STUDIA MBA

szczegóły

Executive Master of Business Administration (MBA) z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych

Celem studiów Executive Master of Business Administration (MBA) z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych jest wyposażenie Słuchaczy w nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania, zagadnień prawniczych, ekonomicznych i finansowych, w tym wiedzę cyfrową i umiejętności cyfrowe z obszaru Business Intelligence, które obecnie stanowią podstawę pragmatyki menadżerskiej.

Zajęcia stacjonarne w salach wykładowych w czasie rzeczywistym oraz webinaria synchroniczne za pomocą platformy MS Teams. Budujemy archiwum wykładów, gotowe do odtworzenia przez Słuchacza w dowolnym czasie.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY Z PROGRAMU NAUCZANIA:

 • Ekonomia menadżerska
 • Controlling menadżerski
 • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
 • Prawo finansowe
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Prawo cywilne dla przedsiębiorców
 • Prawo pracy i kontrakty managerskie
 • Kontrola zarządcza z wykorzystaniem technologii informatycznych
 • Pozyskiwanie funduszy UE w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 • Zarządzanie ochroną danych  osobowych przy wykorzystaniu systemów informatycznych
 • Systemy informatyczne do zarządzania (Programy Project Management)
 • Budowanie raportów managerskich – Power BI
 • Zarządzanie projektami (systemy informatyczne)
 • Statystyka w biznesie przy zastosowaniu IBM SPSS Statistics
 • MS Excel dla osób zarządzających
 • Nowoczesny marketing cyfrowy
 • Coaching managerski i operacyjny
 • Negocjacje biznesowe
 • Networking i culture manager
 • Psychologia biznesu
 • Zarządzanie zespołami biznesowymi w praktyce
 • Język angielski biznesowy – dla zainteresowanych.

Rekrutację, obsługę administracyjną i techniczną prowadzi PTEA WSZECHNICA w Krośnie

POZIOM

Studia podyplomowe MBA

CZAS TRWANIA

1 rok (2 semestry)

202 godziny

UZYSKANY TYTUŁ

Międzynarodowe świadectwo

oraz dyplom

JĘZYK

Zajęcia w języku polskim

KOSZT

11 000,00 zł.

lub 7 400,00 zł. (*)

TRYB

Niestacjonarny,

* – cena promocyjna dla Słuchaczy rekrutowanych przez

Executive Masterof Business Administration (MBA)
Specjalistyczne zarządzanie w Ochronie Zdrowia z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych

Celem studiów Executive Master of Business Administration (MBA) Specjalistyczne zarządzanie w Ochronie Zdrowia zzastosowaniem nowych technologii cyfrowych jest wyposażenie Słuchaczy w wiedzę niezbędną do zarządzania w szpitalnictwie, podmiotach leczniczych i innych jednostkach działających w ochronie zdrowia. Program studiów opiera się na pięciu modułach związanych z ochroną zdrowia: Ekonomiai finanse, Prawo, IT, Zarządzanie, Przywództwo.

Zajęcia stacjonarne w salach wykładowych w czasie rzeczywistym oraz webinaria synchroniczne za pomocą platformy MS Teams. Budujemy archiwum wykładów, gotowe do odtworzenia przez Słuchacza w dowolnym czasie.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY Z PROGRAMU NAUCZANIA:

 • Polityka zdrowotna i zdrowie publiczne
 • Ekonomia menadżerska w szpitalnictwie
 • Controlling menadżerski
 • Zarządzanie finansami w ochronie zdrowia
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • Prawo w ochronie zdrowia
 • Kontrola zarządcza z wykorzystaniem technologii informatycznych
 • Lean Management w ochronie zdrowia
 • Pozyskiwanie funduszy UE w ochronie zdrowia z zastosowanie nowych technologii cyfrowych
 • Zarządzanie ochroną danych osobowych przy wykorzystaniu systemów informatycznych
 • Systemy informatyczne do zarządzania ( Programy Project Management)
 • Budowanie raportów managerskich – Power BI
 • Zarządzanie projektami (systemy informatyczne)
 • Ms Excel dla osób zarządzających
 • Nowoczesny marketing cyfrowy i komunikacja w ochronie zdrowia
 • Coaching managerski i operacyjny
 • Negocjacje biznesowe
 • Przywództwo
 • Networking i culture manager
 • Psychologia biznesu
 • Zarządzanie zespołami biznesowymi w praktyce
 • Język angielski biznesowy
  – dla zainteresowanych.

Rekrutację, obsługę administracyjną i techniczną prowadzi PTEA WSZECHNICA w Krośnie

POZIOM

Studia podyplomowe MBA

CZAS TRWANIA

1,5 roku (3 semestry)

286 godzin

UZYSKANY TYTUŁ

Międzynarodowe świadectwo

oraz dyplom

JĘZYK

Zajęcia w języku polskim

KOSZT

16 000,00 zł.

lub 9 600,00 zł. (*)

TRYB

Niestacjonarny,

* – cena promocyjna dla Słuchaczy rekrutowanych przez

Rekrutację, obsługę administracyjną i techniczną prowadzi PTEA WSZECHNICA w Krośnie

Ewentualne pytania proszę kierować telefonicznie lub mailowo: