STUDIA MBA

Co to są studia MBA?

To jedne z najbardziej prestiżowych studiów podyplomowych na świecie. Są prowadzone przez wybitnych specjalistów i praktyków biznesu. MBA to skrót od angielskich słów „Master of Business Administration”.
Tytuł jest rozpoznawalny i uznawany na całym świecie. Absolwenci studiów MBApiastują najważniejsze stanowiska w większości międzynarodowych przedsiębiorstw.

Dla kogo?

Nasze studia są dla każdego, kto chce zwiększyć swoją wiedzę i uzyskać nowe umiejętności. Prawo do studiowania przysługuje każdej osobie z wykształceniem wyższym (zarówno na poziomie licencjackim jak magisterskim).
Jest to również sposób na otwarcie nowych możliwości rozwoju zawodowego.

Co daje tytuł MBA?

Tytuł MBA otwiera nowe możliwość.
W Polsce daje możliwość zajmowania stanowisk kierowniczych w wielu sektorach gospodarki oraz zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Ponadto otwiera drogę do kariery w krajowych i w międzynarodowych przedsiębiorstwach i organizacjach.
Dyplom MBA wydany przez Szkołę Główną Krajową z siedzibą w Warszawie, uznany jest na całym świecie.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Executive Master of Business Administration (MBA) z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych

Executive Masterof Business Administration (MBA) Specjalistyczne zarządzanie w Ochronie Zdrowia z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych