduł 4: Korespondencja seryjna:

1. Tworzenie listów seryjnych
2. Tworzenie etykiet adresowych
3. Opcje zapytań (kwerend) w korespondencji seryjnej

Moduł 5: Formanty wprowadzenie:

1. Tworzenie formularzy i ofert

Moduł 6: Skróty klawiszowe:

1. Skróty klawiszowe używane przy edycji dokumentów
2. Najczęściej używane skróty klawiszowe

Korzyści

Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności zaawansowanego wykorzystania edytora tekstu MS Word w codziennej pracy. CERTYFIKAT.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

♦ Tworzyć i modyfikować dokumenty
♦ Formatować duże dokumenty
♦ Tworzyć formularze
♦ Korzystać z korespondencji seryjnej
♦ Wykorzystywać skróty klawiszowe

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

 1. Informacje organizacyjne:
 2. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 480,00 zł
 3. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat
 4. Godziny zajęć: 18:00 – 20:00                  16 godz. – 8 x 2 godz.
 5. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zaawansowanego wykorzystania funkcji edytora w celu zautomatyzowania i podwyższenia efektywności pracy.

Na szkoleniu omawiane są zagadnienia dotyczące tworzenia zaawansowanych wzorców dokumentów, profesjonalnego formatowania tekstu i wzbogacania go w elementy graficzne. Poznane metody pozwolą na samodzielnie tworzenie korespondencji seryjnej, wykorzystanie współpracy edytora z innymi aplikacjami MS Office.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program 

1. Tworzenie wzorców – szablonów dokumentów tekstowych
2. Zarządzanie odnośnikami – wykorzystanie zakładek i odsyłaczy
3. Rejestrowanie, uruchamianie makropoleceń
4. Wykorzystywanie pól Worda oraz ich aktualizacja w dokumentach tekstowych
5. Zaawansowane formatowanie dokumentu
6. wykorzystanie stylów do uproszczenia formatowania
7. Zaawansowane tabele i ich formatowanie
8. Usprawnianie pracy poprzez wykorzystanie formularzy, kreatorów
9. Grafika, wykresy i inne obiekty w dokumencie
10. Przygotowanie dokumentu tekstowego jako załącznika do poczty elektronicznej
11. Współpraca z dokumentami innych programów (np. Excel)
12. Przygotowywanie bazy danych
13. korespondencja seryjna w edytorze Word.
14. Nadruki na kopertach i etykietach samoprzylepnych
15. Dopasowanie interfejsu użytkownika do własnych wymagań

Korzyści

Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności wykorzystania edytora MS Word w codziennej pracy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

♦ Wydajnie pracować z edytorem tekstów.
♦ Tworzyć pisma, raporty, analizy i inne, niestandardowe dokumenty.
♦ Optymalnie zarządzać dokumentami.
♦ Zarządzać danymi, wymieniać dane między aplikacjami
♦ Dostosować środowisko edytora Word do indywidualnych potrzeb

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 480,00 zł
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat
 3. Godziny zajęć: 18:00 – 20:00                  16 godz. – 8 x 2 godz.
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z możliwościami programu PowerPoint, najpopularniejszymi narzędziami oraz zasadami tworzenia dobrych, prostych, estetycznych i czytelnych prezentacji na każdą okazję.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

1. Wprowadzenie i omówienie możliwości programu PowerPoint.
2. Podstawy tworzenia prezentacji
    a) praca z tekstem
    b) formatowanie slajdów
    c) korzystanie ze schematów kolorów, motywów i szablonów
    d) tła, nagłówki, stopki
    e) wstawianie tabel, obrazków, klipartów, wordartów, wzorów
    f) dołączanie notatek
3. Tworzenie diagramów
    a) ręczne rysowanie
    b) korzystanie ze smartartów
4. Przejścia i schematy animacji
    a) rodzaje efektów
    b) ustawienia efektów
    c) łączenie efektów
    d) animowanie wykresów, smartartów itp.
5. Tryb prezentera (prezentowanie dwuekranowe)
6. Przygotowanie prezentacji do wydruku i drukowanie.

Korzyści 

Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności wykorzystania programu PowerPoint w codziennej pracy. CERTYFIKAT.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

♦ Pracować z interfejsem PowerPointa
♦ Tworzyć diagramy i tabele
♦ Edytować drobne teksty
♦ Korzystać z szablonów, motywów i schematów kolorów
♦ Tworzyć animacje
♦ Wyświetlać i drukować animacje

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 400,00 zł
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat
 3. Godziny zajęć: 18:00 – 20:00                  16 godz. – 8 x 2 godz.
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z zaawansowanymi możliwościami programu PowerPoint, którzy chcą tworzyć bardziej zaawansowane prezentacje oraz w pełni wykorzystywać bogate możliwości programu.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

1. Tworzenie własnych szablonów prezentacji
2. Korzystanie z innych prezentacji – kopiowanie slajdów, grafiki, kolorów, czcionek
3. Tworzenie diagramów
    a) ręczne rysowanie
    b) korzystanie ze smartartów
4. Przejścia i schematy animacji
    a) rodzaje efektów
    b) ustawienia efektów
    c) łączenie efektów
    d) animowanie wykresów, smartartów itp.
5. Wstawianie w prezentację innych dokumentów (dokumentów Worda, arkuszy Excela)
6. Wstawianie nagrań dźwiękowych i filmowych
7. Prezentacje niestandardowe
8. Prezentacje przeznaczone do samodzielnego oglądania
    a) chronometraż
    b) nagrywanie narracji
    c) przyciski i linki

Korzyści

Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności wykorzystania programu PowerPoint w codziennej pracy. CERTYFIKAT.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

♦ Tworzyć rozbudowane diagramy i ilustracje
♦ Wykorzystywać zaawansowane techniki animacji i prezentacji
♦Używać w prezentacjach plików dźwiękowych i animacji
♦Tworzyć chronometraż i wykresy
♦ Stosować zasady prowadzenia dobrej prezentacji

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 480,00 zł
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat
 3. Godziny zajęć: 18:00 – 20:00                  16 godz. – 8 x 2 godz.
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting

Szkolenia
administracja i usługi

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osób pracujących w agencjach pracy, Urzędach Pracy, Biurach Karier, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych, w firmach doradztwa personalnego i zawodowego, w firmach szkoleniowych, w prywatnych firmach realizujących projekty unijne oraz doradztwo zawodowe.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

