STRONA TESTOWA

Odpowiadając na potrzeby zmieniającego się otoczenia, PTEA Wszechnica zapewnia możliwość rozwoju na każdym etapie edukacji i ścieżki zawodowej. Programy kursów są przygotowywane przez naszych dydaktyków w stałej współpracy z najlepszymi praktykami biznesu i prawa.

PTEA Wszechnica jest firmą świadczącą usługi doskonalenia personelu, organizacji i prowadzenia szkoleń, doradztwa w zakresie optymalnej organizacji pracy.

Nasza oferta skierowana jest do zarządów, menadżerów personalnych, specjalistów HR. Trenerzy Wszechnicy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Atutem Wszechnicy jest skoncentrowanie się na celu ustalonym wspólnie z klientem. Poprzez osiąganie wzrostu wydajności pracy, kreowanie motywacji,  orientacji na cele, doprowadzamy do stanu, w którym personel identyfikuje się z celami swojego pracodawcy, wspólnie z nim realizuje politykę właścicieli oraz reprezentującego ich interesy zarządu. Środki wydane na doskonalenie są najlepszą inwestycją.

Szkolenia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów praktycznych prowadzonych metodami interaktywnymi, pozwalającymi na optymalne przyswajanie przekazywanej wiedzy i doskonalenie umiejętności. Oferta szkoleniowa obejmuje kursy oparte o programy opracowane na postawie długoletnich doświadczeń edukacyjnych zdobytych we współpracy z ogólnopolskimi partnerami edukacyjnymi: szkołami wyższymi, firmami szkoleniowymi, ośrodkami metodycznymi. Szkolenia, treningi i konsultacje wpływają na dynamiczny rozwój firm naszych Klientów, polepszenie relacji wśród pracowników i kadry zarządzającej oraz na postrzeganie ich w biznesie. Elastyczność, szacunek w biznesie, innowacyjne rozwiązania oraz nieustanny rozwój PTEA Wszechnica – są dla Was.

Jeśli zainteresowało Cię któreś z wymienionych szkoleń, lub chciałbyś skorzystać z innego, które nie zostało wymienione – skontaktuj się z nami mailowo na adres: szkolenia@wszechnica.com lub telefonicznie 13 43 657 57 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Skontaktujemy się z Tobą zwrotnie informując o możliwości zapisu na szkolenie oraz prześlemy Formularz zamówienia. Wypełniony, podpisany i zeskanowany Formularz zamówienia należy przesłać na adres szkolenia@wszechnica.com oraz uregulować płatność zgodnie z instrukcją na formularzu zamówienia.

Na 3 dni robocze przed planowaną datą szkolenia skontaktujemy się z Tobą aby potwierdzić wszystkie szczegóły organizacyjne szkolenia. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych mających wpływ na możliwość skorzystania przez Ciebie ze szkolenia na które już się zapisałeś – skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie – np. wskażemy nowy termin szkolenia.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponujemy zorganizowanie szkolenia zamkniętego (szkolenia in-company). Szkolenia te cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na ogromną personalizację we wszystkich aspektach. Każde szkolenie wewnętrzne realizujemy poprzez indywidualne podejście oraz dostosowanie programu do specyfiki firmy – tak aby wiedza, którą otrzymają uczestnicy zajęć nie pozostawała tylko jako ślad w materiałach szkoleniowych, ale mogła zostać wykorzystana w praktyce. Przygotowując każde zlecenie dokonujemy szczegółowej analizy i określamy cele, jakie Klient chce osiągnąć, żeby wybrać skuteczne metody pozwalające je zrealizować.

Szkolenia zamknięte cechuje m.in.:

  • wybór tematyki zajęć z jakiej Klient pragnie zorganizować szkolenie
  • program szkolenia dostosowany jest do wymogów kontrahenta, opracowywany na podstawie zebranych informacji według jego potrzeb i preferencji
  • miejsce szkolenia wskazane jest przez Klienta
  • termin zajęć ustalany jest wspólnie z Klientem, tak aby wybrana data nie kolidowała z jego bieżącymi obowiązkami
  • grupa pracowników uczestnicząca w szkoleniu zamkniętym otrzymuje od wykładowcy rozwiązania konkretnych problemów działalności jednostki
  • materiały szkoleniowe oraz sposób prowadzenia zajęć dostosowane zostają do specyfiki i wymagań Klienta (praktyczne przykłady pochodzą często z jego działalności)
  • wykładowcy szkoleń wewnętrznych to najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach, praktycy, którzy uczestniczą w zmianach polityki rachunkowo-podatkowej, są autorami licznych publikacji; a ich wiedza poparta jest wieloletnim doświadczeniem zawodowym
  • warunki organizacyjne i finansowe do każdego przygotowanego projektu ustalane są indywidualnie pomiędzy stronami

INFORMACJE WSTĘPNE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SZKOLENIA OTWARTE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

INFORMACJE KOŃCOWE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.