Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej „Wszechnica” powstało w 1996 roku. Głównym polem zainteresowań od początku działalności firmy były szkolenia skierowane do nauczycieli, głównie nauczycieli informatyki. W swej ofercie kierowanej do nauczycieli proponowaliśmy m.in. kursy, warsztaty, seminaria.

Jedną z głównych form działalności PTEA „WSZECHNICA”, oprócz szkoleń, kursów, studiów podyplomowych jest obsługa dydaktyczna i konsultacyjna Policealnego Studium Zawodowego „WSZECHNICA”, gdzie informatyka jest jednym z wiodących kierunków. PSZ „WSZECHNICA” posiada uprawnienia szkoły publicznej.

PTEA „WSZECHNICA” uczestniczyła w realizacji szkoleń informatycznych w ramach centralnych projektów Ministerstwa Edukacji Narodowej - „Pracownia internetowa w każdej gminie” oraz „Pracownia internetowa w każdym gimnazjum”. Uzyskanie przez PTEA „WSZECHNICA” pozytywnej weryfikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w pełnym zakresie wszystkich szkoleń: A, B, C, D1, D2, K (jako jedynego podmiotu w regionie) w latach 2000-2002 umożliwiło przeszkolenie ponad 3000 nauczycieli z województw: podkarpackiego i małopolskiego. W 2003 roku uzyskaliśmy ponownie weryfikację na wszystkie typy szkoleń M, K, I SPD w zmienionej regule i posiadamy weryfikację na wszystkie nowe typy szkoleń w projekcie MENiS  „Pracownia komputerowa dla Szkół”

Zdobyte doświadczenie w pracy z dorosłymi (nauczycielami i młodzieżą) zaowocowało podjęciem kolejnej inicjatywy - utworzeniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WSZECHNICA” - mającego status niepublicznej placówki doskonalenia na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Uczestniczyliśmy również w przetargu na szkolenia dla nauczycieli w Programie Aktywizacji Obszarów Wiejskich i przeszliśmy etap wstępny i znaleźliśmy się na krótkiej liście wśród 6 firm z całego świata.

Prowadzimy także wydawnictwo własnych publikacji i materiałów szkoleniowych.

Copyright © 2016 Wszechnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Początek strony