1. Zjawiska zachodzące na rynku pracy oraz warunków i możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, dostępnej ofercie szkoleniowej i kształceniowej.
2. Aktualne ustawy dotyczące zatrudniania i rynku pracy
3. Metody, techniki i narzędzia wspierające indywidualne oraz grupowe poradnictwo zawodowe
4. Umiejętności interpersonalne – umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, przekonywania i obserwacji.
5. Budowanie autorytetu, pewności siebie i wiarygodności
6. Zasady efektywnej komunikacji -  aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, budowanie odpowiednich pytań
7. Bariery komunikacyjne oraz umiejętność ich przezwyciężania
8. Podstawy wiedzy na temat osobowości człowieka – charakterystyczne cechy, różnice osobowościowe
9. Opracowania diagnoz przydatności zawodowej na podstawie zebranego materiału, z wykorzystaniem standardowych metod i technik pomiaru psychologicznego i pedagogicznego
10. Prowadzenie rozmów doradczych z uwzględnieniem trzech faz: zidentyfikowanie problemu, zbieranie danych, podejmowanie decyzji
11. Analiza celowości i możliwości zatrudnienia danego kandydata na określone miejsce pracy
12. Pozyskiwanie, wyszukiwanie, przetwarzanie i gromadzie informacji
13. Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, bazy danych
14. Analiza swojego stylu pracy, planowanie pracy, eliminacja pożeraczy czasu
15. Techniki i metody zarządzania czasem – zasada Pareto, analiza ABC, rytm aktywności, system planowania czasu 60/40
16. Kontakt z klientem, elastyczność w myśleniu i działaniu oraz wytrwałość/konsekwencja w działaniu

Korzyści

CERTYFIKAT  ICVC/DZ 20001.28

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał:

♦ Zjawiska zachodzące na rynku pracy
♦ Aktualne ustawy
♦ Metody, techniki i narzędzia stosowane w doradztwie zawodowym
♦ Zasady efektywnej komunikacji
♦ Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, bazy danych
♦ Zasady BHP i podstawy udzielania pierwszej pomocy

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 12 osób

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 400,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:00 / 60 godz.
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsift Teams.

Cel szkolenia

Kurs przygotowuje do pracy na stanowisku operatora wprowadzania danych z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia. 

Program

1. Wstęp teoretyczny
2. Formatowanie dokumentów w programie WORD
3. Przeglądanie danych za pomocą programu EXCEL
4. Wprowadzanie danych metodą bezwzrokową (nauka za pomocą programu Mistrz klawiatury)
5. Zarządzanie danymi w komputerze:
6. Archiwizacja danych na różnych nośnikach zewnętrznych 
7. Zapoznanie z ustawą o ochronie danych osobowych

Korzyści

CERTYFIKAT

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

♦ Szybko, bezwzrokowo wprowadzał dane za pomocą klawiatury do aplikacji biurowych typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych
♦ Wprowadzał dane za pomocą urządzeń zewnętrznych takich jak skaner,
♦ Przechowywał, przetwarzał i zapisywał dane
♦ Kompresował drukował i archiwizował dane na nośnikach magnetycznych takich jak CD-ROM,
♦ Znał i przestrzegał przepisy BHP

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 600,00 zł
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:00 / 32 godz.
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting

Cel szkolenia

Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zawodu portier/dozorca.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program:

1. Podstawowe pojęcia i dokumentacja związana z dozorowaniem oraz ochroną obiektu,
2. Podstawowe zagadnienia związane z dozorowaniem obiektów i zagrożenia z tym związane,
3. Dozorowanie a system łączności, monitorowania i alarmowania ,
4. Obchody, kontrola obiektu,
5. Zakres codziennych obowiązków na stanowisku,
6. Obsługa urządzeń monitorujących,
7. Podstawowe pojęcia prawa karnego i prawa karnego procesowego,
8. Kradzież, kradzież z włamaniem- postępowanie pracownika,
9. Podstawowe pojęcia dotyczące powiadamiania służb ratowniczych i osób funkcyjnych,
10. Zagadnienia dotyczące zabezpieczenia miejsca zdarzenia o charakterze kryminalnym,
11. Tematyka związana z bhp i ochroną przeciw pożarową,
12. Bezpieczeństwo pożarowe budynków i urządzenia przeciwpożarowe,
13. Podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
14. Podstawowe pojęcia dotyczące obiegu informacji i tajemnicy służbowej,
15.Standardy pracy i obsługi na stanowisku portier obiektu hotelowego,
16. Elementy samoobrony,
17. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Korzyści

Uzyskanie nowych kompetencji zawodowych.  CERTYFIKAT.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

♦ Obsługiwać systemy łączności
♦ Monitorować obiekty
♦ Stosować elementy samoobrony
♦ Udzielać pierwszej pomocy

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1 200,00 zł     
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:30 / 80 godzin
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy i umiejętności wymaganych do pracy w charakterze pracownika administracyjno – biurowego ze specjalizacją w kadrach i płacach, w tym:

Kierowania zatrudnianych osób na wstępne badania lekarskie i psychotechniczne. Sporządzania umów o pracę, wprowadzania danych do komputera i archiwizowania (zakładania akt pracowniczych) oraz przekazywania niezbędnych informacji do urzędów. Wprowadzenia kandydata do pracy, skierowania na szkolenie wstępne z zakresu bhp i ppoż.

Ewidencjonowania i kontrolowania czasu pracy, zwolnień lekarskich i absencji. Ustalenia, wg obowiązujących przepisów, stażów pracy skutkujących na urlop wypoczynkowy, wysokości nagród jubileuszowych, wymiaru okresu wypowiedzenia, uprawnień emerytalnych itp.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

ELEMENTY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

1. administracja publiczna, prawo administracyjne, podstawowe pojęcia
2. źródła prawa administracyjnego
3. akt administracyjny
4. postępowanie administracyjne
5. sądowa kontrola decyzji i postanowień

CZYNNOŚCI BIUROWE

1. Redagowanie pism i listów, pisanie raportów
2. Technika biurowa.

KADRY I PŁACE MODUŁ I

1. Prawo pracy
2. Prowadzanie dokumentacji pracowniczej
3. Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych
4. Zasady podlegania składkom na ubezpieczenia zdrowotne
5. Problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń
6. Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia
7. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym
8. Inne składniki wynagrodzenia
9. Płatnik
10. Optima Kadry-Płace
11. Symfonia Kadry-Płace

KADRY I PŁACE MODUŁ II

1. Prawo pracy – rozszerzenie wiadomości z modułu I
2. System, rozkład i okres rozliczeniowy czasu pracy
3. Niewykonywanie pracy a prawo do wynagrodzenia
4. Telepraca
5. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
6. Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego
7. Zasady udzielania innych urlopów pracowniczych i zwolnień od pracy
8. Odprawy
9. Pozostałe świadczenia pozapłacowe dla pracownika
10. Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych
11. Płatnik- praktyczne ugruntowanie wiadomości z modułu I
12. Optima Kadry- Płace- ćwiczenia praktyczne zwiększające biegłość obsługi
13. Symfonia Kadry- Płace - ćwiczenia praktyczne zwiększające biegłość obsługi

Korzyści

CERTYFIKAT  ICVC/PO 20002.19

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał:

♦ Wybrane elementy prawa administracyjnego
♦ Czynności biurowe
♦ Obsługę kadrowo-płacową
♦ Zasady BHP i podstawy udzielania pierwszej pomocy

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1 500,00 zł   
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:00 / 120 godz.
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.

Cel szkolenia

Zdobycie teoretycznej wiedzy i nabycie doświadczenia i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywanych obowiązków na stanowisku administracyjno- biurowym.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program:

1. Charakterystyka pracy w biurze
2. Efektywność osobista w pracy w administracji
3. Skuteczna komunikacja
4. Dokumentacja
5. Archiwizacja dokumentów:
6. Współpraca z księgowością i działem kadr
7. Elementy RODO

Korzyści

Uzyskanie nowych kompetencji zawodowych.  CERTYFIKAT.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał:

♦ Zasady komunikacji
♦ Zasady archiwizacji dokumentów
♦ Strukturę i metody pracy działów księgowości
♦ Strukturę i metody pracy działów kadr
♦ Zasady RODO

Termin: 

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne: 

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 800,00 zł
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:30 / 64 godziny
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.

Cel szkolenia

Szkolenie pozwoli nabyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie sprzedawcy. Po ukończeniu szkolenia jest gotowy do profesjonalnej obsługi klienta w placówkach handlowych.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

1. Techniki sprzedaży
2. Obsługa klienta
3. Obsługa komputera
4. Użytkowanie komputera
5. Przetwarzanie tekstów
6. Arkusze kalkulacyjne
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja
8. Obsługa kas fiskalnych 

Korzyści

Uzyskanie nowych kompetencji zawodowych.  CERTYFIKAT.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał:

♦ Techniki sprzedaży
♦ Zasady obsługi klienta
♦ Obsługę komputera
♦ Obsługę kas fiskalnych

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1 100,00 zł    
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:30 / 80 godzin
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie osób do pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego, poznanie zasad, metod i technik sprzedaży.

Uczestnicy poznają zasady pracy w sprzedaży na stanowisku przedstawiciela w terenie jak i przedstawiciela w dziale obsługi Klienta.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program 

1. Charakterystyka zawodu sprzedawcy – przedstawiciela handlowego
2. Cechy i predyspozycje do sprzedaży: moja wiedza o produkcie - cechy - pochwały - korzyści
3. Sposoby pozyskiwania klientów - lejek sprzedaży
4. Sprawna komunikacja i budowanie dobrych relacji z klientem przez telefon i maila
5. Sposoby prezentacji - prezentacja pozycjonująca
6. Planowanie pracy sprzedawcy - zarządzanie czasem – plan sprzedaży
7. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy
8. Psychologia sprzedaży – znaczenie motywacji i własnych przekonań w procesie sprzedaży

Korzyści

CERTYFIKAT

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał:

♦ Zasady planowania pracy
♦ Zasady pozyskiwania klienta
♦ Zasady obsługi posprzedażowej.
♦ Zagadnienia dotyczące „lejka sprzedaży”
♦ Zasady sprawnej komunikacji i sprzedaży
♦ Umiał przygotować prezentację
♦ Znał i przestrzegał przepisy BHP

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób 

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 600,00 zł
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:00 / 16 godz.
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie bądź rozszerzenie kompetencji dla zwiększenia mobilności zawodowej.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program 

1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce handlowej:
    a)  Ogólne przepisy bhp obowiązujące w jednostce handlowej
    b) Udzielanie pierwszej pomocy w miejscu wypadku
2. Organizacja handlu w gospodarce rynkowej:
    a) Zapoznanie z podstawowymi pojęciami obowiązującymi w jednostce handlowej
    b) Podejmowanie działalności gospodarczej
    c) Poznawanie otoczenia przedsiębiorstwa handlowego
    d)Marketing i reklama w handlu detalicznym
3. Wyposażanie punktu sprzedaży detalicznej:
    a) Rodzaje punktów sprzedaży i ich charakterystyka
    b) Wyposażanie punktu sprzedaży detalicznej
4. Organizacja zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów:
    a) Zaopatrzenie i zakup towarów w jednostce handlu detalicznego
    b) Organizacja gospodarki magazynowej
    c) Rozmieszczanie i przechowywanie towarów w jednostkach handlu detalicznego
5. Wykonywanie i dokumentowanie podstawowych obliczeń sklepowych:
    a) Obliczenia sklepowe - Kształtowanie cen w jednostkach sprzedaży
    b) Inkasowanie należności za sprzedane produkty
    c) Wypełnianie dokumentacji związanej ze sprzedażą
6. Obsługiwanie klienta, przebieg sprzedaży detalicznej:
    a) Obsługiwanie klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży
    b) Zawieranie transakcji sprzedaży
    c) Dekorowanie wnętrza sklepu i okna wystawowego

Korzyści

CERTYFIKAT

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

♦ Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce handlowej
♦ Organizować sprzedaż detaliczną
♦ Organizować zaopatrzenie oraz przyjmować dostawy towarów
♦ Wykonać i udokumentować podstawowe obliczenia sklepowe
♦ Obsługiwać klienta przy użyciu różnych form sprzedaży

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 800,00 zł
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:00 / 30 godz.
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności wymaganych na stanowisku sprzedawcy z wykorzystaniem urządzeń komputerowych i kas fiskalnych

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

1. Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy
2. Elementy towaroznawstwa handlowego
3. Dokumentacja handlowa i magazynowa
4. Zasady BHP w jednostce handlowej, organizacja zapotrzebowania i przyjmowania dostaw towarów
5. Obsługa kas fiskalnych i terminala płatniczego
6. Zastosowanie programu komputerowego w obsłudze transakcji handlowych
7. Marketing, sprzedaż i obsługa klienta

Korzyści

CERTYFIKAT

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

♦ Stosować przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy
♦ Wykorzystywać wiedzę z podstaw towaroznawstwa handlowego
♦ Wypełniać dokumentację handlową na blankietach
♦ Prowadzić sprzedaż przy użyciu kas fiskalnych
♦ Obsługiwać programy komputerowe stosowane w obrocie handlowym
♦ Obsługiwać klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży i wiedzy z podstaw marketingu

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1 600,00 zł
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:00 / 80 godz.
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting

Cel szkolenia

Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zawodu sprzedawca/magazynier. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku sprzedawca/magazynier. W trakcie szkolenia będzie można zdobyć umiejętności z zakresu sprzedaży, organizacji i logistyki prac magazynowych oraz łańcucha dostaw. Uczestnicy przysposobią kompleksową wiedzę, dzięki której w profesjonalny sposób będą zarządzać sklepem i magazynem oraz ugruntują już posiadane umiejętności.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

1. Organizacja handlu i sprzedaży
2. Organizacja zaopatrzenia
3. Dokumentacja i podstawowe obliczenia sklepowe
4. Obsługa klienta
5. Obsługa terminala i kart płatniczych
6. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
7. Obsługa kasy fiskalnej
8. Obsługa komputera oraz programów komputerowych najczęściej stosowanych w handlu (Subiekt, Symfonia Handel Premium, Symfonia Faktura Premium)
9. Fakturowanie ręczne i komputerowe
10. BHP i HCCP
11. Techniki skutecznej sprzedaży
12. Korespondencja w sprawach handlowych
13. Normy obyczajowe, etyczne i estetyczne stosowane w sprzedaży
14. Dokumentacja organizacji magazynu
15. Proces magazynowy
16. Gospodarka magazynowa i towaroznawstwo
17. Prowadzenie inwentaryzacji
18. Elementy prawa pracy
19. Praktyka zawodowa
20. Metody aktywnego poszukiwania pracy

Korzyści

Uzyskanie nowych kompetencji zawodowych.  CERTYFIKAT.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

♦ Organizować zaopatrzenie
♦ Dokumentować obliczenia sklepowe
♦ Obsługiwać klienta, terminal i karty płatnicze
♦ Zarządzać procesami magazynowymi
♦ Przeprowadzić inwentaryzację

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne: 

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1 500,00 zł        
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:30 / 120 godzin
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting

Szkolenia
edukacja opiekuńczo-wychowawcza i specjalna

Cel szkolenia

Głównym celem kursu jest przygotowanie do pracy w charakterze Animatora czasu wolnego, zdobycie wiedzy, która umożliwi podjęcie współpracy z biurami podróży w zakresie animacji, jak również mogą zostać animatorem zabaw dla dzieci.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

1. Animator zabaw dla dzieci – wprowadzenie teoretyczne
2. Skręcanie/modelowanie balonów
3. Face paintig
4. Wielkie bańki mydlane
5. Zabawy z chustą animacyjną
6. Zajęcia ruchowe
7. Zabawy taneczne
8. Gry i zabawy dla nastolatków
9. Gry i zabawy dla dorosłych

Korzyści

CERTYFIKAT

Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafił:

♦ Organizować gry i zabawy dla dzieci
♦ Organizować gry i zabawy dla nastolatków
♦ Organizować gry i zabawy dla dorosłych
♦ Prowadzić zabawy taneczne
♦ Prowadzić zabawy ruchowe
♦ Prowadzić zabawy integracyjne
♦ Samodzielnie wykonywać przyrządy i akcesoria do animacji

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 600,00 zł
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:00 / 10 godz.
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting

Cel szkolenia

Przygotowanie do pracy w charakterze kierownika kolonii.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

1. Planowanie pracy wychowawczej
2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
    a) podział na grupy
    b) wybór samorządu
    c) rada kolonii - obozu
    d) rozkład dnia
    e) rada wychowawców
3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników: obowiązujące przepisy:
    a) podczas przejazdu na miejsce wypoczynku
    b) w czasie trwania wypoczynku
    c) przeciwpożarowe
    d) w czasie kąpieli
    e) w czasie poruszania się po drogach
    f) w czasie wycieczek i turystyki kwalifikowanej (piesze, rowerowe, autokarowe, górskie, spływy kajakowe)
    g) normy żywienia
    h) zasady obsługi urządzeń elektrycznych
    i) zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
    j) abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)
4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego
5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku
    a) obowiązujące przepisy

Korzyści

CERTYFIKAT

Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafił:

♦ Planować pracę wychowawczą
♦ Organizować wypoczynek dzieci i młodzieży
♦ Zapewnić bezpieczeństwo w trakcie wypoczynku
♦ Organizować pracę kadry dydaktycznej i administracyjno-obsługowej
♦ Zarządzać sytuacjami kryzysowymi
♦ Prowadzić dokumentację wypoczynki

Termin: 

po zebraniu grupy – wymagane minimum 12 osób

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 300,00 zł
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:00 / 10 godz.
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting

Cel szkolenia

Program szkolenia został opracowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb nauczycieli, którzy chcą rozwijać swoją motywację, odporność psychiczną i umiejętności radzenia sobie ze stresem w kontekście pracy szkolnej.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

Moduł 1: Wprowadzenie do motywacji i dobrostanu psychicznego

 • Definicja i znaczenie motywacji w pracy nauczyciela.
 • Czynniki wpływające na motywację w kontekście edukacji.
 • Źródła motywacji: wewnętrzne i zewnętrzne.

Moduł 2: Odporność psychiczna i rezyliencja

 • Definicja i znaczenie odporności psychicznej.
 • Kluczowe elementy rezyliencji.
 • Jak rozwijać i wzmocnić odporność psychiczną.

Moduł 3: Cykl emocjonalny i radzenie sobie ze stresem

 • Zrozumienie cyklu emocjonalnego w kontekście pracy nauczyciela.
 • Skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem.

Moduł 4: Motywacja i rezyliencja w zespole nauczycielskim

 • Rola motywacji w pracy zespołowej.
 • Wspieranie i budowanie rezyliencji w zespole.

