CodeIT

CodeIT: Enhancing Teachers’ professional development through algorithmic and programming
Numer projektu: 2017-1-1PL01-KA201-038494
Czas realizacji: 01.10.2017-30.09.2019

Opis projektu:

Obecnie, około 90% miejsc pracy wymaga przynajmniej podstawowej znajomości ICT, a przed rokiem 2020, zgodnie z licznymi badaniami, w Europie będzie brakowało ponad 800 tysięcy pracowników posiadających odpowiednie kompetencje cyfrowe. 15 krajów UE już wprowadziło naukę programowania do programów nauczania. Jest to dużym wyzwaniem dla nauczycieli, którzy w większości nie posiadają umiejętności ani odpowiedniego przeszkolenia w tym zakresie.

Projekt CodeIT koncentruje się na umiejętnościach w zakresie programowania wśród nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Projekt pomoże nauczycielom w rozwoju zawodowym oraz zwiększy ich kompetencje w zakresie programowania, dzięki opracowaniu innowacyjnych materiałów edukacyjnych. Główną grupą docelową projektu są nauczyciele szkół podstawowych (klasy 4 i wyżej) oraz szkół ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli Chemii, Geografii, Matematyki czy Fizyki. Odbiorcami projektu będą też uczniowie wyżej wspomnianych szkół.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez opracowanie innowacyjnych rezultatów:

  • Wirtualne środowisko szkoleniowe dla nauczycieli zawierające materiały szkoleniowe w zakresie tworzenia algorytmów i kodowania, wraz z metodyką ich wykorzystania na przedmiotach nieinformatycznych;
  • Przykładowe plany lekcji uwzględniające wykorzystanie programowania na przedmiotach takich jak Chemia, Geografia, Matematyka czy Fizyka;
  • Przewodnik dla nauczycieli “Zwiększ efektywność nauczania z wykorzystaniem algorytmów i programowania”.

Strona projektu: codeit-project.eu

 Partnerzy:

PTEA Wszechnica sp. z o. o. – Polska, Krosno – lider projektu
M.K. INNOVATIONS LTD – Cypr, Nikozja
Danmar Computers sp. z o.o. – Polska, Rzeszów
Istituto Superiore E. Mattei – Włochy, Fiorenzuola d’Arda
Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat” Alexandria – Rumunia, Alexandria
Kekavas Vidusskola – Łotwa, Kekava

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.