Moduł 5: Wpływ kadry zarządzającej na motywację i odporność psychiczną nauczycieli

 • Rola lidera w motywowaniu pracowników oświaty.

Moduł 6: Studium przypadku i praktyczne ćwiczenia – moduł poszerzający

 • Analiza sytuacji z życia zawodowego uczestników.
 • Opracowywanie konkretnych strategii motywacyjnych i wzmocnienia odporności psychicznej.

Moduł 8: Podsumowanie i plan działań rozwojowych

 • Refleksja nad zdobytą wiedzą.
 • Określenie indywidualnych planów działań rozwojowych.

Przekazanie materiałów i narzędzi do dalszej pracy.

Korzyści

CERTYFIKAT
MATERIAŁY W FORMIE ELETRONICZNEJ

Termin: 

07.03.2024 r./godz. 17:00 - 19:15

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 69,00 zł
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 17:00 – 19:15 / 3 godz. dydaktyczne
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

  • Podstawy wiedzy na temat roli opiekuna osoby zależnej.
  • Formy opieki i pomocy dla osób zależnych w Polsce.
  • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka oraz odrębności u dzieci.
  • Procesy zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
  • Czynniki sprzyjające aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
  • Podstawy wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Podstawy wiedzy z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku.
  • Praktyczne wykorzystanie zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
  • Organizacja wolnego czasu podopiecznym.
  • Motywowanie osoby zależnej do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
  • Rozpoznawanie możliwości i ograniczeń człowieka, występujących w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
  • Nawiązywanie kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
  • Rozpoznawanie sytuacji społecznej oraz warunków  i problemów osoby zależnej.
  • Udzielanie wsparcia emocjonalnego osobom zależnym, potrzebującym pomocy.
  • Rozpoznawanie i wykorzystywanie zasobów środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą zależną

Korzyści

CERTYFIKAT  ICVC/ODS 20002.21 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał:

♦ Podstawy wiedzy na temat roli opiekuna osoby zależnej.
♦ Formy opieki i pomocy dla osób zależnych w Polsce.
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
Zasady BHP i podstawy udzielania pierwszej pomocy

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1 200,00 zł         

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:00 / 80 godz.

Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osób pracujących w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach gospodarczych.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

  • Podstawy wiedzy na temat roli opiekuna osoby zależnej.
  • Formy opieki i pomocy dla osób zależnych w Polsce.
  • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
  • Proces zmian rozwojowych zachodzących w różnych fazach życia człowieka.
  • Czynniki sprzyjające aktywności i rozwojowi człowieka w różnych fazach życia.
  • Podstawy wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Podstawy wiedzy z zakresu postępowania przy pielęgnowaniu osób w różnym wieku.
  • Praktyczne wykorzystanie zasad zdrowego żywienia w różnych fazach życia człowieka oraz w wybranych jednostkach chorobowych.
  • Organizacja wolnego czasu podopiecznym.
  • Motywowanie osoby zależnej do samodzielności życiowej i podejmowania aktywności społecznej.
  • Rozpoznawanie możliwości i ograniczeń człowieka, występujących w sferze somatycznej, psychicznej i społecznej.
  • Nawiązywanie kontaktu z różnymi grupami podopiecznych.
  • Rozpoznawanie sytuacji społecznej oraz warunków  i problemów osoby zależnej.
  • Udzielenie wsparcia emocjonalnego osobom zależnym potrzebującym pomocy.
  • Rozpoznawanie i wykorzystywanie zasobów środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą zależną.

Korzyści

CERTYFIKAT  ICVC/OOS 20002.22 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał:

♦ Podstawy wiedzy na temat roli opiekuna osoby zależnej.
♦ Formy opieki i pomocy dla osób zależnych w Polsce.
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
Zasady BHP i podstawy udzielania pierwszej pomocy

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osó

Informacje organizacyjne: 

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1 200,00 zł      

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:00 / 80 godz.

Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting

Cel szkolenia

Przygotowanie do pracy w zawodzie opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych w domu podopiecznego, domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjnych, domach seniorów, domach dla bezdomnych.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

  • Wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych
  • Higiena ciała podopiecznego
  • Higiena otoczenia podopiecznego
  • Higiena żywienia
  • Udzielanie pierwszej pomocy
  • Rozpoznawanie stanu zagrożenia życia;
  • Pierwsza pomoc
  • Metody udzielania pierwszej pomocy;
  • Mierzenie ciśnienia;
  • Kompletowanie apteczki I pomocy;
  • Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki specjalnej oraz gerontologii
  • Gerontologia a geriatria
  • Omówienie procesu starzenia się organizmu
  • Choroby wieku podeszłego – postępowanie z chorym w schorzeniach:
  • Przedmiot i zadania pedagogiki specjalnej
  • Metody i zasady pracy pedagogicznej z podopiecznym
  • Podstawy rehabilitacji
  • Wprowadzenie do rehabilitacji chorego w środowisku domowym
  • Sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny stosowany najczęściej w środowisku domowym chorego.
  • Procedury fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne
  • Terapia zajęciowa jako propozycja aktywizacji osób w podeszłym wieku.
  • Formy terapii zajęciowej zastosowane u chorego w domu.
  • Zasady etyczno-moralne

Korzyści

CERTYFIKAT  ICVC/OS 20007.18

Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

♦ Wykonywać czynności pielęgnacyjno-higienicznych
♦ Udzielać pierwszej pomocy
Rozpoznawać stanu zagrożenia życia;
Wykonywać podstawowe zabiegi rehabilitacyjne

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1 800,00 zł    

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:00 / 120 godz.

Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting

Cel szkolenia

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

  •  

Korzyści

ZAŚWIADCZENIE wg. wzoru MEN, Materiały szkoleniowe

 

Termin:

14.03.2024 r. (czwartek) godz. 18:00 - 20:15

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 69,00 zł /osoby  

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Godziny zajęć/liczba godzin: 18:00 – 20:15 / 3 godz.

Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting

Cel szkolenia

Program szkolenia został opracowany z myślą o potrzebach nauczycieli, którzy chcą skutecznie przeciwdziałać cyberprzemocy i jednocześnie wspierać rozwój odporności psychicznej swoich uczniów.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

Moduł 1: Wprowadzenie

 • Definicja i rodzaje cyberprzemocy.
 • Omówienie aktualnych zagrożeń związanych z cyberprzemocą.

Moduł 2: Komunikacja z uczniami nt cyberprzemocy

 • Jak rozmawiać z uczniami na temat cyberprzemocy.
 • Uświadamianie uczniów co do skutków cyberprzemocy.
 • Cyberprzemoc jako przestępstwo - konsekwencje prawne.

Moduł 3: Zapobieganie i reagowanie na cyberprzemoc

 • Strategie zapobiegania cyberprzemocy.
 • Procedury reagowania na incydenty cyberprzemocy.
 • Współpraca z rodzicami w przypadku cyberprzemocy.

Moduł 4: Badania i statystyki dotyczące kondycji psychicznej polskich uczniów

 • Przegląd badań dotyczących zdrowia psychicznego uczniów w Polsce.
 • Zrozumienie skali problemu zdrowia psychicznego także w kontekście cyberprzemocy.

Moduł 5: Przyczyny i skutki długotrwałego stresu u dzieci

 • Zidentyfikowanie czynników stresujących dla uczniów.
 • Skutki długotrwałego stresu na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci.

Moduł 6: Wspieranie odporności psychicznej dziecka

 • Jak wspierać odporność psychiczną dziecka.
 • Narzędzia i strategie budowania odporności psychicznej.
 • Przykłady działań nauczycieli w praktyce. Narzędzia do wzmocnienia odporności psychicznej w ramach lekcji.

Moduł 7: Podsumowanie

 • Refleksja nad zdobytą wiedzą.
 • Przekazanie materiałów i narzędzi do dalszej pracy.

Korzyści

CERTYFIKAT
MATERIAŁY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Termin:

Najbliższe szkolenie:
04.04.2024 r.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 69,00 zł    

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Godziny zajęć/liczba godzin: 17:00 – 19:15 / 3 godz. dydaktyczne

Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uświadomienie nauczycielom, jakie są ich role i obowiązki w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz jakie metody i techniki można zastosować, aby te dzieci osiągały sukcesy w nauce. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak indywidualizować proces nauczania, stosować strategie wspierające rozwój dziecka oraz jak nawiązywać pozytywną relację z rodzicami. Przedstawimy również przykłady dobrych praktyk w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

Szkolenie składać się będzie z następujących modułów:

Moduł 1: Wprowadzenie do tematu

 • Omówienie pojęcia specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • Dla kogo i na jakich zasadach jest przyznawany nauczyciel współorganizujący
 • Omówienie roli nauczyciela współorganizującego w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Moduł 2: Indywidualizacja procesu nauczania

 • Omówienie sposobów diagnozowania potrzeb edukacyjnych dziecka
 • Omówienie zasad integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z rówieśnikami
 • Przedstawienie sposobów na budowanie pozytywnej relacji z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Moduł 3: Komunikacja i współpraca z rodzicami

 • Przedstawienie sposobów na nawiązanie pozytywnej relacji z rodzicami dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Omówienie sposobów informowania rodziców o postępach dziecka i współpracy z nimi w procesie nauczania

Moduł 4: Podsumowanie

 • Podsumowanie i dyskusja. Wymiana doświadczeń i pomysłów między uczestnikami.

Korzyści

CERTYFIKAT

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

Termin:

5 luty 2024 r.

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 200,00 zł
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 17:00 – 20:00 / 4 godz.
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting

W czasie trwania szkolenia zaprezentujemy kluczowe narzędzia do pracy z uczniem SPE, takie jak diagnoza funkcjonalna i dostosowanie otoczenia edukacyjnego do jego potrzeb. Przez pięć modułów będziesz miał/a okazję dowiedzieć się, jak dokładnie przeprowadzać diagnozę funkcjonalną, jak projektować dostosowania, jakie korzyści wynikają z ich stosowania, a także jakie wyzwania mogą się pojawić w praktyce.

Nie musisz być specjalistą w dziedzinie edukacji specjalnej, aby wziąć udział w naszym szkoleniu. Wszystko, co potrzebujesz, to otwarte podejście i chęć do nauki. Poznasz przykłady dostosowań dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także zapoznasz się z modelami diagnozy funkcjonalnej 180, 270 i 360 stopni.

 

 

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

Moduł 1: Wprowadzenie do tematu

 • Definicja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)
 • Omówienie roli dokumentacji w pracy z uczniami SPE
 • Wprowadzenie do diagnozy funkcjonalnej - kluczowego narzędzia do pracy z uczniem SPE

Moduł 2: WOPFU

 • Wyjaśnienie co to jest WOPFU i jakie informacje zawiera
 • Omówienie wymagań związanych z WOPFU
 • Praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania WOPFU

Moduł 3: Diagnoza funkcjonalna

 • Omówienie kroków diagnozy funkcjonalnej, takich jak obserwacja zachowania ucznia, identyfikacja funkcji zachowania oraz zaprojektowanie planu dostosowań
 • Model diagnozy 180, 270 i 360 stopni

Moduł 4: Zastosowanie dostosowań w praktyce

 • Omówienie korzyści i wyzwań związanych z dostosowaniami dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Przykłady zastosowania dostosowań w praktyce

Moduł 5: Podsumowanie

 • Zmianazapisów w IPET po I semestrze.

Podsumowanie i omówienie sposobów dalszej pracy i rozwoju w tym zakresie

Korzyści

CERTYFIKAT

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

Termin:

12 luty 2024 r.

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 200,00 zł
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 17:00 – 20:00 / 4 godz.
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting

Cel szkolenia

Przygotowanie do pracy w charakterze wychowawcy wypoczynku kolonijnego dzieci i młodzieży.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej:
    a) koordynacyjna rola władz oświatowych
    b) obowiązujące przepisy
    c) elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnymi, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
2. Organizacja zajęć w trakcie wypoczynku:
    a) rada wychowawców
    b) grupa jako zespól wychowawczy
    c) organizacja życia, rozkład dnia   
    d) regulamin uczestnika
3. Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej:
    a) opracowanie planu wychowawczego grupy
    b) metody i formy realizacji planów wychowawczych
    c) dokumentacja wychowawcy
    d) obowiązki wychowawcy grupy
4. Ruch i rekreacja:
    a) cele i zadania wychowania fizycznego
    b) metody nauki techniki pływania
    c) gry i zabawy ruchowe
    d) zajęcia z gier zespołowych
   e) lekkoatletyka, olimpiady sportowe, sport
    f) organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
5. Turystyka i krajoznawstwo:
    a) cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej wypoczynku
    b) organizacja wycieczek
    c) organizacja biwaków
    d) gry terenowe
6. Zajęcia kulturalno-oświatowe:
    a) cele i zadania zajęć kulturalno- oświatowych
    b) organizacja zajęć kulturalno-oświatowych
    c) elementy kulturalne w programie dnia
    d) gry i zabawy świetlicowe
    e) konkursy, wystawy, dyskusje
    f) śpiew, muzyka, zabawa ze śpiewem
    g) organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk prowadzenie kroniki
7. Zajęcia praktyczno-techniczne:
    a) cele i zadania zajęć praktyczno- technicznych
    b) formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
   c) prace dekoracyjne i zdobnicze
    d) indywidualne zainteresowania uczestników
    e) rozwój zainteresowań uczestników
8. Prace społecznie użyteczne:
    a) cele i zadania zajęć społecznie użytecznych
    b) wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych
    c) prace na rzecz wypoczynku
    d) prace w zakresie samoobsługi
    e) prace na rzecz środowiska
9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:
    a) przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów.
    b) przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
    c) abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy.

Korzyści

CERTYFIKAT

Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafił:

♦ Organizować wypoczynek dzieci i młodzieży
♦ Planować pracę opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną
♦ Organizować zajęcia turystyczno-krajoznawcze
♦ Organizować zajęcia kulturalno-oświatowe
♦ Organizować zajęcia praktyczno-techniczne
♦ Kierować pracami społeczno-użytecznymi
♦ Rozpoznawać stanu zagrożenia zdrowia i życia
♦ Udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 12 osób

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 540,00 zł
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:00 / 36 godz.
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting

Wypalenie zawodowe kojarzymy zwykle z brakiem chęci do pracy. Jednak wypalenie to coś więcej, nie tylko brak chęci i motywacji do pracy czy mniejsze zaangażowanie. To również unikanie kontaktów społecznych, ciągłe niezadowolenie, większa drażliwość i konfliktowość. Trudno jest nie tylko osobie dotkniętej wypaleniem, ma wpływ na cały zespół. Przyczyny wypalenia zawodowego są bardzo złożone. Jest to zjawisko, którego mogą doświadczyć różne osoby, niezależnie od wieku i etapu kariery zawodowej.

 

Opis szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać symptomy wypalenia, jak zapobiegać, co robić, gdzie szukać wsparcia, gdy objawy przeszkadzają nam w codziennym funkcjonowaniu. Będziemy też wspólnie zastanawiać się nad sposobami wpływania na wzrost efektywności pracy, radzenia sobie z codziennym stresem i dobrostanem psychicznym.

 

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli wszystkich typów szkół. Wszystkich tych, którzy są zainteresowanych ochroną siebie przed wypaleniem zawodowym, a szczególnie tych, którzy obserwują u siebie pierwsze oznaki tego zjawiska.

Cel

Lepsze zrozumienie zjawiska wypalenia, nabycie umiejętności rozpoznawania jego symptomów, poznanie technik i metod zmniejszających ryzyko wypalenia zawodowego.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

 • Wypalenie zawodowe - wprowadzenie do tematyki, fakty, mity, przekonania.

 • Objawy wypalenia zawodowego (omówienie wybranych narzędzi).

 • Analiza indywidualnych przyczyn wypalenia zawodowego.

 • Omówienie wybranych metod i strategii radzenia sobie ze stresem.

 • Pierwsza pomoc, czyli jak sobie pomóc w sytuacji kryzysowej.

 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu – profilaktyka i poszukiwanie rozwiązań.

Korzyści

ZAŚWIADCZENIE wg. wzoru MEN, Materiały szkoleniowe

Termin:

4.04.2024 r. (czwartek)   godz. 18:00 - 20:15

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 69,00 zł
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 18:00 – 20:15 / 3 godz.
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting

Szkolenia pozostałe

Cel szkolenia

Praktyczne opanowanie przez słuchaczy wiedzy
i umiejętności pozwalających na obsługę i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (tokarek i frezarek).

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą stacjonarną i on-line.

Zajęcia stacjonarne będą miały formę praktyczną i będą prowadzone w warunkach rzeczywistych w zakładzie produkcyjnym. Zostanie zachowany pełny reżim sanitarny wymagany w czasie pandemii.

Zajęcia on-line będą prowadzone na platformie Clickmeeting lub Microsoft Teams. Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Zajęcia mają charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program:

1. Przepisy BHP
2. Techniczne podstawy zawodu
3. Podstawy rysunku technicznego
4. Pomiary warsztatowe
5. Materiałoznawstwo
6. Programowanie komputerów
7. Podstawy wykonywania obróbki skrawaniem
8. Określenie zasad obróbki skrawaniem
9. Charakterystyka, budowa, zasada działania obrabiarek skrawających
10. Programowanie i obsługa obrabiarek skrawających numerycznie

 Korzyści

Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności wykonywania pracy na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC. CERTYFIKAT.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

♦ Wykonywać rysunki techniczne       
♦ Wykonywać pomiary warsztatowe
♦ Programować komputery
♦ Wykonywać obróbkę skrawaniem
♦ Programować i obsługiwać obrabiarki numeryczne CNC

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1 500,00 zł 
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:30 / 120 godzin
 4. Miejsce zajęć: Zakład produkcyjny i platforma Clickmeeting

Cel szkolenia

Przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie niezbędnych umiejętności z zakresu języka migowego, zapoznanie słuchaczy z problematyką środowiska osób niesłyszących, zasadami Polskiego Języka Migowego, a także praktyczne zastosowanie wdrożonych metod komunikacji

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line.

Zajęcia on-line będą prowadzone na platformie Clickmeeting lub Microsoft Teams. Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Zajęcia mają charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

1. Teoria języka migowego - PJM, SJM, język migany, Fonogesty, Daktylografia, Ideografia, mimika, pantomimika, synergizm wzrokowo słuchowy, odczytywanie mowy z ust
2. Daktylografia - Litery, liczebniki główne i porządkowe
3. Ideografia
-Znaki podstawowe: zwroty grzecznościowe i okolicznościowe, czas, dni tygodnia, miesiące,posiłki
- Znaki tematyczne: z zakresu branży turystycznej i okołoturystycznej
4. Określenie czasu w przestrzeni
5. Egzamin

Korzyści

  • Certyfikat ukończenia kursu polskiego języka migowego
  • Zaświadczenie nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

  • Posługiwać się językiem migowym polskim w kontaktach osobistych i urzędowych.
  • Wykorzystywać technologię ICT do komunikacji

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 600,00 zł
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:30/ 60 godzin
 4. Miejsce zajęć: Platforma Clickmeeting

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji do obsługi kas fiskalnych i terminala płatniczego.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program:

1. Co to jest kasa fiskalna
2. Raportowanie
3. Baza kasjerów
4. Baza danych stawek podatku (PTU)
5. Baza danych opakowań zwrotnych
6. Baza danych towarów
7. Baza danych rabatów i dopłat
8. Baza danych form płatności
9. Zaprogramowanie dziesięciu klawiszy szybkiej sprzedaży
10. Sprzedaż
11. Wykaz błędów sygnalizowanych na wyświetlaczu kasy
12. Tabela znaków wprowadzanych do kasy
13. Ćwiczenia powtórzeniowe.

Korzyści

Uzyskanie nowych kompetencji zawodowych.  CERTYFIKAT.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

♦ Obsługiwać kasy fiskalne
♦ Raportować
♦ Prowadzić sprzedaż
♦ Obsługiwać bazy podatku, towarów, danych

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 480,00 zł
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat.
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:30 / 24 godziny
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams

Cel szkolenia

Nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań z zakresu ochrony imprez masowych zgodnie z wymogami jakie powinni spełniać członkowie służb informacyjnych i służb porządkowych określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. Dz. U. Nr 52, poz. 308.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

1. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne
2. Misja służb organizatora imprezy masowej
3. Zagadnienia prawne
4. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej
5. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej
6. Zadania służb organizatora imprezy masowej
7. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii
8. Ochrona przeciwpożarowa imprezy masowej
9. Techniki interwencji
10. Zasady udzielania pierwszej pomocy
11. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej
12. Ćwiczenia praktyczne

Korzyści

Uzyskanie nowych kompetencji zawodowych.  CERTYFIKAT.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

♦ Zabezpieczać imprezy masowe
♦ Wykonywać zadania członka grupy interwencyjnej i informacyjnej
♦ Stosować techniki interwencyjne
♦ Udzielać pierwszej pomocy

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 450,00 zł
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:30 / 24 godzin
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Team

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy teoretycznej, jak również umiejętności praktycznych. Kurs przygotowuje uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program:

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
2. Wezwanie pomocy
3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
4. Poszkodowany nieprzytomny
5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
6. Zadławienia
7. Urazy i skutki urazów
8. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych
9. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego
10. Unieruchomienie złamań i zwichnięć
11. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania
12. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego
13. Zatrucia
14. Wsparcie psychiczne poszkodowanego
15. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
16. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

Korzyści

Uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji. CERTYFIKAT.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

♦ Tamować urazy
♦ Unieruchamiać złamania i zwichnięcia
♦ Udzielać wsparcia psychicznego poszkodowanym
♦ Udzielać pierwszej pomoc
♦ Wzywać pomoc

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 450,00 zł          
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:30 / 30 godzin
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osób pracujących w agencjach ochrony, centrach handlowych, punktach sprzedażowych, usługowych, osiedlach mieszkaniowych i innych obiektach.

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line na platformie Clickmeeting (Microsoft Teams). Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Kurs ma charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

Blok: ogólnoprawny

1. Przepisy regulujące zasady wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej
2. Wybrane elementy prawa karnego i wykroczeń
3. Wybrane elementy prawa karnego procesowego
4. Wybrane elementy prawa cywilnego
5. Wybrane elementy prawa pracy
6. Wybrane elementy psychologii
7. Etyka pracownika ochrony
8. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

Blok: ochrona osób

1. Przyczyny zamachu na osoby
2. Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki
3. Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom
4. Organizacja grupy ochronnej

Blok: ochrona mienia     

1. Ochrona obiektu
2. Ochrona konwoju
3. Techniczne środki zabezpieczenia mienia

Blok: wyszkolenie strzeleckie

1. Budowa i zasady działania broni
2. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią
3. Techniki posługiwania się bronią

Blok: samoobrona i techniki interwencyjne 

1. Samoobrona
2. Techniki interwencyjne.
3. Strzelanie

Korzyści

CERTYFIKAT  ICVC/PO 20002.19

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał:

♦ Wybrane elementy prawa
♦ Formy ochrony osób i mienia
♦ Techniki interwencyjne
♦ Zasady BHP i podstawy udzielania pierwszej pomocy

Termin:

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2 000,00 zł     
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:00 / 245 godz.
 4. Miejsce zajęć: on-line platforma Clickmeeting lub Microsoft Teams

Cel szkolenia

Celem kursu na wózki widłowe jest przygotowanie do samodzielnej pracy na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego akumulatorowego i spalinowego, z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG).

Metody i formy realizacji

Kurs jest prowadzony metodą on-line i stacjonarną.

Zajęcia stacjonarne będą miały formę praktyczną i będą prowadzone w warunkach rzeczywistych. Zostanie zachowany pełny reżim sanitarny wymagany w czasie pandemii.

Zajęcia on-line będą prowadzone na platformie Clickmeeting lub Microsoft Teams. Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie i będą mogli je pobrać na swoje komputery osobiste. Zajęcia mają charakter wykładu interaktywnego (webinarium) z wykorzystaniem aktywizujących metod zaangażowania uczestników – elementy form warsztatowych. W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli zadawać szczegółowe pytania na które trener udzieli odpowiedzi po zakończeniu szkolenia.

Program

1. Typy stosowanych wózków jezdniowych
2. Budowa i obsługa wózków widłowych
3. Rodzaje ładunków
4. wiadomości z zakresu przepisów BHP
5. dozór techniczny
6. wymiana butli LPG

Korzyści

Kurs umożliwia uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (spalinowych, elektrycznych, LPG) oraz operowania ładunkiem. CERTYFIKAT.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

♦ obsługiwać wózki jezdniowe z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu.

Termin: 

po zebraniu grupy – wymagane minimum 8 osób

Informacje organizacyjne:

 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby: 450,00 zł
 2. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat
 3. Godziny zajęć/liczba godzin: 16:00 – 20:30/ 31 godzin
 4. Miejsce zajęć: Zakład pracy i platforma Clickmeeting